Banky.cz Životní pojištění

Životní pojištění

Smrt, invalidita nebo například hospitalizace v nemocnici. To jsou jen některé situace, na které myslí životní pojištění. A i když vám zdraví nevrátí, to nejlepší životní pojištění vám s řešením těžké situace výrazně pomůže.

 

Právě to je totiž jeho úkol. Díky němu získáte peníze na léčbu a v těch nejzávažnějších případech máte jistotu, že ani po vaší smrti nezůstane vaše rodina bez peněz.

Životní pojistka je navíc velice variabilní. Kdykoliv snadno upravíte její parametry a přizpůsobíte ji své situaci. Když se vám například narodí dítě, snadno jej do pojištění přidáte. A pokud jste si zrovna vzali hypotéku, obratem můžete životní pojištění zvýšit. Díky tomu máte jistotu, že i v případě úrazu nebo nemoci budete mít peníze na splácení.

Aby byl výběr pojistky co nejsnadnější, připravili jsme pro vás kalkulačku životního pojištění. Jednoduše do ní napište potřebné údaje a odešlete. Kalkulačka připraví srovnání životního pojištění přesně podle zadaných podmínek.

Typy životního pojištění

Poskytovatelé běžně rozlišují 3 typy životního pojištění. Liší se svým nastavením a účelem.

 1. Rizikové životní pojištění – na výběr máte z kompletní škály rizik, proti kterým se můžete pojistit. Je mezi nimi nejen smrt následkem úrazu či nemoci, ale i vážné onemocnění nebo trvalé následky nemoci nebo úrazu. Celé vaše měsíční pojistné pak míří na jejich krytí. Jakmile pojištění skončí, pojišťovna vám zaslané pojistné nevrací.

Rezervotvorné pojištění (investiční životní pojištění) – nabízí nejen krytí dohodnutých rizik, ale také investiční složku. Peníze, které posíláte do této části pojistky, pojišťovna investuje. Po skončení pojistné doby vám pojišťovna tyto peníze vyplatí. Kolik peněz dostanete, závisí na tom, jak efektivně pojišťovna investovala.

 1. Obecně ale platí, že pro investice je lepší využít specializované produkty, nikoliv pojištění. Pokud pro tuto variantu přesto rozhodnete, doporučujeme investiční složku nastavit na minimum.
  Myslete také na to, že pokud tento typ pojistky uzavřete, neměli byste ho hned rušit. Pokud to uděláte v prvních dvou letech od uzavření smlouvy, pojišťovna vám zpravidla nic nevyplatí. A i v dalších přibližně třech letech je vyplácená částka nízká.
 2. Úrazové pojištění – kryje pouze rizika, která souvisí s úrazem. Dostanete tak například denní odškodné úrazu nebo peníze za trvalé následky úrazu. A pokud úraz nepřežijete, dostane peníze vaše rodina. Tato pojistka ale neřeší nemoc ani její následky. Přitom většina vážných zdravotních problémů je právě důsledkem nemoci. Úrazové pojištění vás tak nechrání před těmi nejpravděpodobnějšími riziky.

Doporučení banky.cz: Nechte si vytvořit srovnání jednotlivých variant. Ozvěte se nám a připravíme srovnání investičního životního pojištění a rizikového životního pojištění.

3 příklady, jak pojištění správně nastavit

Aby vám životní pojistka opravdu pomohla, musíte ji správně nastavit. Vždy přitom vycházejte ze své aktuální životní situace. Abyste věděli, jak v různých případech postupovat, připravili jsme 3 praktické příklady.

