Ostatní

Vybrané zákony z českého legislativního prostředí

8.12.2012, Ostatní, Autor: Jan Starčevič

Tato sekce obsahuje znění vybraných zákonů týkajících se bankovního sektoru, kapitálového trhu, nebo jinak souvisejících s oblastí finanční problematiky. Zde uváděné zákony a jiné předpisy měly především sloužit k získání rámcové orientace v problematice, doporučujeme proto, aby pro účely citování nebo podrobnější práce se zákonnými předpisy zájemce vždy pracoval především s textem uvedeným ve Sbírce zákonů.

Etický kodex finančního trhu

1.10.2012, Ostatní, Autor: Jan Starčevič

Posláním Etického kodexu finančního trhu (dále jen „Kodex“) je stanovit etické normy chování - základní principy, které bude finanční instituce dodržovat při poskytování finančních služeb klientům jako fyzickým osobám, které nevstupují do vztahu s finanční institucí v rámci své podnikatelské činnosti.

Svátky a dny volna v ČR

8.4.2012, Ostatní, Autor: Jan Starčevič

Z níže uvedených datumů můžete zjistit, ve kterých dnech banky nepracují. Jestliže připadá svátek nebo den volna na víkend, tak je automaticky volným dnem, ve který banky nepracují. 

ostatní dotazy z oblasti bankovnictví, realit, pojištění a osobních a rodinných financí