Banky.cz Banky.cz Bankovní poradna zdarma Osobní a rodinné finance

Osobní a rodinné finance

ZADAT NOVÝ DOTAZ
L

Dobrý den, mamka mi chce darovat rodinný dům a přilehlé pozemky. V darovací smlouvě budete uvedena podmínka o vypořádání mých dvou bratrů. Na toto vypořádání mi banka poskytne hypotéku na vypořádání. Já budu osvobozena od daně z nabytí nemovitých věcí, ale co mí bratři? Budou osvobozeni od daně z příjmů? Nemovitosti od nich nekupuji, ale vypořádaváme se skrz podmínku v darovací smlouvě. Děkuji za informaci.

Dobrý den,

bude-li se jednat o vypořádání majetku formou daru či dědictví v rámci rodiny, budou všichni od placení daně osvobozeni.

PP

DOBRÝ DEN, POKUD BY NASTAL PŘÍPAD, ŽE JEDEN Z MANŽELŮ TĚŽCE ONEMOCNÍ A DRUHÝ JEHO FINANCE PŘEVEDE NA SVŮJ ÚČET A NÁSLEDNĚ PRVNÍ Z MANŽELŮ ZEMŘE, NEMOHOU NASTAT NĚJAKÉ PROBLÉMY V DĚDICKÉM ŘÍZENÍ? DĚKUJI.

Dobrý den,

většina majetku manželů (včetně peněz na účtu) bude pravděpodobně součástí SJM, které se rozdělí na poloviny a polovina po zemřelém bude dále předmětem dědického řízení. Ohledně možných stížností na převod peněz před úmrtím - záleží na vztazích v rodině. Dědictví lze řešit pomocí závěti. Jinak dochází k dělení majetku mezi zákonné dědice (manžela a děti). Většina rodin má dobré vztahy a je schopna se rozumně na všem dohodnout. U rozhádané rodiny můžete spíše čekat právní komplikace.

K

Dobrý den, vzala jsem si půjčku, kterou potřeboval manžel, jemu ji nedali. Peníze byly pro něj, já byla jako žadatelka a manžel jako spoluúčastník. Po par letech jsme se rozvedli a manžel přestal dluh platit, já byla na mateřské a neměla peněžní prostředky na splácení. Nakonec mi přišla exekuce na plat. Manžel je nakonec v insolvenci, má tam zahrnutý i dluh, který byl na mé jméno, on jako spoluúčastník. Mám dotaz - jak je možné, když bývalý manžel má v insolvenci zahrnutý i můj úvěr, že se mi strhává exekucí také peníze? Přeci když to má manžel (bývalý) zahrnuto v insolvenci, je hloupost, aby to též strhávali i mně. Moc děkuji za odpověď, jsem bezradná, mám dvě malé děti a nemohu si dovolit exekuci. Děkuji

Dobrý den,

není podstatné pro koho byly určeny půjčené peníze. V úvěrové smlouvě jste vedeni oba (opět je jedno, kdo jako hlavní žadatel a kdo jako spolužadatel), takže za tento dluh ručíte společně a nerozlučně. Nespláceli jste a proto po Vás obou věřitel začal vymáhat dluh exekučně. Váš ex-manžel vstoupil do insolvence, čímž je chráněn před exekucí (ale dluh dále splácí částečně v rámci insolvence). Vy jste do insolvence nevstoupila, a proto po Vás je dluh dále vymáhán exekučně. 

Musíte dluh buď uhradit nebo se smířit s exekučním vymáháním. Je-li splacení dluhu nad Vaše síly, zvažte také osobní bankrot. Pro příště si zapamatujte, že si ostatní nikdy nesmí půjčovat peníze na Vaše jméno. Banky půjčí velmi rády komukoliv kdo je schopen své závazky splácet. Vašem ex-manželovi nebylo nepůjčeno, neboť si banky spočítaly, že nebude schopen úvěr splatit - což se také stalo. 

M

Dobrý den, měl bych mít insolvenci zaplacenou, ale správce nereaguje na emaily, na telefon, prostě mrtvý brouk. Někde mi lítá 108 000 Kč a absolutně nevím kam se dotázat. Tady v tom českém absurdistánu mne to už fakt nebaví.

Dobrý den,

ve starověku se dlužníci popravovali, ve středověku prodávali do otroctví. Dnešní český absurdistán Vám dopřává luxus osobního bankrotu, kdy stačí 5 let splácet třeba jen 2 200 Kč měsíčně a následně jsou Vám všechny dluhy prominuty. 

