Banky.cz Štítky Generali penzijní společnost

Generali penzijní společnost

Generali dynamický fond

Dynamický účastnický fond Generali penzijní společnosti jepenzijním fondem, vněmž uložené prostředky jsou umísťovány především do akcií adoplňkově dokorporátních dluhopisů astátních dluhopisů. Korporátní dluhopisy přitom musí splňovat minimální rating. Zdůvodu zachování l…

Generali konzervativní fond

Expertní hodnocení Povinného konzervativního fondu Generali penzijníspolečnostiJaké zhodnocení vposledníchtřech letech dosáhl Generali povinný konzervativní fond ive srovnání sostatními fondy konzervativníhotypu, zjistíte vnašem srovnání produktů: penzijní spoření, penzij…

Generali spořící fond

Expertní hodnocení Vyváženého účastnického fondu Generali penzijníspolečnostiJakého zhodnocení dosahuje Generalivyvážený účastnický fond ive srovnání sostatnímifondy vyváženého typu, zjistíte vnašemsrovnání produktů: penzijní spoření, penzijní připojištění. Pořadí fondů v…

Generali transformovaný fond

Expertní hodnocení Transformovaného fondu Generali penzijní společnostiJakého zhodnocenív posledních letech dosahuje Generali transformovaný fond a jakéjsou jeho výsledky ve srovnání s ostatnímitransformovanými fondy, zjistíte v našem srovnání produktů: penzijní spoření, …