Banky.cz Banky.cz Slovník pojištění Oprávněná osoba

Oprávněná osoba

Definice Oprávněná osoba

Osoba uvedena v pojistné smlouvě, které vzniká právo na pojistné plnění v případě pojistné události.


Nejvýhodnější nabídka pojištění od profesionálů

POVINNÉ
Váš telefon

94% klientů najdeme
výhodnější pojištění

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Jak již je z názvu tohoto pojištění patrné, tak je povinné pro každého uživatele motorového vozidla. Smyslem tohoto pojištění je krýt pojištěného za škody, které může způsobit ostatním účastníkům ať již na majetku nebo na zdraví.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Smyslem tohoto pojištění je pokrýt škody na svém vozidle, které se mohou přihodit nahodilou situací. V tomto pojištění si můžete například připojistit i vandalismus, pojištění skel a jiné další připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Tento typ pojištění kryje škody, které vám mohou vzniknout pouze na vaší nemovitosti. Toto pojištění zpravidla obsahuje riziko požáru, vodní nebezpečí, úder blesku, vichřice, vandalismus a mnoho dalších připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

V tomto pojištění si kryjete škody, které vám mohou vzniknout na movitých věcech ve vašem domě či bytě. Nejčastěji se připojišťuje zkrat, přepětí nebo podpětí, které vám chrání škody na elektrospotřebičích, dále také proti přírodním živlům, nebo krádeži či loupeži. Kromě vybavení vaší domácnosti si můžete připojistit i věci ve sklepě nebo garáži.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Toto pojištění vám kryje škody, které můžete způsobit svému zaměstnavateli nebo v běžném občanském životě.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Životní pojištění má krýt ztrátu, která může vzniknout nahodilou událostí a může mít značný dopad na životní úroveň domácnosti. Mezi nejdůležitější patří riziko smrti, invalidita, trvalé následky, závažná onemocnění a mnoho dalších.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Hlavním smyslem cestovního pojištění je ochránit své výdaje za zdravotní péči v zahraničí. Pojistit se můžete na konkrétní stát kam cestujete, ať už to pracovně, rekreačně nebo studijně. Dále si můžete také připojistit ztrátu nebo odcizení zavazadel, zpoždění nebo zrušení letu a mnoho dalších připojištění.


Dotazy v poradně k Oprávněná osoba

L

#11083, Jak požádat o insolvenci?, Exekuce a insolvence, 31.8.2020

Dobry den, jiz 10 let splacim z duchodu exekuce, jenzee neubyvaji uroky, porad rostou. Chtela bych pozadat o insolvenci ale nevim jak a kde.

Dobrý den,

nestíháte-li splácet své půjčky či jiné exekučně vymáhané závazky, je insolvence dobrým řešením. Žádost o insolvenci Vám za úplatu sepíše oprávněná osoba (např. advokát nebo notář) a podá ji k soudu. 

MJP

#11007, Insolvence a blokace účtu, Exekuce a insolvence, 19.8.2020

Dobrý den, jak mám postupovat v případě, kdy mi banka bezdůvodně blokovala peníze na účtě? Při komunikaci s bankou mi bylo sděleno, že dle mého Usnesení o insolvenci, kde není v řešení majetková podstata, můj účet ani příjem, mi blokovali peníze. Podotýkám, nikdo je nežádal o zablokování mých peněz, ani insolvenční správce, soud, žádný právník, nikdo, jen prý dle usnesení. Nemám zaplacený nájem, elektřinu atd., jen trvalé platby mi byly blokované, jinak účet funguje i karta, nerozumím jejich jednání.

Dobrý den,

banky samy od sebe účty neblokují. Buď ji o to musela požádat oprávněná osoba (např. exekutor), nebo jste měla u banky dluh, oproti kterému si banka mohla započíst zůstatek na vašem účtu.

M

#10997, Insolvence, Exekuce a insolvence, 18.8.2020

Dobrý den, kam se můžeme obrátit? Je to ohledně zaměstnance, který měl insolvenci, kterou nedodržel. Na kterého insolvenčního správce, který by mu pomohl? Děkuji

Dobrý den,

pokud váš zaměstnanec porušil podmínky insolvence a osobní bankrot mu byl ukončen, pak je jediným řešením o insolvenci požádat znovu. Žádost o insolvenci Vám za úplatu sepíše oprávněná osoba (např. advokát). 

JM

#10996, Výplata penzijního spoření, Spoření, 18.8.2020

Dobry den, do jake doby se musim prihlasit jako opravnena osoba po zemrelem ucastnikovi u penzijni spolecnosti?

Dobrý den,

jste-li u penzijní společnosti vedena jako oprávněná osoba (které mají být peníze v případě úmrtí klienta vyplaceny), pak se můžete přihlásit neprodleně po úmrtí pojištěného (stačí doložit úmrtní list, není třeba čekat na dědické řízení). V opačném případě je třeba vyčkat na konec dědického řízení a penzijní společnosti předložit notářské usnesení o vypořádání dědictví. Všeobecná promlčecí lhůta činí 3 roky, tedy doporučuji se přihlásit nejpozději v této lhůtě.

JV

#9363, Penzijní připojištění a úmrtí, Spoření, 24.3.2020

Manžel měl u společnosti AXA penzijní připojištění. Dne 24.6.2019 podal žádost o výplatu dávky ve dvou splátkách. Dne 2.7.2019 byla žádost akceptována. Dne 1.8.2019 nám přišel dopis, kde bylo uvedeno datum vzniku penzijního připojištění 1.10.1998 a datum ukončení 31.7.2019. Manžel dne 13.7.2019 zemřel a dne 13.8.2019 byla 1. splátka zaslána na účet dcery, který manžel uvedl v žádosti o výplatu. Dne 18.12.2019 nám byla zaslána žádost o vrácení 1. splátky na účet AXA, což jsme učinili. Po vrácení neoprávněně vyplacené penze budou prý prostředky náležet dědici, který asi přijde o státní podporu a budeme platit notářce. Ve smlouvě jsem byla jako manželka uvedena jako oprávněná osoba a pozůstalostní penze sjednána. Nevím jak se mám v této věci zachovat.

Dobrý den,

pokud jste byla ve smlouvě o penzijním připojištění vedena jako obmyšlená (osoba, které v případě úmrtí pojištěného bude vyplacena naspořená částka), pak peníze z penzijka nespadají do dědického řízení a měly by být vyplacený přímo Vám včetně státních příspěvků.Banky v ČR