Banky.cz Banky.cz Bankovní slovník

Bankovní slovník

Akreditiv


Americká hypotéka

neúčelový úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti

Bezhotovostní platební styk

odeslaná nebo přijatá platba z/na účet bez použití hotovosti, zadána přes Internetbanking, telefonní či mobilní bankovnictví

Běžný účet

základní bankovní účet pro běžný provoz domácnosti, příjem výplaty, placení výdajů (inkaso, SIPO), k účtu je vydávána debetní karta, neslouží ke spoření ani půjčování peněz

BIC

alternativně označováno jako SWIFT, mezinárodní identifikační kód banky, nutné pro zadání mezinárodní platby

Blokace karty

označováno též jako stoplistace, zablokování platební karty, obvykle na žádost klienta (z důvodu ztráty), výjimečně na žádost banky či karetní asociace (např. při podezření na možné zneužití karty cizí osobou)

Bonita

kredibilita, ekonomická síla/důvěryhodnost, schopnost dostát svým závazkům

Číslo účtu

jednoznačná identifikace účtu v systému bankovního platebního styku, v ČR se používá formát „předčíslí (nepovinné, 0-6 číslic) – číslo účtu (max. 10 číslic)/kód banky (právě 4 číslice)“, pro mezinárodní platební styk se používá formát IBAN ve složení „kód země (právě 2 písmena), kontrolní číslice (právě 2 číslice), kód banky a číslo účtu (max. 30 číslic)“

CVC/CVV

trojmístný číslicový kód pro autorizaci online plateb prováděných platební kartou, je vytištěn na rubové straně platební karty

Debetní karta

platební karta navázaná na běžný účet, placením debetním kartou utrácíme peníze ze svého běžného účtu

Deviza

bezhotovostní forma cizí měny, opakem je valuta (hotovostní forma cizí měny)

Disponibilní zůstatek

peníze na účtu, se kterými lze volně disponovat, základem je účetní zůstatek na účtu ponížený o nezaúčtované platby kartou či navýšený o povolený kontokorent

Elektronická platební karta

platební karta vybavená elektromagnetickým proužkem, případně čipem, bez tzv. embossingu (reliéfního písma), většina dnes vydávaných karet je embosovaná a elektronické karty se vydávají obvykle už jen k dětským účtům

Embosovaná platební karta

platební karta, která je kromě elektromagnetického proužku (případně čipu) sloužícího k výběru v bankomatech a k placení u obchodníků pomocí elektronického terminálu, vybavena tzv. embossingem, tedy reliéfním písmem, jež umožňuje platbu u obchodníků pomocí mechanické čtečky (tzv. imprinter neboli žehlička) – ačkoliv je tento způsob platby dnes používán velmi ojediněle (především v rozvojových zemích), většina dnes vydávaných karet je embosovaná

Fixace

u hypoték úroková sazba pevně stanovena na určitý počet let dopředu, pak se sjednává nová sazba na další období, při výročí fixace je možné úvěr refinancovat u konkurence či doplatit hypotéku zcela/částečně bez sankcí

Floating

u hypoték plovoucí úroková sazba, která se kontinuálně mění na základě sjednaných podmínek/vzorce (např. 1M PRIBOR + stanovená marže banky)

Hotovostní platební styk

výběr hotovosti z bankomatu/na přepážce, platba bankovkami/mincemi

Hypotéka

účelový úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti pro pořízení nemovitosti (nákup, výstavba, vypořádání dědictví, atd.)

IBAN

mezinárodní formát čísla účtu, nutné pro zadání mezinárodní platby

Inkaso

automatické strhávání částky z našeho běžného účtu dodavatelem služeb, je třeba udělit souhlas s inkasem (kdo, jak často a kolik maximálně si může strhávat)

Internet-banking

online nástroj pro správu bankovních produktů

Jistotní účet

označován též jako vázaný účet, stejná funkce jako notářská/advokátní úschova, slouží k vypořádání obchodu, nejčastěji k prodeji/koupi nemovitosti (kupující složí peníze na účet a banka je vyplatí prodávajícímu po splnění přesně definovaných podmínek – např. po dodání potvrzení z katastru o dokončeném převodu nemovitosti)

Karetní asociace

sdružená vydavatelů platební karet, mezi nejznámější patří VISA, MasterCard, American Express či Diners Club.

