Banky.cz Banky.cz Kódy bank Slovensko Kód banky 0200

Kód banky 0200

Všeobecná úverová banka, a.s.
  Web: www.vub.sk
  Adresa:  
  IČ:  
  SWIFT: SUBASKBX 
  Kód banky: 0200 
  Na českém trhu:  
  SROVNEJTE PRODUKTY S AKTUÁLNÍ NABÍDKOU OSTATNÍCH BANK

  Banka s kódem 0200

  Kód banky 0200

  Pro český platební styk potřebujete znát vždy číslo účtu, jehož důležitou součástí je kód banky. Pokud posíláte peníze na účet v bance Všeobecná úverová banka, a.s., je nutné použít bankovní kód 0200. Kód banky je v Česku jednotlivým bankám přidělován Českou národní bankou. V přidělených kódech bohužel nelze vysledovat jednoduchý systém pro zapamatování. Server Banky.cz Vám proto nabízí kompletní přehled bankovních kódů všech bankovních institucí působících na území České republiky. Můžete si tak jednoduše a rychle ověřit do jaké banky posíláte své peníze či zjistit kód banky v případě, že znáte pouze název banky.

  Tato banka má kód 0200

  Pro mezinárodní platby je potřeba použít IBAN číslo účtu spolu se SWIFT kódem. SWIFT kód (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci) nebo také BIC kód (Bank Identifier Code = bankovní identifikační kód) slouží s IBAN číslem účtu a jménem účtu zejména k mezinárodnímu platebnímu styku.

  Všeobecná úverová banka, a.s. má SWIFT kód SUBASKBX  Banky v ČR