Ostatní

ostatní dotazy z oblasti bankovnictví, realit, pojištění a osobních a rodinných financí

REKLAMA

Vybrané zákony z českého legislativního prostředí

8.12.2012 Ostatní

Tato sekce obsahuje znění vybraných zákonů týkajících se bankovního sektoru, kapitálového trhu, nebo jinak souvisejících s oblastí finanční problematiky. Zde uváděné zákony a jiné předpisy měly především sloužit k získání rámcové orientace v problematice, doporučujeme proto, aby pro účely citování nebo podrobnější práce se zákonnými předpisy zájemce vždy pracoval především s textem uvedeným ve Sbírce zákonů.

Etický kodex finančního trhu

1.10.2012 Ostatní

Posláním Etického kodexu finančního trhu (dále jen „Kodex“) je stanovit etické normy chování - základní principy, které bude finanční instituce dodržovat při poskytování finančních služeb klientům jako fyzickým osobám, které nevstupují do vztahu s finanční institucí v rámci své podnikatelské činnosti.

Svátky a dny volna v ČR

8.4.2012 Ostatní

Z níže uvedených datumů můžete zjistit, ve kterých dnech banky nepracují. Jestliže připadá svátek nebo den volna na víkend, tak je automaticky volným dnem, ve který banky nepracují. 

REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena