Banky.cz Banky.cz Bankovní poradna zdarma Pojištění

Pojištění

ZADAT NOVÝ DOTAZ
S

V roce 2013 jsem uzavřela smlouvu a zahájila čerpání hypoúvěru u Modré pyramidy. Jednou z podmínek bylo pojištění nemovitosti, které zprostředkoval přímo můj poradce z MP, který mě nyní kontaktoval (čerpání úvěru již bylo uzavřeno a řádně splácím) s tím, že vzhledem k růstu cen nemovitostí za poslední roky mám nemovitost podpojištěnou a musím uzavřít novou pojistnou smlouvu - samozřejmě s vyšším pojistným. Mám skutečně povinnost své současné pojištění zrušit a nahradit ho novým? Poradce se odkazuje na porušování zástavní smlouvy bodu tohoto znění: "Zástavce se zavazuje nejpozději před poskytnutím úvěru sjednat pojištění Nemovitostí proti škodám a jiným nebezpečím do výše ceny Nemovitostí, které jsou předmětem tohoto pojištění, pokud to povaha Nemovitostí umožňuje a pokud nebude ujednáno jinak.". Dle mého názoru však tato podmínka již byla splněna před čerpáním úvěru a z tohoto znění nevyplývá povinnost přizpůsobovat pojištění aktuálním podmínkám na trhu. Nebo ano?

Dobrý den,

podmínkou pro čerpání hypotéky je pojištění nemovitosti sjednané na hodnotu nemovitosti (stanovenou odhadcem) a vinkulované ve prospěch banky. Toto jste splnila před načerpáním peněz a určitě nejste dále povinna navyšovat pojistnou částku. Nicméně je pravdou, že ceny nemovitostí od roku 2013 výrazně vzrostly a jste tak nyní pravděpodobně podpojištěna. To nikterak nevadí úvěrové smlouvě (pojistná částka je dostatečná pro krytí zástavy úvěru), ale je to rizikové pro Vás. Pokud by došlo vlivem živelné události k poškození nemovitosti (např. požár), dostali byste méně než činí aktuální tržní hodnoty nemovitostí (hůře by se Vám sháněla náhrada či odstraňovaly škody). Navýšení pojistné částky je otázkou pár stokorun ročně navíc. Tady bych neváhal. Je to zbytečné riziko, jehož pojištění není vůbec drahé. 

DK

Dobrý den, platím pojištění na účet č. 2550690703/2600. Můžete mi sdělit, které pojišťovně účet patří? Děkuji

Dobrý den,

bohužel netušíme, u které pojišťovny máte své pojištění sjednáno (toto číslo účtu nebylo zveřejněné na žádném webu pojišťovny).

VT

Dobrý den, vážně uvažuji o pořízení karty Diners Club Pure+ (zahrnuje cestovní a úrazové pojištění). Hlavním důvodem je cestování po USA a půjčení automobilu. Můj dotaz se týká pojištění. Když si půjčím automobil s touto kartou, budu plně pojištěn v případě automobilové nehody? Tedy budou případné škody (i zaviněné mnou) na straně půjčovny i ostatních účastníku nehody kryty touto kartou? Půjčovny v USA velmi často nutí dodatkové a drahé pojištění, tak jestli můžu být bez obav "jen" s DC kartou. Děkuji za odpověď. S pozdravem

Dobrý den,

cestovní ani úrazové pojištění nekryje škody způsobené řízením motorového vozidla. Tato pojištění řeší např. lékařské ošetření, ztrátu zavazadel a obecně nenadálé události při cestách do zahraničí. Škody vzniklé při řízení motorového vozidla řeší povinné ručení a havarijní pojištění (v zahraničí jejich ekvivalent). Povinné ručení kryje škody zaviněné Vámi druhým (nabouráte-li cizí auto, pojišťovna uhradí škodu na cizím autě, ale nikoliv na Vašem), havarijní pojištění pak škody zaviněné Vámi na Vašem vozidle (nabouráte-li cizí auto, pojišťovna uhradí škodu na Vašem autě). 

M

Dobrý den, dnes si budu dělat nové úrazové pojištění u České pojišťovny a dnes se mi stal úraz nohy. Mám vyšetření od doktora s dnešním datem a můj dotaz zní, zda to můžu dát dodatečně na pojišťovnu. Nebo to neuznají? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

pokud se Vám stal úraz před uzavřením úrazového pojištění, pak tento úraz není předmětem pojištění a pojišťovna Vám úhradu neposkytne. Určitě úraz ani nezkoušejte hlásit jako pojistnou událost (jednalo by se o pojistný podvod).

