Banky.cz Banky.cz Realitní slovník Žádost o stavební povolení

Žádost o stavební povolení

Definice Žádost o stavební povolení

Žádost o stavební povolení se podává ke stavebnímu úřadu k udělení jeho souhlasu se zahájením realizace stavebního záměru. K žádosti se přikládá zejména územní rozhodnutí nebo územní souhlas, popřípadě veřejnoprávní smlouva, která je nahrazuje. Dále se přikládají potřebná stanoviska dotčených orgánů a osob a projektová dokumentace, která musí být zpracována oprávněnou osobou a musí být vybavena stanovisky dotčených orgánů.
V případě splnění zákonných požadavků stavební úřad vydá stavební povolení, ve kterém uvede případná omezení, či povinnosti stavebníka. Stavební povolení musí být fyzicky umístěno na stavbě. Na viditelném místě rovněž visí stavebním úřadem vydaná cedulka "Stavba povolena".


Účel hypotéky
CO JE TO LTV? TEXT LTV
Zavřít
ABYCHOM VÁM MOHLI NAJÍT VYPOTÉKU, vyplňte své kontaktní údaje
Co znamená LTV?Anglická zkratka Loan To
Value. Značí poměr výše úvěru oproti hodnotě nemovitosti.
Anglická zkratka Loan To
Value. Značí poměr výše úvěru oproti hodnotě nemovitosti.
LTV %
NAJDEME VÁM HYPOTÉKU S ÚROKEM
již od 1.48 %Banky v ČR