 1. Jste svobodný a bez závazků – v takovém případě nepotřebujete vysokou částku pro případ smrti, protože na vás nikdo není finančně závislý. Nastavení dalších rizik záleží například na vašem povolání.
 2. Máte rodinu – zásadní je pojištění pro případ invalidity. Poskytovatelé nabízejí pojištění proti všem 3 stupňům invalidity, záleží ale na vašem povolání, jestli je využijete
  Nejnižší 1. stupeň není nutný pro každého. Určitě jej ale využijete, pokud pracujete manuálně. Jakékoliv zdravotní omezení totiž může ohrozit vaše zaměstnání. A tím pádem i váš příjem. Mnohem víc než u lidí, kteří pracují v kanceláři u počítače. Těm zpravidla stačí krytí pro vyšší stupně invalidity.
  Zároveň nastavte dostatečnou pojistnou částku i pro případ smrti. Ať se vám stane cokoliv, máte jistotu, že rodinu alespoň částečně zajistíte.
  Často se hodí také pojištění pro případ dočasné pracovní neschopnosti. Pojišťovna vám pak kompenzuje ztrátu příjmu v době neschopnosti. Důležité je zejména ve chvíli, kdy nemáte příliš velkou finanční rezervu.
 3. Máte rodinu a hypotéku – musíte tedy myslet i na to, abyste měli vždy dost peněz na splácení hypotéky. Zvlášť, pokud je na vás partner finančně závislý. Pojistnou částku pro případ smrti proto nastavte tak, aby pokryla doplacení hypotéky i zajištění rodiny.

  Přizpůsobte tomu i pojištění pro případ invalidity. Pokud budete následkem úrazu nebo nemoci invalidní a zůstanete bez práce, přijde vaše rodina o výraznou část příjmů. Zatímco hypotéka vám zůstane a výdaje na domácnost pravděpodobně ještě vzrostou (invalidé zpravidla potřebují speciální vybavení, pomoc ošetřovatelky a tak dále).

  1. Opět platí, že pojistná částka by měla být nastavená tak, abyste tuto situaci dokázali řešit. A prakticky stejná pravidla se vztahují i na případ, kdy budete v pracovní neschopnosti.

Podívejte se, na kolik vás pojištění vybraných rizik vyjde. Zadejte potřebné údaje a naše kalkulačka životního pojištění připraví srovnání všech odpovídajících nabídek. Využijte ji a připravte si životní pojištění online!

Co všechno životní pojištění obsahuje

Životní pojištění vám umožňuje připravit se na různé situace. Nabízí několik různých pojistek, a jakmile si zvolíte typ pojištění, vyberete si z nich ty, které vám nejvíc vyhovují.

Obvykle si pojištění poskládáte z následujících produktů:

Pojištění pro případ úmrtí. Máte jistotu, že i když zemřete, vaše rodina nezůstane bez peněz. Pojišťovna jí vyplatí částku, kterou si předem dohodnete. Můžete přitom nastavit jak pevnou částku, tak i klesající.

Zároveň ve smlouvě stanovíte obmyšlenou osobu – člověka, kterému po vaší smrti pojišťovna peníze vyplatí. Typicky to bývá druhý z partnerů nebo potomek.

Klasická varianta se soustředí na případy smrti a nemoci, můžete si ale sjednat i pojištění pouze pro smrt následkem úrazu.

Pojištění pro případ invalidity. Pomůže vám v situaci, kdy kvůli invaliditě přijdete o možnost pracovat bez omezení. Důchod od státu je totiž výrazně nižší než váš dosavadní příjem a často nepokryje potřebné náklady. Obecně se přitom rozlišují 3 stupně invalidity. Můžete se pojistit buď na všechny, nebo si vybrat jen ty vyšší.

Jednotlivé stupně invalidity jsou definované následujícími hodnotami:

 • Invalidita 1. stupně – pokles pracovní schopnosti o 35-49 %.
 • Invalidita 2. stupně – pokles pracovní schopnosti o 50-69 %.
 • Invalidita 3. stupně – pokles pracovní schopnosti o nejméně 70 %.

Upozornění banky.cz: Pamatujte, že většinou je invalidita následkem nemoci – nikoliv úrazu. Týká se to například následků mozkových příhod nebo případů, kdy se nakazíte encefalitidou od klíštěte, které jste si přinesli z procházky v parku.

Nezapomeňte také na to, že pokud je invalidita následkem pití alkoholu nebo užívání drog, pojišťovna vám nemusí vyplatit žádné peníze.

