věřitel

Může věřitel nesouhlasit s insolvenci?

Muže se stát, že věřitel nebude souhlasit s osobním bankrotem?