Banky.cz Banky.cz Bankovní poradna zdarma Osobní a rodinné finance

Osobní a rodinné finance

ZADAT NOVÝ DOTAZ
RK

Dobrý den, s manželkou jsme spolu více než 30 let. Máme chatu a nějaké úspory na kontě. Vše spadá do SJM. Manželka má 2 dospělé děti z prvního manželství. My společné děti nemáme. Jak se bude postupovat v dědickém řízení v případě úmrtí manželky? Moc děkuji za odpověď, krásný den.

Dobrý den,

v případě úmrtí manželky (a nesepsané závěti) se majetek bude dělit dle zákona:

 • SJM se rozdělí na dvě poloviny - polovina připadne Vám a druhá polovina bude předmětem dědického řízení
 • v rámci dědického řízení se tato polovina SJM dělí mezi Vás a děti zemřelého rovným dílem (v případě 2 dětí dostanete každý jednu třetinu)
 • RB

  Dobrý den, chci se zeptat, jsem disponent účtu. Nyní jsem zjistila, že si přítel vzal několik půjček o kterých jsem nevěděla a zadlužil se. Bojím se, jestli dluh nespadá i na mě. Předem děkuji za odpověď.

  Dobrý den,

  jedná-li se pouze o Vašeho přítele a nikoliv manžela, pak za jeho dluhy neručíte (nehledě na dispoziční právo k jeho účtu). Pokud byste byli manželé, pak byste za své dluhy ručili společně a nerozlučně. 

  JP

  Dobrý den, jsem před rozvodem. Manžel vyvádí peníze. Jelikož se v akciích atd neorientuji, zajímalo by mě, co by mohlo znamenat toho: Athény 68, Amsterdam 98 atd. Manžel měl napsán na papíru celý abecední seznam měst s čísly. Co by to mohlo být? Moc děkuji za odpovědi na laický dotaz.

  Dobrý den,

  v tomto Vám bohužel neporadím, nemohu tušit, co těmito hesly Váš manžel myslel. S akciemi to pravděpodobně nebude mít nic společného. Možná si z Vás tímto seznamem chtěl udělat jen legraci. 

  Pokračování dotazu č. 10911: Dobrý den, k odtažení vraku doklady nejsou potřeba ale k likvidaci ano. Jak tedy postupovat s likvidací bez dokladů a bez spolupráce majitele? Děkuji

  Dobrý den,

  nejsem expertem na likvidaci autovraků, tedy v tomto Vám neporadím. Nicméně pokud legislativa umožňuje obcím vraky po určité době odtahovat a likvidovat, pak určitě existuje způsob jak tak učinit i bez doložení TP. 

  Dobrý den, podle nového zákona je vozidlo vrakem, stojí-li na veřejném prostranství má-li propadlou technickou. Majitel je vyzván k odstranění a neučiní tak, obec má právo vrak odstranit a zlikvidovat. Jak může dojít k likvidaci, když není k dispozici ani malý ani velký TP? Děkuji za odpověď.

  Dobrý den,

  obec v tomto případě k odtažení ani k likvidaci autovraku nepotřebuje malý ani velký TP. Cílem tohoto zákona je dát obcím nástroj, jak ulice a často přeplněná parkoviště zbavit autovraků, kterými minoritní část občanů obtěžuje většinu. 

  S

  Dobrý den, jsem OSVČ a chci vystavit fakturu kamarádovi za jednorázovou pomoc se zakázkou. Jednalo by se pro něj o příležitostný příjem do 30tis, jelikož on OSVČ není. Mohu si potom vyfakturovanou částku odepsat jako náklady? Děkuji za odpověď

  Dobrý den,

  jestli jsem Vás pochopil správně, Vy jste dostal zakázku, na které pracoval Váš kamarád a nyní mu chcete jeho dodávku služeb pro Vás proplatit, ano? V tomto případě by měl fakturovat Váš kamarád Vám (ne Vy jemu). Fakturovat ovšem může jen ten, kdo má IČ (OSVČ, firma, atd.). Pokud Váš kamarád není OSVČ, nemůže Vám své služby vyfakturovat, ale budete muset zvolit jinou cestu (práce na DPP, DPČ, atd.).

  Dobrý den, jsem důchodce a mám smlouvu na DPP. Nepracují již duben, květen i červen. Chci požádat o kompenzaci ve třetí vlně Covid. Jaké doklady mimo žádosti mám předložit na FÚ? Děkuji za odpověď.

  Dobrý den,

  žádost se podává na předepsaném formuláři, jehož součástí je čestné prohlášení, že splňujete podmínky pro nárok na kompenzaci. FÚ bude následně plnění podmínek kontrolovat a neoprávněné příjemce dávek vyzývat k navrácení plateb navýšených o úroky. Doporučuji se předem ujistit, že nárok na tuto kompenzaci máte (je třeba na DPP pracovat min. 4 z 6 měsíců před krizí a z DPP odvádět zdravotní a sociální pojištění, což se týká pouze DPP s měsíčním výdělkem nad 10 000 Kč).

  J

  Dobrý den, bratr leží v Léčebně dlouhodobě nemocných z důvodu nemoci kde není šance na zlepšení. Nemůže chodit a ani není schopný cokoli řešit co se týče úředních záležitostí. Jak mohu získat dispoziční právo k jeho účtu? Jde o to, aby měl zaplacené všechny poplatky a nejspíš mu ještě běží i hypotéka. Jde mi o to, aby někde nevznikaly dluhy, ze kterých bychom se pak nemuseli dostat. Děkuji

  Dobrý den,

  v takovémto případě by bylo nejlepší Vašeho bratra soudně zbavit svéprávnosti a stanovit mu opatrovníka, který by za něj jednal v právních otázkách (hospodařil s jeho účtem coby disponent, atd.). Jinak se k jeho účtu nedostanete.

  V

  Dobrý den, za jakého předpokladu mohu po dlužníkovi chtít celou částku, kterou mi dluží, pokud je v insolvenci?

  Dobrý den,

  jste-li zajištěným věřitelem (máte zástavní právo k nemovitosti dlužníka), je téměř 100% šance na plné uspokojení Vašich pohledávek. V opačném případě bude míra uspokojení přihlášených pohledávek závislá na výši ins. srážek a celkovém objemu přihlášených pohledávek. 

  TR

  Dobrý den, chtěl by jsem se zeptat, když můj táta umřel v roce 2008 a teď půjdu do 9. třídy, kolik dostávám měsíčně jako sirotčí důchod?

  Dobrý den,

  výše sirotčího důchodu je závislá na výši příjmu zemřelého a délce jeho důchodového pojištění. 

  Zeptejte se odborníků na bankovnictví a finance
  Bankovní poradna slouží jako služba návštěvníkům a registrovaným uživatelům portálu Banky.cz.

  Bankovní poradna je neutrální a nestranná a Vaše dotazy se snažíme vyřešit v co nejkratší možné době a co nejefektivněji s ohledem na Vaší situaci.

  Bankovní poradna je bezplatná a využití informací z naší bankovní poradny je na Vaše vlastní riziko, provozovatel portálu Banky.cz nenese žádnou odpovědnost za nesprávně pochopené informace či misinterpretaci našich odpovědí.

  dědictví, finanční plán, domácí účetnictví, jak hospodařit se svými penězi?  Banky v ČR