Pojištění pro případ trvalých následků. Pokud vám po úrazu zůstanou trvalé následky, pojišťovna vám pošle určitou část pojistného plnění. Výše této částky se odvíjí od míry trvalých následků. Tato míra se určuje v procentech a je daná lékařskou diagnózou.

Pokud tedy například při dopravní nehodě přijdete o ruku v zápěstí, pojišťovna to ohodnotí jako 60% poškození a vyplatí vám příslušnou část pojistného plnění.

Pamatujte ale, že pojištění trvalých následků můžete obvykle uplatnit až po 1 roce od úrazu.

Poskytovatelé u této pojistky obvykle pracují s takzvanou progresí. Znamená to, že se pojistné násobí s tím, čím vyšší je tělesné poškození a může několikanásobně přesáhnout i hodnotu 100 %.

Pojištění pro případ závažných onemocnění. Zajistí vám peníze na léčbu vážných onemocnění. Tuto pojistku můžete uplatnit ve chvíli, kdy vám lékař takovou nemoc diagnostikuje. Pojišťovna vám následně pošle peníze, které vám pomůžou vyrovnat propad příjmů a zaplatit léčbu.

U této pojistky je obzvlášť důležité, abyste si pročetli pojistné podmínky. U jednotlivých poskytovatelů se totiž rozsah krytí výrazně liší. Zatímco některá pojištění se vztahují jen na 20 přesně vyjmenovaných onemocnění, jiná vás ochrání i před jejich dvojnásobkem.

Pamatujte, že onemocnění, která v seznamu nejsou, pojistka nekryje. Proto si musíte pojistné podmínky předem dobře prostudovat. Obecně platí, že mezi nejčastější choroby, na které se pojistka vztahuje, patří například:

 • totální ledvinové selhání,
 • Alzheimerova choroba,
 • infarkt myokardu,
 • rakovina,
 • slepota,
 • hluchota.

Pojištění pro případ pracovní neschopnosti. Díky němu ani při dlouhodobé neschopnosti nezůstanete doma jen se zlomkem peněz, na které jste zvyklí. Jednoduše si nastavte dávku, jakou chcete v takovém případě od pojišťovny za každý den vyplácet.

Obvykle ji poskytovatelé vyplácejí od 29. dne pracovní neschopnosti, můžete si ale sjednat plnění už od 15. dne. V takovém případě ale počítejte s tím, že si za pojistku připlatíte. Peníze od pojišťovny budete dostávat vždy maximálně 1 rok.

Nezapomeňte, že každou pracovní neschopnost musíte doložit potvrzením od lékaře.

Podle svých potřeb pak nastavte pojištění tak, aby krylo jen pracovní neschopnost následkem nemoci nebo i následkem úrazu.

Denní odškodné následků úrazu. V tomto případě není důležité, jestli jste nebo nejste v pracovní neschopnosti. Peníze dostáváte za každý započatý den léčení úrazu.

Každá pojišťovna má tabulku, kde najdete, na jaké úrazy se pojištění vztahuje a jaká je u nich maximální doba výplaty pojistného. Pokud tedy vaše léčba tuto dobu překročí, dostanete peníze jen za období uvedené v tabulce pojišťovny.

Když se tedy například se zlomenou rukou léčíte 60 dní a pojišťovna má stanovenou maximální dobu léčby na 45 dní, pošle vám peníze jen za těchto 45 dní. Pokud je naopak doba léčení kratší než maximální doba výplaty pojistného, dostanete peníze za skutečnou dobu léčení.

Pojištění pro případ hospitalizace. Pokud jste následkem úrazu nebo nemoci hospitalizovaní v nemocnici, pojišťovna vám za každý den hospitalizace pošle dohodnutou dávku. Pamatujte ale, že se tato pojistka netýká pobytu v:

 • lázních,
 • rehabilitačních centrech,
 • zařízeních pro léčbu závislostí.

