Banky.cz Banky.cz - vše o bankách a bankovních produktech: srovnávač, pobočky, bankomaty Banky v ČR Českomoravská záruční a rozvojová banka
Českomoravská záruční a rozvojová banka

Českomoravská záruční a rozvojová banka

Adresa: Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 
IČ: 44848943 
SWIFT: CMZR CZ P1 
Kód banky: 4300 
Na českém trhu: Udělení licence: 27.1.1992
Zahájení činnosti: 1.3.1992 

O bance Českomoravská záruční a rozvojová banka

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., je rozvojovou bankou České republiky. Napomáhá v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu.

Byla založena v roce 1992. Jejími akcionáři jsou:

  • Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj (72 % akcií),
  • Komerční banka, a. s., Česká spořitelna, a. s., a Československá obchodní banka, a. s.

Je řízena pětičlenným představenstvem a devítičlennou dozorčí radou.

Banka poskytuje především:

  • podpory malým a středním podnikatelům formou záruk a zvýhodněných úvěrů s využitím prostředků státního rozpočtu, strukturálních fondů a krajů,
  • podpory vlastníkům bytových domů při jejich rekonstrukci,
  • zvýhodněné úvěry pro vodohospodářské projekty.

Působí též jako finanční manager prostředků poskytnutých České republice na financování rozvoje infrastruktury.

Banky v ČR