Banky.cz Banky.cz Slovník pojištění Oprávněná osoba

Oprávněná osoba

Definice Oprávněná osoba

Osoba uvedena v pojistné smlouvě, které vzniká právo na pojistné plnění v případě pojistné události.


Nejvýhodnější nabídka pojištění od profesionálů

POVINNÉ
Váš telefon

94% klientů najdeme
výhodnější pojištění

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Jak již je z názvu tohoto pojištění patrné, tak je povinné pro každého uživatele motorového vozidla. Smyslem tohoto pojištění je krýt pojištěného za škody, které může způsobit ostatním účastníkům ať již na majetku nebo na zdraví.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Smyslem tohoto pojištění je pokrýt škody na svém vozidle, které se mohou přihodit nahodilou situací. V tomto pojištění si můžete například připojistit i vandalismus, pojištění skel a jiné další připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Tento typ pojištění kryje škody, které vám mohou vzniknout pouze na vaší nemovitosti. Toto pojištění zpravidla obsahuje riziko požáru, vodní nebezpečí, úder blesku, vichřice, vandalismus a mnoho dalších připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

V tomto pojištění si kryjete škody, které vám mohou vzniknout na movitých věcech ve vašem domě či bytě. Nejčastěji se připojišťuje zkrat, přepětí nebo podpětí, které vám chrání škody na elektrospotřebičích, dále také proti přírodním živlům, nebo krádeži či loupeži. Kromě vybavení vaší domácnosti si můžete připojistit i věci ve sklepě nebo garáži.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Toto pojištění vám kryje škody, které můžete způsobit svému zaměstnavateli nebo v běžném občanském životě.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Životní pojištění má krýt ztrátu, která může vzniknout nahodilou událostí a může mít značný dopad na životní úroveň domácnosti. Mezi nejdůležitější patří riziko smrti, invalidita, trvalé následky, závažná onemocnění a mnoho dalších.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Hlavním smyslem cestovního pojištění je ochránit své výdaje za zdravotní péči v zahraničí. Pojistit se můžete na konkrétní stát kam cestujete, ať už to pracovně, rekreačně nebo studijně. Dále si můžete také připojistit ztrátu nebo odcizení zavazadel, zpoždění nebo zrušení letu a mnoho dalších připojištění.


Dotazy v poradně k Oprávněná osoba

JV

#9363, Penzijní připojištění a úmrtí, Spoření, 24.3.2020

Manžel měl u společnosti AXA penzijní připojištění. Dne 24.6.2019 podal žádost o výplatu dávky ve dvou splátkách. Dne 2.7.2019 byla žádost akceptována. Dne 1.8.2019 nám přišel dopis, kde bylo uvedeno datum vzniku penzijního připojištění 1.10.1998 a datum ukončení 31.7.2019. Manžel dne 13.7.2019 zemřel a dne 13.8.2019 byla 1. splátka zaslána na účet dcery, který manžel uvedl v žádosti o výplatu. Dne 18.12.2019 nám byla zaslána žádost o vrácení 1. splátky na účet AXA, což jsme učinili. Po vrácení neoprávněně vyplacené penze budou prý prostředky náležet dědici, který asi přijde o státní podporu a budeme platit notářce. Ve smlouvě jsem byla jako manželka uvedena jako oprávněná osoba a pozůstalostní penze sjednána. Nevím jak se mám v této věci zachovat.

Dobrý den,

pokud jste byla ve smlouvě o penzijním připojištění vedena jako obmyšlená (osoba, které v případě úmrtí pojištěného bude vyplacena naspořená částka), pak peníze z penzijka nespadají do dědického řízení a měly by být vyplacený přímo Vám včetně státních příspěvků.

P

#8075, Dědictví a bankovní účty, Osobní a rodinné finance, 19.11.2019

Dobrý den, otec má u UniCredit Bank účty a cenné papíry, ke kterým mám dispoziční právo (oprávněná osoba/zadavatel). Bohužel před několika měsíci zemřel, peníze jsem tedy převedl na svůj účet. Ted bych chtěl jeho účty v bance zrušit, což prý nelze. Jak to tedy provést? Navíc výpisy chodí stále na jeho jméno a původní adresu. Otec se totiž znovu oženil a přestěhoval. Jeho druhá manželka o těchto účtech vůbec neví. Do dědického řízení se to nedostalo. Mám obavu, že když bance oznámím, že otec nežije vše se dostane do dědictví, kde většinu peněz zdědí ona. K čemu mi je vlastně dispoziční právo, když by se peníze měly dostat do dědictví? Nebo to lze nějak vyřešit v můj prospěch? Děkuji.

Dobrý den,

dispoziční právo Vám umožňuje nakládat s penězi na účtu majitele za jeho života (ale nedělá z Vás majitele peněz). Proto měl být zůstatek na účtu ke dni úmrtí předmětem dědického řízení. Pochybil jste tím, že jste tento majetek zamlčel. Dokud účet neprojde řádným dědickým řízením, banka ho nemůže zavřít. Případný oprávněný dědic po Vás kdykoliv může své nároky (dědický podíl na zůstatku ke dni úmrtí) vymáhat.