Nezapomeňte také, že tato pojištění patří jen mezi základní možnosti, které pojišťovny nabízejí. Kromě nich se setkáte i s řadou připojištění.

Sjednejte si životní pojištění online

I když se nastavení a sjednání pojistky může zdát složité, ve skutečnosti je to snadné. Pomůže vám s tím naše kalkulačka životního pojištění. Stačí zadat potřebné údaje, odeslat je a pak už si jen vybrat tu nejvýhodnější nabídku.

Na co se nejčastěji ptáte u životního pojištění

V mé pojišťovně mi nabízí životní pojištění. Mám to využít?

Určitě doporučujeme na takovou nabídku nekývnout rovnou. Životní pojištění je dlouhodobý produkt, a proto si jeho výběr dobře promyslete. Obecně se většinou vyplatí nepřijímat první nabídku. Mezi jednotlivými pojišťovnami jsou totiž velké rozdíly v rozsahu krytí i ceně pojištění. Pokud chcete získat nejvýhodnější životní pojištění, požádejte raději o pomoc specialistu, který nepracuje pro žádného z poskytovatelů. Připraví vám srovnání nabídek a vy si vyberete tu nejlepší.

Kdy mám uzavřít životní pojištění?

Obecně platí, že čím dřív, tím líp. Čím jste starší, tím dráž vás pojištění vyjde. Navíc hrozí, že do té doby například onemocníte nějakou závažnou chorobou. A pokud uzavřete pojištění až potom, pojišťovna vás proti této nemoci nepojistí. Když se tedy postupem času váš stav kvůli této nemoci zhorší, peníze od pojišťovny nedostanete.

Na jak dlouho si mám pojištění sjednat?

Tak, abyste měli krytí, dokud jste v produktivním věku. V takových případech vám pojistka pomůže řešit případný výpadek příjmů. Stejně tak myslete i na dobu splatnosti hypotéky a dalších závazků. Pokud budete mít nějakou nehodu nebo vážně onemocníte, pojistka vám je pomůže splatit. Dobu pojištění proto přizpůsobte trvání těchto závazků.
Jestli máte malé děti, myslete také na to, aby byly zajištěné, když se vám něco stane. A to alespoň do doby, než vystudují a začnou se živit samy.
Nejčastěji proto lidé životní pojištění sjednávají do důchodového věku. U jednotlivých rizik ale můžete nastavit individuální ukončení podle svých potřeb.

Jaké je nejlepší životní pojištění?

Na tuto otázku se nedá jednoduše odpovědět. Vždy záleží na vašich potřebách a na tom, kolik chcete za pojištění zaplatit. Rádi vám s tím ale poradíme. Obraťte se na nás, popište nám své požadavky a najdeme vám ty nejvýhodnější nabídky na trhu.

Měl jsem úraz a pojišťovna mi poslala pojistné plnění. Musím ho zdanit?

Ne. Peníze, které jste dostal od pojišťovny jako výplatu pojistného, nedaníte.

Mám ještě sjednané kapitálové životní pojištění, vyplatí se mi?

Většinou ne. Kapitálové pojištění je zastaralý a netransparentní produkt, který už na trhu nikdo nenabízí. Klienti měli v případě dožití od pojišťovny dostat garantovanou sjednanou částku.
Problém je, že s tímto produktem jste skoro nebyli pojištění. Očekávaný výnos byl navíc poměrně nízký a hrozilo, že nepokryje ani inflaci. Zároveň je toto pojištění dost nákladné. Doporučujeme proto zvážit, zda se vám nevyplatí tuto pojistku zrušit a peníze investovat do vhodnějšího produktu.
Pokud si nevíte rady, co s kapitálovým životním pojištěním dělat, obraťte se na nás. Společně se podíváme, jak je nastavené a poradíme vám, jestli si ho máte nechat nebo raději zrušit. V takovém případě pro vás rádi připravíme i srovnání životního pojištění a spolu vybereme to nejvhodnější.

Nenašli jste, co jste hledali? Mrkněte do naší poradny, nebo se nás zeptejte.

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena