Banky.cz Banky.cz Realitní slovník Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování

Definice Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování se uzavírá mezi zájemcem o zprostředkování uzavření určitého obchodu a zprostředkovatelem, který má za úkol zajistit uzavření takového obchodu nebo alespoň obstarat příležitost jej uzavřít. Zprostředkovávaný obchod může být typicky nákup nebo prodej nemovitosti.
Zprostředkovateli náleží za jeho činnost odměna. Zprostředkovatel odpovídá zájemci za způsobenou škodu, pokud by měl, popřípadě z okolností mohl mít, důvodné pochybnosti o tom, zda jím zprostředkovaná smlouva bude dodržena.


Účel hypotéky
CO JE TO LTV? TEXT LTV
Zavřít
ABYCHOM VÁM MOHLI NAJÍT VYPOTÉKU, vyplňte své kontaktní údaje
Co znamená LTV?Anglická zkratka Loan To
Value. Značí poměr výše úvěru oproti hodnotě nemovitosti.
Anglická zkratka Loan To
Value. Značí poměr výše úvěru oproti hodnotě nemovitosti.
LTV %
NAJDEME VÁM HYPOTÉKU S ÚROKEM
již od 2.14 %Banky v ČR