LO

Dobrý den, mám půjčku u banky a uzavřela jsem připojištění k půjčce. Nyní jsem byla nemocná 2 měsíce a po zaslání dokladů mi bylo řečeno, že nebude probíhat plnění, protože jsem v době uzavření pojištění k úvěru již pobírala invalidní důchod. Nikdo se mne neptal a navíc banka věděla, že mi tam důchod chodí. V tom případě pojištění ztrácí smysl, nehledě na to, že jsem přišla o peníze. Hledala jsem pojišťovnu, která by pojištění k úvěru při pobírání invalidního důchodu byla schopna se mnou uzavřít. Vlastně jsem žádnou nenašla. Ráda bych pro všechny případy pojištění uzavřela, popř. i životní pojištění, aby moje děti půjčku nemusely platit. Prosím, poraďte mi. Děkuji

Dobrý den,

pojistit lze pouze nahodilá rizika, která mohou nastat s určitou pravděpodobností (např. dům proti požáru, zdravého člověka proti nemoci, atd.). Naopak nelze pojistit rizika, která nastanou s vysokou pravděpodobností hraničící s jistotou (např. dům ve 4. záplavové zóně proti povodni, invalidu proti nemocem, atd.). Neznám přesně Vaši diagnózu, pracovní omezení a stupeň invalidního důchodu, ale je možné, že jste zkrátka nepojistitelná. 

Invalidním i starobním důchodcům (stejně jako nezaměstnaným, matkám na mateřské a samoživitelkám) důrazně doporučuji si za žádných okolností nepůjčovat peníze. Tato skupina obyvatel má nízké příjmy a na rozdíl od plně ekonomicky aktivní populace nemá moc jak si v případě komplikací se splácením příjmy zvýšit (např. dodatečnou brigádou). 

KJ

AXA - povinné ručení. Děkuji.

Dobrý den,

Axa nabízí jedno z nejdražších povinných ručení. Doporučuji Direct pojišťovnu, u které můžete pojištění sjednat i online (a zaplatit ho třeba kartou). 

KJ

Co znamená složka "Pojistné FIX na náklady pojistné smlouvy"? A je povinná?

Dobrý den,

jaký produkt/pojištění od jaké pojišťovny máte na mysli?

V

Dobrý den, po jaké době od uzavření úrazového pojištění může člověk žádat pojistné plnění? Kamarád měl také pojistku a měl problém skrz tohle s pojišťovnou. A jak by se měl bránit? Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,

vše záleží na pojistných podmínkách, které jste si s pojišťovnou podpisem smlouvy sjednal. Některé pojišťovny poskytují pojistné plnění již od prvního dne pojistky, jiné mají výluky (např. neplní první měsíc, aby se předešlo pojistným podvodům).

JR

Dobrý den, máme pojištěný náš bytový dům. Nyní (14.2. 2019) při vichřici se uvolnily dvě Bramac tašky a způsobily na mém zaparkovaném voze škodu za 40 tis. korun. Mám jako spolumajitel domu alespoň na částečnou úhradu škody z této smlouvy? Děkuji za odpověď

Dobrý den,

přijde na to, co přesně máte na bytovém domě pojištěno, v jakém rozsahu a s jakými výlukami. Obvykle se nemovitosti pojišťují proti škodám způsobeným živly (povodeň, kroupy, zásah bleskem, atd.). Součástí tohoto pojištění může být odpovědnost kryjící škody způsobené nemovitostí svému okolí (např. padající tašky, vyplavení společných prostor prasklým vodovodem, atd.). Doporučuji prostudovat podmínky vaší pojistné smlouvy či případně kontaktovat nejbližší pobočku vaší pojišťovny.

J

Dobrý večer, asi před dvěma roky jsem měl exekuci na údajně nezaplacené povinné ručení u auta, kterého jsem nebyl majitel a už ani držitel. Za celou dobu kdy jsem auto měl jsem pravidelně platil. Vzápětí kdy jsem ho prodal jiné osobě (mám ověřený podpis na kupní smlouvě), tak po nějaké době mi přišla jmenovaná exekuce za dotyčného člověka. Je možné, pokud potvrdím neoprávněnost exekuce opětovným předložením ověřené kupní smlouvy, že mi bude aspoň část financí zaplacených v exekuci vrácena?

Dobrý den,

při prodeji auta je třeba odhlásit povinné ručení u pojišťovny, které po doložení kupní smlouvy zaniká ke dni prodeje auta (a pojišťovna Vám vrací přeplatek na pojistném za zbylou část roku). Pravděpodobně jste své povinné ručení zapomněl odhlásit a pojišťovna si tak myslí, že auto dále vlastníte a neplatíte (a proto po Vás pojistné vymáhá exekučně). Navštivte nejbližší pobočku vaší pojišťovny a předložte kupní smlouvu potvrzující prodej auta. To by mělo pro zastavení exekuce stačit. Pravděpodobně ponesete náklady exekučního řízení, ale vymožený dluh Vám bude pojišťovnou určitě vrácen (pojišťovna na tyto peníze nárok nemá).

Zeptejte se odborníků na bankovnictví a finance
Bankovní poradna slouží jako služba návštěvníkům a registrovaným uživatelům portálu Banky.cz.

Bankovní poradna je neutrální a nestranná a Vaše dotazy se snažíme vyřešit v co nejkratší možné době a co nejefektivněji s ohledem na Vaší situaci.

Bankovní poradna je bezplatná a využití informací z naší bankovní poradny je na Vaše vlastní riziko, provozovatel portálu Banky.cz nenese žádnou odpovědnost za nesprávně pochopené informace či misinterpretaci našich odpovědí.

životní pojištění, neživotní pojištění, cestovní pojištění, povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti za škody v občanském životě a zaměstnavateli, podpojištění, pojistné, pojišťovny, pojištění nemovitosti, majetkové pojištění, pojistné události, jaké sjednat pojištění?Rychlé odkazy

Banky v ČR