Banky.cz Banky.cz Články Politika Sebevražedná levicová politika pravicové vlády

Sebevražedná levicová politika pravicové vlády

Sebevražedná levicová politika pravicové vlády
28.10.2012, Politika

Máme za sebou volby do zastupitelství krajů a do senátu, které skončily nikterak překvapivým debaklem pravice. Více než kdy jindy byly oboje volby nikoliv o komunální politice a vyzrálých kandidátech do senátu, ale silně připomínaly anketu o politice vládní. Přeje si český volič skutečně návrat k socialismu, který z podstaty věci v Čechách a dalších středně rozvinutých ekonomikách podobného mentálního založení společnosti fungovat nemůže nebo to byl jen vyslaný zoufalý avšak jediný možný signál adresovaný pravicové politické scéně?

Socialismus (z latinského socialis družný, společenský) je v užším slova smyslu ideologie, která klade hlavní důraz na solidaritu a která věří, že by výrobní prostředky měly být ve společném vlastnictví. V širším slova smyslu zahrnuje vedle demokratického socialismu též komunismus1.

Tato politika, prosazovaná levicovou scénou politického spektra (ideální případ; v Čechách se to zvrhlo v bezhlavé zvyšování sociálních dávek, které odnaučily lidi pracovat) je oproti kapitalismu považována za vyspělejší stupeň společenského smýšlení.

Kapitalismus je ekonomický systém, v němž jsou výrobní prostředky v soukromém vlastnictví a provozovány za účelem dosažení zisku. Ekonomické parametry (např. ceny) jsou určovány prostřednictvím volného trhu (nabídkou a poptávkou), a to i ceny práce, nikoli řízeny pouze zásahy státu (jako v řízených či plánovaných ekonomikách)1.

Stejně jako si každý z nás volí pro sebe vhodnou literaturu (prvňáček slabikář, intelektuálně průměrný jedinec společnosti beletrii a zahloubaný badatel s nadprůměrným IQ Kantovy sebrané spisy) i společnost by si měla volit pro sebe optimální ideologii (myšleno nepejorativně) a volit takové politiky, kteří jsou schopni tento směr prosazovat. Je tedy pro nás optimální cestou právě onen socialismus? Z dlouhodobé historické zkušenosti je zřejmé, že tato ideologie plně funguje ku prospěchu všech zainteresovaných lépe než kapitalismus pouze ve dvou velmi specifických případech:

1) Malá homogenní uzavřená společnost, např. skautský tábor či trosečníci na pustém ostrově (homogenita je zde dána malým počtem lidí ve skupině se stejným zájmem či nemožnými interakcemi s vnějším světem)

2) Velká homogenní otevřená společnost, např. Švédsko či Švýcarsko (homogenita je zde dána značnou vyspělostí většiny jedinců ve společnosti, kteří mají společný zájem)

Česká společnost není ani jedním z výše uvedených případů (tázat se „proč?“ by vydalo na další samostatný článek), tedy socialismus pro ni není v současné chvíli optimální volbou, a tudíž je vhodnější se vydat cestou kapitalismu, který bude lépe fungovat v našich podmínkách, kdy naprostá většina z nás klade zájem svůj vlastní nad zájmy společnosti a valná většina z této naprosté většiny se snaží svých zájmů dosáhnout libovolným způsobem (lidově řečeno „přečůrat ostatní“).

