Banky.cz Štítky vyvážené fondy

vyvážené fondy

Conseq dluhopisový fond

Dluhopisový účastnický fond Conseq penzijní společnosti je typem fondu s vyváženou investiční strategií. Prostředky účastníků jsou ukládány do střednědobých a dlouhodobých dluhových cenných papírů s pevným výnosem. Fond ke zhodnocení prostředků účastníků využívá diverzifikovaného portf…

ČS etický fond

Etický účastnický fond České spořitelny – penzijní společnosti je fondem vyváženého typu, který směřuje investice zejména do státních dluhopisů, v omezené míře i do dluhopisů ostatních emitentů. Akciová složka může činit maximálně 15 %, část prostředků smí být vložena do nástrojů peně…

ČS vyvážený fond

Vyvážený účastnický fond České spořitelny – penzijní společnosti má nastaven vyvážený podíl jednotlivých složek portfolia. Polovinu mohou tvořit akcie, až 100 % investic smí směřovat do dluhopisů nebo nástrojů peněžního trhu, pouze maximálně 25 % majetku fondu smí být vloženo do otevř…

ČSOB vyvážený fond

ČSOB vyvážený účastnický fond ČSOB Penzijní společnosti kombinuje investice do akcií a do dluhopisů. Akciová složka přitom tvoří max. 60 %, zbylé prostředky účastníků jsou rozdělovány mezi dluhopisy a nástroje peněžního trhu. Ty slouží kzachování dostatečné likvidity.Statut fondu dovol…

Rentea dluhopisový fond

Expertní hodnocení Dluhopisového účastnického fondu Rentea penzijníspolečnostiJakého výkonu dosahuje Rentea Dluhopisovýúčastnický fond a jak si vede ve srovnánís ostatními fondy vyváženého typu, zjistíte v našem srovnání produktů: penzijní spoření, penzijní připojištění. Pořadí fondů v…

Penzijní spoření – výnosy fondů za r.2021

I v penzijním spoření byl rok 2021 silně poznamenán pandemií COVID-19. Přesto se mnoho penzijních fondů investujících ve smíšené strategii, či dynamické strategii chlubí zajímavým výnosem. Naopak „nad výdělkem splakali“ klienti spořící na penzi u konzervativních fondů. Ty se propadly n…

Penzijní spoření – výnosy 2020

I těžký covidový rok 2020 přinesl většiněfondů kladné zhodnocení. Nejlépe seopět dařilo dynamickým fondům, smenšímvýnosem semuseli spokojit konzervativní investoři. Přinášíme Vám kompletní přehledvýnosů všech penzijních fondů.…

Penzijní spoření – výnosy 2019

Kdo se loni nebál a investoval své úspory do dynamických fondů, dosáhlna rekordní zhodnocení až 25,31 %. Jak hospodařil Váš penzijní fond? Přinášíme kompletnípřehled produktů Doplňkové penzijní spoření a Penzijní připojištění.…

Penzijní spoření – výnosy 2017

Loňskou inflaci (2,5%) bohužel neporazil žádnýztransformovaných fondů. Vdoplňkovém penzijním spoření se topodařilo méně než polovině účastnických fondů. Ve ztrátě skončilo mnohostřadatelů. Jak dopadlo Vaše penzijní připojištění?…

Penzijní spoření – výnosy 2016

Pouze 38% transformovaných fondů dokázaloporazit loňskou inflaci 0,70%. U účastnických fondů byl výsledek lepší (56%),ale současně 22% fondů skončilo ve ztrátě. Jak dopadlo Vaše penzijní připojištění?…

Penzijní fondy transformované a účastnické

Spoření vpenzijních fondech označované jako třetí pilíř důchodové reformy je poměrně rozšířené – na důchod si takto spoří aktivně 5 milionů lidí, přičemž jednomu milionu klientů přispívá zaměstnavatel průměrně 700 Kč měsíčně. Jaký je rozdíl mezi transformovaným a účastnickým penzijním…

Penzijní fondy – výnosy 2013

Penzijní fondy během minulých měsíců postupně ohlašovaly výsledky za rok 2013. Redakce Banky.cz Vám nyní přináší kompletní přehled připsaných výnosů klientům za všech 8 transformovaných penzijních fondů. …

Předdůchod

…si při založení doplňkového penzijního spoření vyberete:Konzervativní fondy - máte obavu z rizika a nevadí vám nízký výnos neporážející inflaciVyvážené fondy - hledáte střední cestu rizika a výnosu, nebo se neumíte rozhodnoutDynamické fondy - budete spořit ne penzi dlouho a věříte že a…