Banky.cz Banky.cz Slovník pojištění Dožití

Dožití


Definice Dožití

Rizikové a rezervotvorné životní pojištění kryje riziko smrti a dožití se určitého věku. Pojistné plnění je vyplaceno obmyšlenému v případě úmrtí pojištěného nebo pojištěnému při dožití se předem stanoveného věku.


Nejvýhodnější nabídka pojištění od profesionálů

POVINNÉ
Váš telefon

94% klientů najdeme
výhodnější pojištění

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Jak již je z názvu tohoto pojištění patrné, tak je povinné pro každého uživatele motorového vozidla. Smyslem tohoto pojištění je krýt pojištěného za škody, které může způsobit ostatním účastníkům ať již na majetku nebo na zdraví.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Smyslem tohoto pojištění je pokrýt škody na svém vozidle, které se mohou přihodit nahodilou situací. V tomto pojištění si můžete například připojistit i vandalismus, pojištění skel a jiné další připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Tento typ pojištění kryje škody, které vám mohou vzniknout pouze na vaší nemovitosti. Toto pojištění zpravidla obsahuje riziko požáru, vodní nebezpečí, úder blesku, vichřice, vandalismus a mnoho dalších připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

V tomto pojištění si kryjete škody, které vám mohou vzniknout na movitých věcech ve vašem domě či bytě. Nejčastěji se připojišťuje zkrat, přepětí nebo podpětí, které vám chrání škody na elektrospotřebičích, dále také proti přírodním živlům, nebo krádeži či loupeži. Kromě vybavení vaší domácnosti si můžete připojistit i věci ve sklepě nebo garáži.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Toto pojištění vám kryje škody, které můžete způsobit svému zaměstnavateli nebo v běžném občanském životě.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Životní pojištění má krýt ztrátu, která může vzniknout nahodilou událostí a může mít značný dopad na životní úroveň domácnosti. Mezi nejdůležitější patří riziko smrti, invalidita, trvalé následky, závažná onemocnění a mnoho dalších.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Hlavním smyslem cestovního pojištění je ochránit své výdaje za zdravotní péči v zahraničí. Pojistit se můžete na konkrétní stát kam cestujete, ať už to pracovně, rekreačně nebo studijně. Dále si můžete také připojistit ztrátu nebo odcizení zavazadel, zpoždění nebo zrušení letu a mnoho dalších připojištění.


Dotazy v poradně k Dožití

JG

#15489, Je mi vyplácena renta, ale teď bych chtěl jednorázové vyrovnání, Spoření, 5.10.2021

Dobrý den, mám prosím dotaz k výplatě renty. Ukončil jsem penzijní připojištění a požádal o výplatu renty z naspořené částky 550 000 Kč. Penzijní společnost Allianz mi s první splátkou zaslala informace na základě kterých jsem pochopil, že moje naspořené prostředky nejsou zhodnocovány a prakticky mi penzijní společnost nezaplatí téměř žádný úrok. Na základě těchto informací jsem se tedy rozhodl o změnu a požaduji jednorázové vyrovnání. To mi však společnost zamítla s tím, že to nelze, protože je vše nahlášeno již na MF. Já s tímto však nesouhlasím, protože mi přece nikdo v této republice nemůže zabránit k přístupu k mým naspořeným fin. prostředkům. Vždyť se může i stát případ, že se účastník penz. připojištění může dostat do fin. problémů a své peníze bude potřebovat. Jde přece o jednoduchou fin. operaci, kterou zvládne i začínající účetní. Obrátil jsem se na MF a zatím čekám na reakci. Jak bych měl prosím dále postupovat? Děkuji

Dobrý den,

formu výplaty penzijního připojištění si můžete samozřejmě zvolit dle svého uvážení (jednorázové vyrovnání, renta na dobu určitou či neurčitou). Každá varianta má svá pro a proti. Jakmile však jednou formu výplaty zvolíte (např. renta na dobu neurčitou), nelze rozhodnutí dále měnit a později např. požadovat jednorázové vyrovnání. Nemůžete argumentovat "sice jsem si zvolil rentu, ale co když se dostanu do finančních problémů a budu potřebovat více peněz, atd.". To jste si měl rozmyslet dříve a zvolit případně jinou formu výplaty (jednorázové vyrovnání). Obracet se kvůli tomuto na MF je zcela zbytečné. 