levice

Voliči si v roce 2010 přáli pravicovou politiku a tehdejší úspěšný vstup TOP 09 na politickou scénu šlo interpretovat mimo jiné jako poptávku po skutečné pravicové politice a varovný signál ODS, degradující od svých tradičních hodnot k líbivým populistickým levicovým myšlenkám. Takto zvolená vláda má za sebou polovinu funkčního období a zatím úspěšně předvedla vše možné mimo prosazování pravicové politiky. Daně rostou (buďme aspoň rádi, že převážně ty nepřímé), sociální dávky se moc neoptimalizují, byrokratická zátěž roste, regulace a další trh deformující či na něm minimálně parazitující prvky posilují (tím myslím vše od povinných revizí komínů až po energetické štítky), s veřejnými prostředky se lépe nepracuje, reforma důchodového systému je jeden z největších braků, který nejenom že neřeší potřebnou reformu, ale dokonce i zhorší současný stav. Sečteno podtrženo, toto je spíše politika levice, která naopak pomocí regulací a nových nesmyslných nařízení zvyšuje stav úředníků státní správy coby univerzálního dohledového orgánu na vše, čímž se systém zapleveluje. Z výsledků voleb by se tedy s trochou optimismu dalo usuzovat, že voliči možná spíše než volit pro nás v současné chvíli bludný kruh socialismu chtěli dát vládě facku, aby se už konečně probrala. Povedlo se? Pravděpodobně ne, neboť jedinými reakcemi vlády na výsledek voleb je zrušení návrhu o omezení příspěvků na bydlení, Kalouskovo přemýšlení, jak přilepšit osamělým důchodcům (kteří více než stovku do peněženky navíc potřebují větší sociální integraci), pokračující protlačování balíčku obsahující rostoucí daně a pravděpodobné kývnutí Bruselu na poslání dalších dodatečných peněz do vyschlé kasy. Návrat k pravicové politice se nekoná. Komunističtí kandidáti pokukující po postech hejtmanů v severozápadních krajích již uvolňují do oběhu své první myšlenky, ve kterých sice přímé znárodňování v prvním kole přímo nepřipouštějí, ale veřejně hlásají podporu krachujícím neefektivním podnikům. Tedy za chvíli to tady může skutečně vypadat jako za dob bývalého režimu, kdy jedna fabrika něco vyrobila, druhá to zpátky rozebrala a následně ta první to opět smontovala, aby to ta druhá zase rozebrala. Lid měl sice práci, ale nikam to nevedlo - nebylo to trvale udržitelné.

Nebo že by byly volby vystaveným účtem za několik korupčních skandálů vládních stran? I to je možné, ale je třeba si uvědomit, že korupce je primárně o lidech, nikoliv i ideách. Je vcelku jedno, jestli na ministerstvu sedí pravičák či levičák, jestli je to nestraník nebo všespásný pan Zavadil. Každý má sklony ke korupci a kradení závislé spíše na své morální úrovni než na příslušnosti ke straně či ideovém směru.

S úspěšným vstupem Tomia Okamury do politiky od zlých jazyků opět zaznívá, že stát není firma a úspěšní podnikatelé nemají v politice co pohledávat. Právě naopak, stát už by se konečně mohl začít řídit jako úspěšná firma. Jistě, cílem nebude na rozdíl od firmy tvorba zisku, ale uspokojení potřeb veřejného zájmu a zajištěný chod státu, a to stejně optimálními způsoby, jakými vede svou firmu úspěšný podnikatel, tedy např. s nulovým zadlužením pro spotřebu a s dluhy možnými pouze plynoucími ze smysluplných investicí. Když na renovaci chodníku letos nebude a úrok z půjčky by byl vyšší než užitek přinesený zainteresovaným z jeho renovace, počká se s renovací až do doby, kdy na ni bude.

Evropská unie již několik posledních let připomíná západní variantu východní RVHP. Opět, socialismus zde nemůže fungovat, pouze tržní kapitalismus. Rozdíly v míře problémů, kterým čelí jednotlivé státy, jsou příliš velké na to, aby šlo vše platit ze společné kasy. Převážně jižní státy, kterým se mimo jiné začíná potápět bankovní sektor, volají po společné bankovní unii – tedy chtějí sanaci svého bankovního trhu za peníze i těch zemí (např. ČR), které své banky draze sanovaly již v minulosti a za své. Toto není závazek výhodný pro všechny zúčastněné – toto je jednostranně výhodný závazek pro ty s násobně většími problémy. Stejně tak skupování dluhopisů těchto zemí pomocí ECB, ESM, EFSF a dalšími jednostranně prospěšnými institucemi za peníze všech. Vedlejší externalitou je pak navrch morální hazard.

