Kategorie novinek

   
 
 

Novinky: J&T BANKA

   
J&T BANKA

J&T BANKA navyšuje základní kapitál o 5,7 miliardy korun

15.12.2013 22:06:57 | Zprávy 16.12.2013 J&T BANKA navýšila základní kapitál o 5,7 miliardy korun formou upsání nových akcií. O navýšení rozhodl jediný akcionář banky již v listopadu, zápis do Obchodního rejstříku pak nabyl účinnosti 10. prosince 2013. Výše vlastního kapitálu by ke konci letošního roku měla dle předběžných výsledků dosáhnout hodnoty kolem 13 miliard korun. Přičemž ukazatel kapitálové přiměřenosti vzroste o více než 2% body, na úroveň přes 15 %. „J&T BANKA dlouhodobě posiluje svojí pozici a roste rychleji než trh, navýšení základního kapitálu je tak logickým krokem, který umožní další plánovaný rozvoj a zároveň s velkou rezervou převyšuje požadavky lokálních i evropských regulátorů,“ komentuje navýšení Igor Kováč, člen představenstva J&T BANKY. J&T BANKA dle předběžných výsledků uzavřela třetí čtvrtletí s kapitálovou přiměřeností na úrovni 12,1 %. Počet klientů překročil hranici 31 tisíc.

J&T BANKA

Skupina J&T Finance Group vyčleňuje private equity investice a zakládá J&T Private Equity Group

15.12.2013 22:03:01 | Zprávy 16.12.2013 Ke konci letošního roku dochází k rozdělení bankovních a nebankovních aktivit silné finanční skupiny J&T Finance Group. Vedle bankovního holdingu J&T Finance Group SE se sídlem v Praze, vzniká nová kyperská struktura J&T Private Equity Group. „J&T vždy bylo a je postavené na růstu a expanzi. V tuto chvíli tak nastal čas, abychom fakticky oddělili bankovní a nebankovní aktivity, a tím zajistili prostor pro další rozvoj. Oddělení aktivit navíc zpřehlední celou strukturu skupiny a jejích vlastníků,“ komentuje vznik nové skupiny Patrik Tkáč, spoluzakladatel skupiny J&T a předseda představenstva J&T BANKY. J&T Private Equity Group zahrnuje aktiva skupiny v sektorech energetiky a průmyslu, realit, médií a sportu, cestovního ruchu, informačních a komunikačních technologií či vědy a výzkumu. Majiteli nové entity bude většina bývalých partnerů J&T. Patrik Tkáč bude vlastnit 19,9 %, Ivan Jakabovič, Jozef Tkáč, Mário Hoffmann, Branislav Prieložný, Igor Rattaj, Peter Korbačka a Martin Fedor pak každý 9,9 %. Důležité je oddělení nového holdingu od bankovního, a to i po technické stránce. To zastřeší Miloš Badida a Jarmila Jánošová, stávající manažeři skupiny J&T, kteří budou vlastnit každý 5,4% podíl. Cílem J&T Private Equity Group bude i nadále profilovat se jako leader v oblasti M&A obchodů. J&T Finance Group SE tvoří bankovní holding (privátní bankovnictví: J&T BANKA včetně slovenské pobočky, ruské J&T BANKA ZAO a J&T BANK and Trust na Barbadosu; retailové bankovnictví: Poštová banka) a služby z oblasti administrativy, personalistiky, účetnictví, konsolidace a daňového poradenství. Hlavními akcionáři jsou i nadále Jozef Tkáč a Ivan Jakabovič. Po schválení regulatorními orgány se minoritními akcionáři stanou Mário Hoffman s podílem 20 - 24 % a Dušan Palcr s 10% podílem.

J&T BANKA

Upozornění pro klienty - Obchodování s cennými papíry - změna obchodních hodin během vánočních svátků

9.12.2013 17:50:38 | Zprávy 09.12.2013 Vážení klienti, věnujte prosím pozornost změně obchodních hodin během vánočních svátků a konce kalendářního roku.

J&T BANKA

Upozornění pro klienty - změna obchodních hodin během vánočních svátků

9.12.2013 17:50:38 | Zprávy 09.12.2013 Vážení klienti, věnujte prosím pozornost změně obchodních hodin během vánočních svátků a konce kalendářního roku.

J&T BANKA

Upozornění pro klienty

6.12.2013 14:07:40 | Zprávy 06.12.2013 Platební příkazy, které mají být zúčtovány na straně příjemce ještě v roce 2013, předkládejte laskavě v následujících termínech: ? příkazy k úhradě, kde příjemcem je klient jiné banky, do 30.12.2013 ? příkazy k úhradě, kde příjemcem je klient J&T BANKY, do 30.12.2013 ? příkazy k inkasu, kde plátcem je klient jiné banky a příjemcem je klient J&T BANKY, do 27.12.2013 ? příkazy k inkasu, kde plátcem i příjemcem je klient J&T BANKY, do 30.12.2013 ? příkazy k úhradě do zahraničí, kde plátcem je klient J&T BANKY nebo klient třetí strany (zprostředkované platby), do 27.12.2013 ? příkazy k převodům peněžních prostředků mezi účty vedených v různých měnách (konverze) uvnitř J&T BANKY, do 30.12.2013 ? příkazy podané prostřednictvím Internetového bankovnictví ePortal: - lokální příkazy do jiné banky nejpozději 30.12.2013 do 17:00 hod. - lokální příkazy v rámci J&T BANKY nejpozději 31.12.2013 do 17:00 hod. - zahraniční platební příkazy nejpozději 27.12.2013 do 15:00 hod. Dne 30.12.2013 v 17:00 hod. bude ukončen příjem a výdej hotovostí z účtu klientů, 31.12.2013 bude pokladna banky uzavřena. Dne 31.12.2013 bude z důvodu provádění prací souvisejících se zpracováním dat na konci roku provoz J&T BANKY uzavřen. Běžný provoz bude zahájen 02.01.2014 od 9:00 hodin. Děkujeme za pochopení, J&T BANKA, a. s.