Technicky se už také nejedná o vaše peníze. Za svých 550 000 Kč jste si koupil službu "doživotní renta", kterou jste začal čerpat. Byla Vám spočítána výše měsíční výplaty na základě očekávané doby dožití. Opravdu není možné tuto službu "doživotní renta" vrátit a požadovat navrácení peněz (550 000 Kč).

LA

#15451, Nesplácení hypotéky, Hypoteční poradna, 29.9.2021

Dobrý den, pokud by hypotéka byla na koupi bytu s VB práva dožití (ručení jiným bytem), zapisuje banka zákaz zatížení a zcizení na kupovaný byt, nebo na ten jímž se ručí? Nebo na žádný? V případě katastrofálního scénáře, tj. nesplacení, byt jímž se ručí prodá a kupovaný byt zůstane kupujícím? A proběhne nějaké finanční vypořádání v případě, že částka po zpeněžení ručícího bytu bude vyšší než dlužná? Započítává se i výše úroků do dlužné částky do doby splacení, tj. např. nesplácení po 10 letech, chybí 20 let? Děkuji předem za odpověď.

Dobrý den,

zástavní právo a věcná břemena zákaz zcizení a zákaz zatížení se zapisují jen na nemovitosti, kterými se ručí. V případě nesplácení hypotéky se primárně prodává nemovitost v zástavě. Pokud by výtěžek z prodeje nepokryl zbývající dluh, mohla by banka přistoupit k dalšímu vymáhání (zpeněžení jiných nemovitostí a majetku dlužníka, exekuce na plat, atd.). Pokud by naopak výtěžek z prodej převýšil výši dluhu, vyplatí se rozdíl dlužníkům. V případě nesplácení dojde k zesplatnění úvěru a vymáhá se jen aktuálně dlužná částka (nikoliv budoucí úroky). 

JH

#15410, Nelíbí se mi zdražování a poplatky, Pojištění, 22.9.2021

Pokračování dotazu č. 13821: Pane kolego, v odpovědi na dotaz tazatele k dodatkovým příplatkům, konkrétně pojistitel AXA, uvádíte nesouvisející informace. Nepokrytě se denně poškozují a okrádají neznalí a důvěřiví občané. A tyto zločinné způsoby a praktiky, symbolem byly a pokračují. Hazard a drogy provokují další trestnou činnost, kde výsledkem jsou přeplněné vězení a 500 000 exekucí. Dnes se podvod stává běžnou podnikatelskou aktivitou. Auta, drogy, nemovitosti, energie, zdravotnictví, kde se falšují výkazy výkonů ve velkém, tj. okrádání zdrav. pojišťoven i pacientů. Deprimující je skutečnost jak hloupý GUVERNÉR prošmelí cca 75% zlatých rezerv Českého státu. Tošovský=Katastrofa. A takový na pohled slušný muž se prohání po USA za odměnu ve Ferrari. Alza nákup 1Usd a prodej 100.-Kč a navíc hnusná reklama. Kapitalismus v Čechách od velké privatizace spěje evidentně ke krachu! Prof. J. Horák

Dobrý den,

vždy mě dokáže překvapit, jak někdo kvůli účtovaným poplatkům nebo zdražení pojistného vidí celý svět takto černě. Podepsal jste se jako profesor, tedy si Vás dovolím odkázat na statistické údaje. Porovnejte si  prosím kvalitu života dnes a před 30 lety libovolnými měřítky (HDP na hlavu, průměrná délka dožití, vzdělanost, kriminalita, chudoba, zdravotnictví, kupní síla obyvatelstva, průměrná mzda/důchod, atd.). Velmi rychle zjistíte, že se dnes máme vůbec nejlépe jak jsme se kdy měli. Ještě lepší je vycestovat za hranice a zkusit si pár měsíců žít v jiných podmínkách. Pak srovnávejte a suďte. 

