Banky.cz Banky.cz Štítky družstvo

družstvo

Dědictví a družstvo

V roce 2015 jsem zdědil 1/3 majetkového podílu po své zemřelé matce, který byl, jak zákon určuje při úmrtí člena snížen o 10% (výše vypořádacího podílu). 2/3 tzv. vypořádacího podílu dědili sourozenci, kterým byl vypořádací podíl navýšen o 10% a připsán k majetkovému listu, který již v daném zem. družstvu mají, notářský zápis byl zaslán po ukončení dědictví notářkou. Pozastavené dividendy mi byly řádně vyplaceny a o vypořádací 1/3 podíl se mnou nekomunikovali. Někde jsem se dočetl, že se dědí, jak majetkový podíl v družstvu, tak jeho práva a povinnosti člena zůstavitele. Vypořádací podíl k dědickému řízení byl předán ve výši majetkového podílu z transformace vypočteného v prosinci 1992, družstvo celých 21 roků od transformace po dědické řízení vykazuje vysoké zisky, kdy se menší podíl na zisku vyplatí jako dividenda a zbylá část se převádí v rámci roční uzávěrky do rezervního fondu. Z toho vyplývá, že majetkový podíl v zem. družstvu se zvyšuje. Byl dobře vyčíslen vypořádací podíl do dědictví? Je možné se domáhat v tomto roce o nabytí dědického řízení (majetkového podílu)? Předem děkuji.

Peníze SVJ na osobním účtu majitele bytu

Dobrý den, spoluvlastníme dům s bytovými jednotkami. Několik let jsme platili 500 Kč měsíčně na tzv. "fond oprav". Paní sousedka, která to měla na starosti, peníze vybírala a dávala na vkladní knížku, která kdysi dávno byla založena na jméno jejího manžela a další problémovou sousedku, která už dávno v domě nežila a nic neplatila. Mám dojem, že v roce 2017 byly všechny vklady zablokovány a zabaveny k zaplacení exekucí problémové sousedky. Ale ona na ni nevložila ani korunu. Můžeme podložit knihou, kde se zapisovalo kdo a kolik platil s porovnáním s daty na vkladní knížku. Je možné se dovolat k vrácením přes exekutora? Soudně? S problémovou sousedkou není možné komunikovat, už není ani spoluvlastníkem, podíl vlastní pouze její přítel. Prosím o pomoc, přišli jsme takto o 75 000 Kč, za které jsme mohli aspoň něco opravit v domě, který je v hrozném stavu. Předem děkuji!Rychlé odkazy

Banky v ČR