V případě nečinnosti insolvenčního správce dejte podnět soudu, který správce vyzve k činnosti a může ho též sankcionovat za nečinnost či nespolupráci. Že se něco pokazí je nepříjemné, ale člověk je tvor chybující. Důležité je, že dnes máte možnost se jakémukoliv příkoří bránit právní cestou.

L

Dobrý den, mám problém, máme u sebe přes rok tchána, je to alkoholik, který žil jak bezdomovec. Nakonec ho postihla mrtvice, takže ho z nemocnice dovezli k nám. Teď mu vyřizujeme všechny podklady, je to bývalý podnikatel, který po zkrachování nebyl schopen podnikání odhlásit. Po hospitalizaci v nemocnici jsme mu podnikání odhlásili, teď řešíme nějaký příjem, že je s námi v domácnosti, žádnou hmotnou nouzi nedostane. Teď přišel, že mu byl uznán druhy stupeň invalidity, ale bohužel bez peněz, protože dluží na sociálním přes 400 tisíc. Chce po manželovi 25 tisíc, aby prý doplatil nějaký dluh a pak mu vypočítají prý důchod. Myslíte že to je reálné? Bohužel když jsme se ho zeptali, že chceme slyšet to od té paní, neřekl nám nic. A že prý mu nebudeme dělat ostudu. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

pro získání nároku na invalidní důchod je mimo doložení invalidity třeba mít odpracovanou potřebnou dobu pojištění (u osob nad 28 let je potřebná doba pojištění 5-10 let v období 10-20 let před podáním žádosti o invalidní důchod - nedošlo-li k úrazu/nemoci vlivem výkonu povolání). Pokud Váš tchán dluží na sociálním pojištění coby podnikatel skoro 0,5 mil. korun, pak to znamená, že odvody neplatil po několik let. Těžko soudit, jestli bude doplacení pouhých 25 000 Kč stačit (spíše ne). 

Nárok na dávky v hmotné nouzi včetně doplatku na bydlení se posuzují na domácnost jako celek (žije-li s Vámi, pak se sčítají příjmy Vás všech - a vy jako domácnost pravděpodobně v hmotné nouzi nejste). 

Nezapomeňte, že dluhy lze vymáhat i po invalidních a starobních důchodcích a exekuci lze uvalit i na invalidní a starobní důchod (a mnohé dávky). Je tak možné, že Vaši domácnost navštíví exekutoři a obstaví majetek všech (vydání svého majetku se pak budete muset složitě domáhat podáním vylučovací žaloby). Řešením pro předlužené je osobní bankrot - více info v našem článku Insolvence a osobní bankrot.

KH

Dobrý den, prosím už nevím jak rodičům pomoci, mají 3 roky po insolvenci. Bohužel otec řešil nějaké své osobní démony gamblerstvím a aby to zatajil, objevil společnosti, které mu i přes záznam půjčily. Bohužel o tom mamka nevěděla a kvůli problémům které měl bratr si rovněž půjčila peníze. Následkem zdravotní situace nejsou schopni ale platit nájem a splácet řádně pohledávky. Bohužel jde ale o společnosti, kde oni sami se nedokáží s nimi nijak dohodnout. Kam se prosím mohu obrátit, abych jim pomohla situaci vyřešit? Do insolvence jít znovu již asi nemohou? I proto že by to vyřešilo jejich situaci a dluh by uhradily ve 100%? Bohužel ale jsou splátky vyšší než jejich příjem a teď hrozí že skončí na ulici.

Dobrý den,

situaci můžete řešit 3 způsoby:

1) nechat rodiče zbavit svéprávnosti (pak už si nebudou moci půjčovat ani podepisovat žádné smlouvy a vše za ně bude vyřizovat soudem stanovený opatrovník - tímto zabráníte budoucímu opakování stejné situace, nevyřeší se současné dluhy) 

2) znovu požádat o insolvenci (osobní bankrot na 5 let - není zde žádné omezení, insolvencí je možné projít vícekrát za život)

3) požádat soud o zneplatnění úvěrových smluv (dle zákona o spotřebitelském úvěru je poskytoval půjčky povinen se před poskytnutí úvěru přesvědčit, že dlužník bude schopen splácet a dodržovat parametry DTI/DSTI - což pravděpodobně neudělal)

Š

Dobrý den, pokud je vedena exekuce na mne, může se do příjmu započítat i manželova výplata?

Dobrý den,

nemáte-li zúžené SJM (společné jmění manželů), pak lze Vaše dluhy vymáhat i po manželovi, neb v manželství za vše ručíte společně a nerozlučně. Případné srážky ze mzdy se každému kalkulují samostatně z jeho příjmů (příjmy manželů se nesčítají).

H

Pokračování dotazu č. 8497: Velice děkuji za fundovanou odpověď. Vážně uvažuji a plánuji využití odchodu do předdůchodu, což by však bylo za cca 7-8 let. Odpracovaných let bude právě 35, takže doufám, že to ještě nezvýší. Ale můj dotaz - v současné době můj ročník 1967/žena/počet dětí může odejít do důchodu v 65 letech. Myslíte, že tato hranice je pro můj ročník již zafixovaná a nezmění se? Ještě jednou moc děkuji za možnost se poradit.

Dobrý den,

pro ročníky které mají blíže odchodu do důchodu dle současných podmínek se spíše nic měnit nebude (změny se obvykle týkají mladších, např. s věkem do 40 let), ale s jistotou Vám to nikdo zaručit nemůže.

H

Dobrý den, v současné době je potřebná doba pojištění pro odchod do starobního důchodu 35 let. Domníváte se, že se může ještě zvyšovat? Děkuji.

Dobrý den,

to bude záviset na udržitelnosti důchodového systému, který je v současné podobě neudržitelný (a politici přesto odmítají jakoukoliv reformu). Státní penzijní systém (tzv. první pilíř) si představte jako trojúhelník, v jehož vrcholech leží 1) výše důchodu 2) průměrná délka života (doba výplaty důchodů) 3) poměr ekonomicky aktivních a pasivních obyvatel (plátci a příjemci), viz náš článek o Druhém pilíři. Toto musí být v rovnováze, což dnes s odřenýma ušima ještě jen. Jenže za 10 a více let to bez reformy v rovnováze nebude (vlivem demografického vývoje).

Délka života se prodlužuje (lidé čerpají důchod po delší dobu), poměr ekonomicky aktivních a pasivních obyvatel (plátci a příjemci) se zhoršuje (více lidí čerpá, méně platí) a politici se populisticky předhání v tom, kdo přidá seniorům více (nad zákonný valorizační mechanismus zohledňující inflaci a růst platů). Z čehož plyne, že je to neudržitelné.

Jak to lze řešit? Bez penzijní reformy jsou jen 2 možnosti (tzv. parametrické změny současného systému). Buď se budou snižovat důchody nebo se bude prodlužovat doba odchodu do penze (tedy poroste pravděpodobně i potřebná doba pojištění). Oboje je nepříjemné. Zatímco pravice se pokusila aspoň o malou reformu zavedením druhého pilíře (2013 - byť to nebylo dokonalé), levice v čele ČSSD tento pilíř obratem v roce 2016 zrušila a sama nic nového nepředložila. 

Při dostatku úspor v penzijním spoření (penzijní připojištění/doplňkové penzijní spoření) můžete odejít do důchodu dříve a po určitou dobu čerpat tzv. předdůchod (který Vám na rozdíl od předčasného důchodu placeného státem nesnižuje budoucí starobní důchod). 

TC

Dobrý den, čistý příjem 30 000 Kč, trvalé bydliště mám u rodičů, ale bydlím v podnájmu, vyživované osoby nemám, dlužná částka činí nyní 360 000 Kč bez exekuce a když jsem to vše dal na několika kalkulaček, tak mi vyšlo, že bych měl za 5 let zaplatit skoro miliony, což mi přijde hodně divné. Děkuji

Dobrý den,

k dlužné částce Vám neustále přibývají úroky, penále a náklady vymáhání. Nejste-li schopen své dluhy splácet, požádejte o osobní bankrot.

Zeptejte se odborníků na bankovnictví a finance
Bankovní poradna slouží jako služba návštěvníkům a registrovaným uživatelům portálu Banky.cz.

Bankovní poradna je neutrální a nestranná a Vaše dotazy se snažíme vyřešit v co nejkratší možné době a co nejefektivněji s ohledem na Vaší situaci.

Bankovní poradna je bezplatná a využití informací z naší bankovní poradny je na Vaše vlastní riziko, provozovatel portálu Banky.cz nenese žádnou odpovědnost za nesprávně pochopené informace či misinterpretaci našich odpovědí.

dědictví, finanční plán, domácí účetnictví, jak hospodařit se svými penězi?Rychlé odkazy

Banky v ČR