Banky.cz Štítky zaměstnanec

Obsah na téma zaměstnanec

Stránky kde se pojem vyskytuje:
Poradna

Zaměstnanec nebo podnikatel?

Když bu­du to­čit vi­dea pro xvi­deos, kte­rou vlast­ní čes­ká fir­ma se síd­lem v ČR, mu­sím se stát IO ne­bo plátcem DPH? A co když pře­kro­čim zisk 1 mil Kč a sta­nu se plát­cem. Zna­me­ná to, že z pří­jmu bu­du muset od­vést DPH a pak ješ­tě daň a po­jiš­tě­ní? Ne­bo to DPH za mě od­v…

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2024, všechna práva vyhrazena