W

#14987, Zástava s věcným břemenm, Hypoteční poradna, 4.8.2021

Dobrý den, pokud na nemovitosti vázne věcné břemeno užívání pro jinou osobu, je to překážkou pro získání americké hypotéky?

Dobrý den,

za americkou hypotéku je třeba ručit nemovitostí. Banky do zástavy neakceptují nemovitosti s věcným břemenem práva dožití. 

Z

#14831, Můžeme odmítnout dědictví?, Osobní a rodinné finance, 16.7.2021

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na situaci, kdy otec převedl dům na mě a sestru a má na domě břemeno dožití a sam má dluhy u vice bank (úvěr, kreditní karta). Lze odmítnout po jeho úmrtí dědictví? Mohou banky chtít peníze za jeho dluhy po nás?

Dobrý den,

dědictví odmítnout můžete. Píšete, že dům na vás byl již převeden, tedy tento majetek nebude předmětem dědického řízení. Za určitých okolností lze stornovat převody majetku až 3 roky zpětně (z důvodu odklánění majetku před věřiteli - není možné převést majetek na rodinu, a pak se zadlužit a nesplácet s tím, že už si na dlužníkovi nikdo nic nevezme).

Články o Dožití

Pojišťovnický slovník

Pojišťovnický slovník

18.11.2016, Pojištění

…ezervotvorné pojištění:označováno též jako životní pojištění, pokrývá rizika, u kterých je jisté, že se někdy vbudoucnu realizují (riziko smrti či dožití se důchodového věku) Riziko:vpojišťovnictví vnímáno jako negativní událost způsobující újmu pojistníkovi (nebo třetí osobě), která může (ne…

Reverzní hypotéka aneb šance na důstojné stáří

Reverzní hypotéka aneb šance na důstojné stáří

8.9.2015, Hypotéka

…ekávaného momentu ukončení omezení dispozic pro pojišťovnu). Na katastru dojde kpřevodu majetkových práv na pojišťovnu a k záznamu věcného břemene dožití pro nás. Pojišťovna nám začne vyplácet měsíční rentu a my si nadále platíme pouze provozní náklady na energie. Údržbu hradí pojišťovna. Jak…

Prodej nemovitosti 1: jak na to?

Prodej nemovitosti 1: jak na to?

21.1.2015, Reality

… korun, ale následně se pořádně prohneme na poplatcích za skládkování suti – to jsou už statisíce korun). Právní vady: nejčastěji věcná břemena dožití či zástavní práva za dluhy. Nemovitosti správní vadou nejsou pro každého. Právní vada = výrazně nižší cena, ale také komplikace. Obecně, kdo…

Orientujte se v pojištění 2

Orientujte se v pojištění 2

26.12.2013, Pojištění

…jištění úplně zapomenout a řešit rizika jinak. Všemožná životní pojištění (spořicí, kapitálové, investiční, hogofogo, etc.) kryjící zejména riziko dožití se určitého věku se řadí mezi vůbec nejhorší finanční produkty na trhu. Ponechme stranou jejich vysokou nákladovost a nízký výnos vkombinaci…

Orientujte se v pojištění 1

Orientujte se v pojištění 1

10.12.2013, Pojištění

…nes k dispozici nepřeberné množství pojistných produktů z téměř všech myslitelných oblastí. Pojistit lze vše od požáru rodinného domu, přes riziko dožití se vysokého věku až po úraz domácího mazlíčka. Vždy je však nutné zvážit, co přesně by bylo vhodné pojistit, za jakou cenu a nešlo-li by poj…Banky v ČR