Banky.cz Banky.cz Bankovní poradna zdarma Osobní a rodinné finance

Osobní a rodinné finance

ZADAT NOVÝ DOTAZ
TB

Dobrý den pane Jermáři, lze prosím nějak zjistit, jaké byly pohyby na bankovním účtu po úmrtí manžela, účet je veden na jméno manžela, peníze byly ve SJM? Vím, že na účtu byly nastaveny trvalé příkazy, zřejmě disponentem, který nebyl majitelem účtu. Tento disponent je jedním z účastníků dědického řízení - potencionálních dědiců. Nikomu však neposkytl žádné údaje o bankovním účtu, ani manželce zesnulého manžela. Výpisy nebyly a nejsou bankou majiteli zasílány, protože zřejmě to tak nebylo nastaveno, ale jen vše fungovalo přes internetové bankovnictví. Nevím ani jestli se disponent přihlašoval do banky pod svou identitou, nebo identitou majitele účtu. Ze spisu notáře lze zjistit jen zůstatek ke dni úmrtí a celkovou sumu kreditních a debetních výdajů za poslední 3 měsíce ke dni dotazu notáře na banku. Od té doby uplynulo několik let, dědické řízení není stále ukončeno. Notář byl požádán, aby o výpisy banku požádal, ale odmítl to s tím, že výpisy bude mít dědic až bude o dědictví rozhodnuto usnesením notáře. Předpokládám, že banka zablokovala přístup do internetového bankovnictví disponentovi i zesnulému majiteli. Manželka tedy nemá právo vědět, co se z účtu stále platí de facto z jejího zbylého majetku SJM? Manželka zesnulého k tomuto stavu bohužel přišla jen z důvodu, že je již dlouho duševně nemocná, nyní má opatrovníka, aby vůbec mohlo nějak probíhat i dědické řízení. Nelze vyloučit, že byla i zneužita, ale bez bankovních výpisů se nic neprokáže.

Dobrý den,

výpisy z účtu zemřelého Vám banka v rámci zachování bankovního tajemství poskytnout nemůže, neboť tyto informace náleží pouze dědici (který bude znám po ukončení dědického řízení). Dědické řízení řeší zůstatek účtu k datu úmrtí. Pokud by např. disponent peníze z účtu po datu úmrtí vybral (ještě před předložením úmrtního listu bance), pak by je dědic mohl po disponentovi vymáhat. Máte-li pocit, že došlo k podvodu, podejte trestní oznámení na Policii ČR. 

JK

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o Vaše stanovisko k následujícímu případu. Mojí švagrové zemřel 4.12.2018 manžel, který měl účet u ČS. Švagrová měla k účtu dispoziční právo (účet nevyužívala, má svůj u jiného bankovního domu). Dne 5.12.2018 na pobočce ČS oznámila úmrtí manžela a předložila list o prohlídce zemřelého (úmrtní list ještě nebyl vystaven). Dne 10.12.2018 doložila svoje oznámení úmrtním listem manžela (totéž stejného dne na OSSZ v Brně). Vše bylo činěno především proto, aby ČS zbytečně neurgovala placení půjček, které zemřelý měl u tohoto bankovního domu. V době, kdy bylo oznámení učiněno a následně doloženo, byl stav na účtu zemřelého -5.000,-Kč (vyčerpaný kontokorent). ČS byla upozorněna, že by mohl být připsán důchod na období prosinec - leden, na který není již zákonný nárok. ČS skutečně obdržela na účet dne 14.12.2018 (4 dny po doložení úmrtí) důchod od ČSSZ. Nejen že peníze nevrátila zpět ČSSZ, ale tyto finanční prostředky použila na uhrazení dluhu na kontokorentu a odeslala dne 19.12.2018! (9 dnů po doložení úmrtí) ještě platby za nájemné (které bylo uhrazeno již jiným způsobem) a splátku pojištění (ta se vrátila, protože tam bylo vedeno, že pojištěný zemřel). ČSSZ požadovala vrácení důchodu, ale na základě sdělení ČS, že na účtu není dostatek finančních prostředků zahájila správní řízení o navrácení částky přes 11.000,-Kč s mojí švagrovou. Rozepisuji se trochu obsáhle, ale uvádím tyto skutečnosti proto, že ČSSZ i ČS na základě podaných námitek mojí švagrovou tvrdí, že postupovaly dle zákona a je to v pořádku. Prosím o uvedení právních norem, které upravují dispoziční právo k běžnému účtu a nakládání s finančními prostředky po úmrtí majitele účtu a zda je povinnost ČS provést blokaci účtu v případě doloženého úmrtí majitele. Veškeré vzniklé dluhy se moje švagrová nebrání ČS uhradit, o čemž byla ČS informována. Děkuji za Vaší trpělivost a reakci. S pozdravem

