Banky.cz Banky.cz Slovník pojištění Pojistná událost

Pojistná událost


Definice Pojistná událost

realizace rizika


Nejvýhodnější nabídka pojištění od profesionálů

POVINNÉ
Váš telefon

94% klientů najdeme
výhodnější pojištění

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Jak již je z názvu tohoto pojištění patrné, tak je povinné pro každého uživatele motorového vozidla. Smyslem tohoto pojištění je krýt pojištěného za škody, které může způsobit ostatním účastníkům ať již na majetku nebo na zdraví.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Smyslem tohoto pojištění je pokrýt škody na svém vozidle, které se mohou přihodit nahodilou situací. V tomto pojištění si můžete například připojistit i vandalismus, pojištění skel a jiné další připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Tento typ pojištění kryje škody, které vám mohou vzniknout pouze na vaší nemovitosti. Toto pojištění zpravidla obsahuje riziko požáru, vodní nebezpečí, úder blesku, vichřice, vandalismus a mnoho dalších připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

V tomto pojištění si kryjete škody, které vám mohou vzniknout na movitých věcech ve vašem domě či bytě. Nejčastěji se připojišťuje zkrat, přepětí nebo podpětí, které vám chrání škody na elektrospotřebičích, dále také proti přírodním živlům, nebo krádeži či loupeži. Kromě vybavení vaší domácnosti si můžete připojistit i věci ve sklepě nebo garáži.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Toto pojištění vám kryje škody, které můžete způsobit svému zaměstnavateli nebo v běžném občanském životě.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Životní pojištění má krýt ztrátu, která může vzniknout nahodilou událostí a může mít značný dopad na životní úroveň domácnosti. Mezi nejdůležitější patří riziko smrti, invalidita, trvalé následky, závažná onemocnění a mnoho dalších.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Hlavním smyslem cestovního pojištění je ochránit své výdaje za zdravotní péči v zahraničí. Pojistit se můžete na konkrétní stát kam cestujete, ať už to pracovně, rekreačně nebo studijně. Dále si můžete také připojistit ztrátu nebo odcizení zavazadel, zpoždění nebo zrušení letu a mnoho dalších připojištění.


Dotazy v poradně k Pojistná událost

JD

#13645, Zesplatnění úvěru, Hypoteční poradna, 26.3.2021

Dobrý den, pokud vznikne pojistná událost na nemovitosti, která je financovaná prostřednictvím hypotéky a pojistné plnění je vinkulováno ve prospěch banky, tak má banka právo úvěr z této částky zesplatnit. Zesplatnění se týká pouze nesplacené jistiny úvěru nebo i všech budoucích úroků?

Dobrý den,

co přesně myslíte budoucími úroky? Při zesplatnění úvěru chce banka doplatit jen aktuálně dlužnou částku (na budoucí úroky nárok nemá). 

Články o Pojistná událost

Změna povinného ručení: 5 případů, kdy můžete dát výpověď a změnit pojišťovnu

Změna povinného ručení: 5 případů, kdy můžete dát výpověď a změnit pojišťovnu

31.5.2019, Pojištění

…artu. Jeho termín najdete vlevé horní části jako datum platnosti. 3. Změna povinného ručení po nehoděPříležitostí prozměnu pojišťovny je také pojistná událost. Pokud jste měli nehodu a nejstespokojeni například s tím, jak ji pojišťovna řešila, máte 3 měsíce na podánívýpovědi. Lhůta s…

Pojišťovnický slovník

Pojišťovnický slovník

18.11.2016, Pojištění

…na pojištění) a pojistné limity (škodové pojištění) či sjednaný obnos (obnosové pojištění), volitelně výši spoluúčasti či výluky z pojištění Pojistná událost:realizace rizika Pojistné: úplata za pojištění, cena pojištění, platí se obvykle čtvrtletně či ročně, výše pojistného je pří…Banky v ČR