Banky.cz Banky.cz Banky v ČR Sparkasse (Waldviertler Sparkasse) Vkladní knížka s výpovědní lhůtou

Vkladní knížka s výpovědní lhůtou - Vkladní knížka
banky Sparkasse (Waldviertler Sparkasse)

Úrokúrok p.a. bez výpovědní lhůty
-
Úrok 1 rokúroková sazba p.a. při termínu 1 rok 0,30 %
Úrok 2 rokyúroková sazba p.a. při termínu 2 roky 0,50 %
Úrok 3 rokyúroková sazba p.a. při termínu 3 roky 0,60 %
Min. vkladminimální vklad, který je nutné vložit na vkladní knížku, a pod který nesmí zůstatek na vkladní knížce nikdy klesnout 100 Kč
Měna účtuměny, ve kterých je možné vést vkladní knížku CZK
Přeprodejprodukt je touto institucí pouze přeprodáván a je původně nabízen jinou finanční institucí
-
Ostatnídalší informace o produktu
-

Popis produktu Vkladní knížka s výpovědní lhůtou

Dispoziční právo je možné rozšířit na další zletilé osoby; výjimkou jsou vkladní knížky zřizované pro nezletilé osoby - disponuje pouze zákonný zástupce, který knížku zakládal.Banky v ČR