Dobrý den,

pokračující platby trvalých příkazů po úmrtí jsou v pořádku (to by musel majitel účtu s tímto za živa vyslovit nesouhlas). Chrání především majetek zemřelého resp. dědiců, kterým by mohl nabíhající dluh způsobit škodu. 

Banka nemůže blokovat příchozí platby na účet zemřelého (např. důchod) ani je sama od sebe vracet ČSSZ. Toto za zemřelého řeší dědicové. Banka si může započíst dluh vůči zůstatku na účtu a přitom nemusí řešit, ze kterého zdroje peníze pocházejí (výplata, důchod, sociální dávka, atd.). 

Nyní je na notáři, aby udělal přesný soupis majetku a dluhů k datu úmrtí. Dědicové se pak mohou rozhodnout, zda dědictví (i s případnými závazky) přijmou či odmítnou.

TB

Dobrý den pane Jermáři,  Vaše odpověď k dotazu č. 4347 je podivná, je zavádějící. Pokud má každý z manželů "svůj" účet a majetek v SJM, tak se stejně dědí oba účty. Aby k tomu nedošlo, nesměly by být peníze na účtech ve společném jmění manželů. Řešením v tomto případě je pouze mít peníze v hotovosti a ne na účtech, které notář sám ani nezjistí. Poplatky z dědictví se tím zlevní. Blokace účtu v případě úmrtí a nastavených trvalých příkazů banky neprovádí, takže v tomto případě samozřejmě k poškození dědiců dojde. A pokud je účet zpoplatněn, tak je výhodné pro banku účet nijak neblokovat. Tak měla i znít Vaše odpověď.

Dobrý den,

tazatelka popisovala situaci, kdy měla společný účet s manželem, po jehož úmrtí se nemohla dostat ke svým penězům na provoz domácnosti, přestože měla k účtu zřízené dispoziční právo. Já jsem ji odpověděl, že dispoziční právo z ní nedělá majitele peněz na účtu a doporučil, aby každý měl vždy svůj účet (a nespoléhal se na účty společné, které selhávají právě v takovýchto mimořádných situacích). Na tom neshledávám nic zavádějícího.

Kdyby měla paní svůj účet, mohla nadále platit výdaje za domácnost a nehrozila by jí hmotná nouze. Notář by zablokoval pouze účet manžela (přestože předmětem dědictví by byly i peníze na účtu manželky). 

Banky blokace trvalých příkazů po úmrtí majitele účtu neprovádí (pokud k tomu výslovně nedal za živa pokyn majitel účtu). Nejedná se o poškozování dědiců, spíše se tím předchází vzniku dluhů na nájemném, energiích, atd. Do dědictví totiž spadá částka na účtu platná k datu úmrtí. Výdaje činěné trvalými příkazy po datu úmrtí obvykle nějakým způsobem přispívají k zachování hodnoty majetku zemřelého, který je předmětem dědického řízení. Dědici by tak byli sami proti sobě. 

O poplatky zde vůbec nejde, většina bank již mnoho let nabízí běžné účty zcela bezplatné. Hotovost není řešením, neboť i ta je předmětem dědického řízení (zatajit ji pravděpodobně můžete aniž by se na to přišlo, ale pak jednáte v rozporu se zákonem). 

D

Dobrý den, na kolik dní dovolené mám nárok, když chci ukončit ve firmě pracovní poměr k 31. 5.? Díky

Dobrý den,

při ukončení pracovního poměru v průběhu roku máte nárok na poměrnou část dovolené. Skončíte-li k 31/5, máte nárok na dovolenou ve výši 5/12 celoroční dovolené. Nejčastěji nabízejí zaměstnavatelé v tuzemsku 5 týdnů dovolené - pak by Váš nárok byl ve výši 10 dnů (může to být méně i více - dle délky dovolené, kterou máte sjednanou u vašeho zaměstnavatele). 