Konsolidace

sloučení dvou a více úvěrů do jednoho nového (např. z kontokorentu, kreditní karty a půjčky)

Kontokorent

označován též jako povolený debet, bankou poskytnutý úvěrový rámec, který lze čerpat prostřednictvím běžného účtu zcela libovolně

Kreditní karta

bankou poskytnutý úvěrový rámec, který lze čerpat prostřednictví kreditní karty, primárně pro platby kartou (výběr hotovosti z bankomatu bývá vysoce zpoplatněn)

LTV

„loan to value“ aneb poměr úvěru vůči zástavní hodnotě nemovitosti, běžně se půjčuje max. 90% hodnoty nemovitosti

Mezibankovní platební styk

platba z jedné banky do druhé banky, peníze putují přes clearingové centrum centrální banky (v ČR přes systém CERTIS provozovaný ČNB)

Mikro-půjčka

malý krátkodobý úvěr v řádu tisíců korun se splatností v řádu dnů

Nadlimitní výběr

výběr hotovosti na pobočce banky, obvykle nad 100 000 Kč, nutné hlásit obvykle 2 pracovní dny předem (aby banka zajistila dané pobočce dostatek hotovosti)

Nepovolený debet

zůstatek na účtu pod hranicí povoleného debetu/kontokorentu (bez sjednání kontokorentu zůstatek nižší než 0 Kč)

p.a.

„per annum“, úrok za 1 rok – standardní formát uvádění úrokových sazeb pro spoření a úvěry

p.m.

„per mensem“, úrok za 1 měsíc

PIN

čtyřmístný číslicový kód pro autorizaci plateb prováděných platební kartou

Platební karta

debetní, kreditní nebo předplacená karta

Povolený debet

označován též jako kontokorent, bankou poskytnutý úvěrový rámec, který lze čerpat prostřednictvím běžného účtu zcela libovolně

Příkaz k platbě

pokyn klienta bance, aby provedla platbu dle zadaných kritérií (výše částky, číslo účtu příjemce, variabilní či jiný identifikační symbol), nutné autorizovat (na přepážce – podpis/předložení OP, internetbanking – potvrzovací SMS kód, platba kartou online – CVC/CVV kód, platba kartou u obchodníka – PIN)

Půjčka

spotřebitelský úvěr v řádu desetitisíců až statisíců korun

Refinancování

přesun úvěru ke konkurenci za nových podmínek

Revolving

automatická prolongace termínovaného vkladu či úvěrového rámce

RPSN

roční procentuální sazba nákladů za úvěr (úrok p.a. + další poplatky a výdaje s úvěrem spojené, např. za povinně vedený běžný účet, atd.)

Šek

platební prostředek využíván převážně dříve v USA, bankovní formulář, který se po vyplnění patřičných náležitostí stává cenným papírem, doba proplacení od předložení šeku činí obvykle 8-70 dnů, v Evropě akceptován velmi zřídka.

SIPO

speciální typ inkasa, do kterého je možné integrovat více jednotlivých plateb (např. nájem, energie, telefon, nově daň z nemovitosti), lze zřídit na pobočkách České pošty (obdržíme tzv. spojovací číslo), lze platit (udělit souhlas s inkasem) u všech bank

Směnka

dlužný cenný papír splňující zákonné náležitosti, bezpodmínečný závazek emitenta směnky zaplatit majiteli směnky uvedenou částku ve stanovený čas na přesném místě, využíváno především jako ručitelský prostředek

Splátkový kalendář

cestovní mapa splácení úvěru, obsahuje přesná data a výše splátek

Spořící účet

účet určený ke spoření, obvykle bez výpovědní lhůty

Stavební spoření

státem dotovaný spořící produkt, sjednává se na 6 let, státní příspěvek činí 10% z našeho ročního vkladu (max. 2 000 Kč), jediné spoření na trhu zatížené vysokými poplatky (za sjednání a vedení produktu)

Stoplistace

označováno též jako blokace karty, zablokování platební karty, obvykle na žádost klienta (z důvodu ztráty), výjimečně na žádost banky či vydávající karetní asociace (např. při podezření na možné zneužití karty cizí osobou)

SWIFT

alternativně označováno jako BIC, mezinárodní identifikační kód banky, nutné pro zadání mezinárodní platby

Termínovaný vklad

účet určený ke spoření, sjednaný na přesně dohodnutý termín a velikost vkladu, v průběhu není možné peníze přikládat ani vybírat

Úrok

odměna za půjčené peníze tomu, kdo peníze poskytl, od toho, kdo peníze přijal

Valuta

hotovostní forma cizí měny, opakem je deviza (bezhotovostní forma cizí měny)

Vázaný účet

označován též jako jistotní účet, stejná funkce jako notářská/advokátní úschova, slouží k vypořádání obchodu, nejčastěji k prodeji/koupi nemovitosti (kupující složí peníze na účet a banka je vyplatí prodávajícímu po splnění přesně definovaných podmínek – např. po dodání potvrzení z katastru o dokončeném převodu nemovitosti)

Vkladní knížka

nejrozšířenější spořící produkt před rokem 2000, nyní se již téměř nepoužívá (bylo nahrazeno spořícím účtem a termínovaným vkladem), knížka velikosti vysokoškolského indexu, do které se zaznamenávaly veškeré transakce

Banky v ČR