Š

#7952, Výplata penzijního připojištění, Spoření, 7.11.2019

Dobrý den, moje maminka si od 1.11. 2011 platila penzijní připojištění u České pojišťovny, to již byla ve starobním důchodu. V květnu 2019 zemřela a já jsem byla ve smlouvě určena jako 100 % dědic, abych byla přesná, ve smlouvě je uvedeno "oprávněná osoba pro pozůstalostní penzi". Na účtě by mělo být dle výpisu z r. 2018 31 117 Kč  splátky od ledna do dubna 2019. Nyní jsem zažádala o výplatu z důvodu jejího úmrtí na pobočce České pojišťovny, kde mi bylo sděleno, že na účtě je cca 25 tis. Kč. Pracovnice proto volala na centrálu do Prahy, kde jí bylo sděleno, že tato částka je bez státní podpory a že tato mi bude vyplacena ve druhém termínu. Tj. jako první bych měla dostat již zmíněných 25 tis. Kč a poté bude zažádáno o přiznání státního příspěvku, který mi má být doplacen v dalším termínu. O všem bych měla být informována dopisem o výplatu také státního příspěvku by měla žádat pobočka České pojišťovny. Tolik informace od zástupkyně České pojišťovny, u níž však bylo patrné, že o správnosti informací nebyla příliš přesvědčená a byla o tomto postupu ze strany České pojišťovny stejně překvapená jako já. Na internetu jsem nenašla žádné informace, zda mám opravdu nárok také na výplatu státního příspěvku, či zda pouze částky bez tohoto státního příspěvku, tedy pouze o odbytné. Píšu opětovně, že smlouva je koncipována tak, že já jsem "oprávněná osoba pro pozůstalostní penzi". A rovněž bych se chtěla zeptat, zda mám povinnost tento příjem nahlásit např. při ročním zúčtování daně. Již jsem se na Vás obracela s jinými a vždy jsem dostala jasnou a přehlednou odpověď, za což Vám velice děkuji a přeji Vám hezké dny.

Dobrý den,

na státní podporu je u penzijního spoření nárok pouze v případě splnění podmínky "odspoření min. 5 let". Nestačí pouze mít smlouvu starší 5 let, ale v 60 různých měsících vložit min. 300 Kč na účet. Doporučuji z výpisů (či za asistence Penzijního fondu České pojišťovny) prověřit, je-li tato podmínka splněna. Pokud ano, měl by Vám být ihned vyplacen celý zůstatek včetně státní podpory. V opačném případě již byla státní podpora vrácena zpět státu (neb na ni nemáte nárok) a dostane pouze zůstatek bez státní podpory a výnosů ze státní podpory. 

Příjem z dědictví v rámci rodiny nepodléhá dani z příjmu, nemusíte nikde nic hlásit.

VF

#6565, Oddlužení a novela insolvenčního zákona, Exekuce a insolvence, 15.5.2019

Zdravím, kdy bude v platnosti nový insolvenční zákon? A co potřebuji za dokumenty k žádosti o zkrácené oddlužení a na koho se mohu obrátit s touto žádostí? Vztahuje se možnost oddlužení i na lidi, kteří byli jako tzv.bílé koně? Děkuji

Dobrý den,

novela insolvenčního zákona vstoupí v účinnost 1/6/2019. Na zkrácené oddlužení mají nárok ti, kteří během 3 let budou schopni splatit 60% svých dluhů (a dále jednou za život starobní a invalidní důchodci ve druhém a třetím stupni invalidity bez nutnosti splatit 30% nebo 60%). Žádost o oddlužení Vám za úplatu sepíše oprávněná osoba (např. právník) a následně ji podáte k soudu. 

Soud povolí jen takové oddlužení, kde není pochyb o poctivosti záměru osobního bankrotu. Pokud jste se do dluhů dostal úvěrovými podvody či jste plnil roli tzv. "bílého koně", bude záměr Vaší žádosti vyhodnocen pravděpodobně jako nepoctivý a soud Vám oddlužení nepovolí. 

DS

#6074, Penzijní spoření a oprávněná osoba, Osobní a rodinné finance, 22.2.2019

DOBRÝ DEN, JAKÝ POSTUP JE U PENZIJNÍHO SPOŘENÍ? SPOŘÍM SI DO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ AXA. VE SMLOUVĚ MÁM NAPSÁNO, ŽE V PŘÍPADĚ MÉ SMRTI JE OPRÁVNĚNOU OSOBU SYN. STAČÍ TO, ABY MU BYLA V TOMTO PŘÍPADĚ VYPLACENA JEDNORÁZOVĚ ČÁSTKA NASPOŘENÁ NA MÉM PENZ. ÚČTU? NEBO JE TŘEBA JEŠTĚ NAPSAT NĚJAKOU ZÁVĚŤ?

Dobrý den,

v případě úmrtí získává peníze z penzijního spoření oprávněná osoba uvedená ve smlouvě o penzijním spoření (Váš syn). Penzijní spoření tak není třeba zmiňovat v případné závěti.Banky v ČR