Zákonná dovolená činí 4 týdny. Dodatečná dovolená nad tuto hranici je považována za zaměstnanecký benefit a její čerpání se může řídit podmínkami zaměstnavatele (někde na ni pohlížejí jako na zákonnou dovolenou, jinde mají přesný rozvrh nároku dle data začátku/ukončení pracovního poměru). 

TH

Dobrý den, mám exekuce u více společností, kdy celkový dluh dělá cca 550 000 Kč (i u zdravotní pojišťovny), jednu exekuci každý měsíc splácím, ale stále mi k tomu strhávají z platu (PPM). Jsem na mateřské dovolené, PPM mi dělá cca 16 000 Kč. V dubnu nastupuji na RD, kdy si budu moci zvolit výši příspěvku až do 15 000 Kč (ještě nevím přesně, jak to je, zatím jsem žádat nebyla). Chtěla bych se zeptat, jakou mám šanci na oddlužení a jakou výši rodičovského příspěvku bych si musela zvolit. Jsem samoživitelka, otec "neznámý", jedno dítě. Velice děkuji za informaci.

Dobrý den,

v rámci insolvence je třeba uhradit během 5 let min. 30% dluhů (a řádně platit odměnu insolvečního správce, měsíčně cca 1 100 Kč). Zvládnete měsíčně z mateřské/rodičovské splácet cca 3 500 Kč? Pokud ano, oddlužení Vám povolí. 

Doporučuji do financování výchovy dětí zapojit pana otce. Pokud jste nebyla znásilněna pachatelem neznámým, určitě je otec známý (nebo lze otcovství určit). Otec dítěte by měl platit alimenty a podílet se tak na nákladech na východu svého potomka.

K

Dobrý den, děti mají založena 2 dětská konta. V roce 2013 je obě vybral otec bez mého vědomí. Provedl v uvedeném roce dva výběry a naspořené peníze použil k úhradě svých dluhů. Jedno dítě je jeho biologické, druhé nevlastní. Do dnešního dne i přes jeho slib nevrátil na konta žádnou částku. Jakým způsobem můžu tuto situaci řešit tak, aby děti dostaly své peníze na účet zpět?

Dobrý den,

otec coby zákonný zástupce nezletilých dětí zastupuje děti v právních aktech. Podepisuje za ně smlouvy a může nakládat s jejich finančními prostředky (výdaje musí být činěny ve prospěch dětí). Použil-li otec peníze dětí na úhradu svých dluhů, můžete se pokusit vymáhat navrácení peněz soudní cestou. Výsledek žaloby bude hodně záviset na rodinné situaci (zdali se otec o děti staral či nikoliv). Komplikací je značný časový odstup (věc se stala před 6 lety).

JD

Dobry den, nezaplatil jsem včas pokutu za rychlost (500 Kč). Platit po termínu by to nemělo smysl dle mých zkušeností (peníze zpravidla vrací a čeká se na správní l). Jelikož vím jak to běžně chodí, čekal jsem na info o budoucím správním řízení a navýšením tak pokuty na cca 2 500 Kč. To vše bych akceptoval, jelikož jsem se přestupku dopustil. Dnes po roce mi místo jakýchkoliv informací a upozornění obstavil správce daně účet na 1 000 Kč a poštou přišla exekuce na 1 000 Kč. O tu částku mi absolutně vůbec nejde, je směšná, ale díky tomu budu veden ve všech možných registrech. Jak se bránit? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

nezaplatil jste včas a věřitel po Vás dluh vymáhá exekučně. Na tom nevidím nic špatného. Máte pravdu, že záznam v registrech má pro Vás mnohem horší dopad než samotná pokuta ve výši 1 000 Kč. Nicméně s tím nic nenaděláte. Až budete potřebovat půjčku, věřitel si tento záznam v registrech vyhodnotí nejspíš jako "nedlužil moc, ale neobtěžuje se platit včas - nedbá na detaily", což povede k vyšší úrokové sazbě.

