Banky.cz Štítky Československé úvěrní družstvo

Československé úvěrní družstvo

CSUD (Československé úvěrní družstvo, v likvidaci)

ČS úvěrní družstvo (dříve AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo) přestalo nabízet poslední produkt - běžný účet. Kampelička prožila v posledních letech neúspěšný pokus o transformaci na banku, kdy družstvo navýšilo kapitál na 400 milionů. Záložna postupně přestala posky…