IBAN – mezinárodní číslo účtu

   

IBAN (International Bank Account Number) je formát čísla účtu definovaný mezinárodní normou ISO 13616. Tato nově aktualizovaná norma je nyní v souladu se standardem EBS204 (pdf, 211 kB) , který v roce 1996 vydala ECBS (European Committee for Bankiny Standards). Podrobnosti o IBANu lze nalézt na webových stránkách SWIFTu, který je registrační autoritou pro formát IBAN - http://www.swift.com/index.cfm?item_id=61332.

Konkrétní podobu čísla účtu ve formátu IBAN vytváří banka, která účet vede.

Standard stanovuje mezinárodní formát čísla účtu takto:

 • IBAN může obsahovat číslice a velká písmena
 • IBAN má následující strukturu:
  • 2 znaky - kód země (CZ pro Českou republiku)
  • 2 znaky - kontrolní číslice - umožňuje programovou kontrolu čísla - ochrana proti chybně zadanému číslu účtu (např. z důvodu překlepu)
  • Max. 30 znaků - kód banky a číslo účtu v rámci banky
 • Číslo účtu ve formátu IBAN má dvě podoby - elektronickou (bez mezer) a písemnou (s mezerou za každou čtveřicí znaků pro lepší orientaci)

Každá země si určuje vlastní strukturu s tím, že

 • pevně stanoví pozice, na kterých je kód banky, popř. pobočky banky
 • pevně stanoví pozice, na kterých je uvedeno číslo účtu

Příklad čísla účtu v různých formátech pro Českou republiku

tuzemské bankovní spojení IBAN - elektronická forma IBAN - písemná forma
19-2000145399/0800 CZ6508000000192000145399 CZ65 0800 0000 1920 0014 5399
178124-4159/0710 CZ6907101781240000004159 CZ69 0710 1781 2400 0000 4159

Důvodem zavádění IBANu je podpora automatizovaného zpracování přeshraničních příkazů, zrychlení, zjednodušení a zlevnění přeshraničního platebního styku a snížení počtu chyb z důvodu nesprávně zadaného čísla účtu.