D

Pokračování dotazu č. 6183: Díky za odpověď. Mám tomu tedy rozumět, že v mém případě - tedy všeobecně v Lidlu je porušováno vše, co uvádíte? Mám jít k řediteli, tak potřebuji, jak se mám bránit a jaké mám mít argumenty. Díky

Dobrý den,

jednání o pracovních podmínkách s nadřízeným je velmi podobné jednání o zvýšení platu. Doporučuji prostudovat velmi pěkně sepsané Jak si říct o zvýšení platu. Ať už váš zaměstnavatel porušuje zákoník práce a BOZP či nikoliv, doporučuji místo potenciálních soudních sporů raději tzv. hlasovat nohama (pohrozit odchodem). Skladníků je dnes extrémní nedostatek, hledají je všichni od Kauflandu až po Amazon. 

D

Dobrý den, pracuji v Lidlu ve skladě, v oddělení Ovoce- Zeleniny, teplota zde činí cca 4 stupně Celsia. Mám 6-ti hodinový denní úvazek, tzn. 120 hodin měsíčně. Jsme zahrnuti do skupiny C nebo 3, což znamená neomezenou zátěž. Pracovní doba mi začne v 17:00 a konec např. až v 5 hodin ráno další den. Jelikož je neustále nedostatek zaměstnanců, stalo se v poslední době už pravidlem, že tam opravdu zůstáváme nad 8 hodin. Myslím si, že práce přes 8 hodin při téhle zátěži je nepřípustná. Rozvržení týdenních směn je např. 4-5 dní v práci a vždy jen jeden den volna, do týdne dva dny volna. Na přestávku máme nárok každé dvě hodiny na 5 minut, což se mi taky nezdá. Protože u konkurence mají po dvou hodinách 10-15 minut placené pauzy. Zajímá mě, zda se mohu po odpracovaných 6 nebo 8 hodinách lidově řečeno sbalit a jít domů? Jinak se tam musí zůstat, dokud práce není hotová, jelikož po nás jiná směna nejde. Slyšel jsem, že po 8 odpracovaných hodinách mohu v práci zůstat jen dobrovolně. Pokud bych opravdu zůstal, jak se k tomu Lidl postaví, kdyby se mi stal pracovní úraz? Mám pocit, že od něj dají tzv. ruce pryč. Jak to tedy je? Ještě by mě zajímalo, jak je to s normou, která vůbec v pracovní smlouvě uvedená není a u nás činí 370 colli na hodinu /1 colli%= 1 bedna, např. bedna s banány 18 kg/? A tato norma se neustále navyšuje. To se prostě nedá fyzicky zvládnout, regenarace jeden den nestačí. Co se s tím dá dělat? Děkuji.

Dobrý den,

dochází-li k porušování zákoníku práce nebo BOZP, domáhejte se svých práv soudní cestou. Mnohem jednodušší je ale pouhá změna zaměstnavatele. Při dnešní téměř nulové nezaměstnanosti je to právě zaměstnanec, který si diktuje podmínky. Doporučuji prohlédnou nabídky práce u konkurence. 

I

Dobrý den, měla bych dotaz ohledně placení pracovní neschopnosti. Jde mi o to, jak se mi budou počítat první 3 dny neplacení. Když bych šla na neschopenku od pátku, kdy mám plánovanou směnu, dále pak v sobotu mám volno, v neděli mám plánovanou směnu, v pondělí volno. Tzn. nedostanu tedy zaplacen pátek, sobotu a neděli? Nebo jen dny, na které mi připadne plánovaná směna? Tzn. pátek, neděle a pak až úterý? Děkuji.

Dobrý den,

v případě nerovnoměrně rozvržené pracovní doby (práce na směny) se Vám neproplácí první 3 plánované směny avšak max. 24 pracovních hod. (máte-li směny delší).

Zeptejte se odborníků na bankovnictví a finance


Bankovní poradna slouží jako služba návštěvníkům a registrovaným uživatelům portálu Banky.cz.

Bankovní poradna je neutrální a nestranná a Vaše dotazy se snažíme vyřešit v co nejkratší možné době a co nejefektivněji s ohledem na Vaší situaci.

Bankovní poradna je bezplatná a využití informací z naší bankovní poradny je na Vaše vlastní riziko, provozovatel portálu Banky.cz nenese žádnou odpovědnost za nesprávně pochopené informace či misinterpretaci našich odpovědí.

dědictví, finanční plán, domácí účetnictví, jak hospodařit se svými penězi?Rychlé odkazy

Banky v ČR