Banky.cz Banky.cz Banky Slovensko Národná banka Slovenska – platobný systém EURO SIPS
Národná banka Slovenska – platobný systém EURO SIPS

Národná banka Slovenska – platobný systém EURO SIPS

  Web: www.nbs.sk
  Adresa:  
  IČ:  
  SWIFT:  
  Kód banky: 1030 
  Na českém trhu:  
  SROVNEJTE PRODUKTY S AKTUÁLNÍ NABÍDKOU OSTATNÍCH BANK
  %leaderboard-bottom%

  Expertní hodnocení banky Národná banka Slovenska – platobný systém EURO SIPS

  Zúčtování SEPA plateb mezi bankami - není určeno pro běžné klienty

  O bance Národná banka Slovenska – platobný systém EURO SIPS

  Jedná se pouze o technický profil k profilu Národná banka Slovenska, a to s kódem banky 1030.

  Zavedenie meny euro si od 1.1. 2009 vyžiadalo zmenu v koncepcii medzibankového platobného styku v Slovenskej republike. Zavedením meny euro sa systém SIPS stal retailovým systémom určeným pre spracovanie klientskych platieb. Medzibankové platby boli presmerované do systému TARGET2.
  Systém SIPS je pridruženým systémom systému TARGET2. Od 4. 11. 2013 je platobný systém SIPS pripojený na systém STEP2 a zabezpečuje pre svojich účastníkov spracovanie SEPA platieb nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v rámci celého Európskeho hospodárskeho priestoru. Platby sú v systéme SIPS spracovávané v štyroch klíringových cykloch, výsledky klíringových cyklov sú finančne vyrovnané v systéme TARGET2. 

  Ostatní parametry Národnej banky Slovenska jsou k nahlédnutí v hlavním profilu NBS na portálu Banky.cz.  Banky v ČR