Možná že současná společnost potřebuje procitnout pomocí tvrdého dopadnutí na pomyslnou zadnici, které bude reprezentováno levicovou parlamentní vládou ČSSD a KSČM po několik volebních období, jejichž následky budeme ještě dlouho vracet zpět. Cesta k fungující demokracii je dlouhá a spletitá.

1 – Zdroj: Wiki

ANKETA k článku "Sebevražedná levicová politika pravicové vlády"

Na současné politické scéně mi více vadí:
Počet odpovědí: 59

KOMENTÁŘE k článku Sebevražedná levicová politika pravicové vlády

16.11.2012 12:21:31

demagog, Komentoval(a): jiří

Neznalost historických souvislostí vývoje, jednostrannost pohledu, ale především neschopnost chápat věci v širších souvislostech. Tak vypadají výtvory dnešních pisálků (novinářů?). Bohužel se svým výplodem do této sorty zařadil i výše podepsaný autor článku. Mrzí mne jen, že nelze s takovýmito lidmi hovořit z očí do očí protože písemným komentářem k tak složité záležitosti jako je lidská společnost a její společenská formace se tyto věci prodiskutovat nedají.
17.11.2012 11:26:56

., Komentoval(a): Petr Jermář

Dobrý den, tento krátký příspěvek odráží můj osobní názor na dění několika posledních týdnů a tedy ano, je jednostranný. Současně jsme text zařadili do kolonky "Krátké komentáře a postřehy", tedy určitě neapelujeme o zařazení tohoto příspěvku do skript Filosofické fakulty UK a tím pádem si zde určitá zjednodušení dovolit můžu. Ohledně nemožnosti osobního rozhovoru se mýlíte - napište mi na "petr.jermar@banky.cz" a můžeme toto i jakékoliv jiné téma probrat osobně.

Petr JermářBanky.cz

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Maláčová chce zrušit slevu na dani pro ženy v domácnosti

Maláčová chce zrušit slevu na dani pro ženy v domácnosti

5.10.2019, Politika, Autor: Jan Budín

24 840 Kč – tolik činí roční sleva na dani z příjmu pro pracujícího muže za manželku v domácnosti. Podle Maláčové (ČSSD) si tyto peníze rodiny nezaslouží. Neměla by levice naopak rodiny podporovat a navrhovat např. společné zdanění manželů?

ČSSD opět upřednostnila seniory před rodinami s dětmi

ČSSD opět upřednostnila seniory před rodinami s dětmi

23.3.2019, Politika, Autor: Jan Budín

Zatímco průměrný důchod letos přesáhl 13 000 Kč a každoročně výrazně roste, nejčastěji vyplácená rodičovská činí necelých 8 000 Kč. Podle Maláčové v pořádku. Proč při dělení eráru vždy ostrouhají rodiny s dětmi?

Kupujete nový byt? ČSSD k Vám nastěhuje sociálně slabé

Kupujete nový byt? ČSSD k Vám nastěhuje sociálně slabé

14.9.2018, Politika, Autor: Jan Budín

ČSSD před komunálními volbami oprášila koncept desátku pro developery, kteří by museli přenechávat část nových bytů obcím pro sociálně slabé. Tvrdě pracovat a splácet hypotéku? Levice Vám k tomu přidá prima sousedy. 

Odbory chtějí zkrátit pracovní dobu

Odbory chtějí zkrátit pracovní dobu

2.5.2018, Politika, Autor: Jan Budín

Odbory požadují zvýšení minimální mzdy na 13 700 Kč, prodloužení zákonné dovolené na 5 týdnů a zkrácení týdenní pracovní doby na 37,5 hod. Rozumné požadavky vedoucí ke všeobecnému blahu zaměstnanců nebo levicový populismus?

Volby 2017

Volby 2017

22.10.2017, Politika, Autor: Jan Budín

Do Poslanecké sněmovny se dostalo rekordních 9 stran. Takto fragmentovanou politickou scénu ještě novodobá historie ČR nepamatuje. Kdo jsou vítězové a poražení voleb 2017?Banky v ČR