Banky.cz Možnosti inzerce a partnerství s Banky.cz

Možnosti inzerce a partnerství s Banky.cz

Banky.cz jsou největší a nejpřehlednější portál o bankách a finančních produktech. Disponujeme unikátní databází produktů finančních institucí a porovnáváme výhodnost typových produktů pro uživatele vlastní dlouhodobě rozvíjenou metodikou. 

Již od roku 1999 aktivně spolupracujeme s předními českými bankami a dalšími institucemi, kterým pomáháme vytvářet dobré jméno a prodávat produkty v prostředí internetu.

Naše tipy

KONTAKTY & KE STAŽENÍ

Pro více informací o možnostech partnerské a on-line spolupráce prosím kontaktujte provozovatele:

GOFIS, s.r.o., Miroslav Majer

e-mail: info@banky.cz 

Kontakt na prodej inzerce pro mediální agentury:

AdActive s.r.o., Petr Ott:

telefon: +420 723 000 561,

e-mail: petr.ott@adactive.cz, web: www.adactive.cz

Na vyžádání: Prezentace Banky.cz, Návštěvnost dle NetMonitor, Profil čtenářů dle NetMonitor


Návštěvnost v roce 2023

 • Banky.cz disponují za loňský rok průměrnou návštěvností 300.000 uživatelů / měsíc
 • Průměrný počet shlédnutých stránek vloni činí 750.000 / měsíc
 • Počet odchozích prokliků na externí stránky institucí a jejich produktů, včetně založení on-line, měsíčně dosahuje dle počtu aktuálně spolupracující partnerů 15 tisíc prokliků.
 • Nejrychleji rostoucí segmenty v návštěvnosti jsou hypotéky, spoření a přehledy a porovnání produktů. Uživatelé Banky.cz hledají především konkrétní řešení své finanční situace.

Kdo jsou naši čtenáři?

Našimi typickými návštěvníky jsou ženy i muži ve věku 25-34 let s maturitou či vysokou školou. Patří do nejvyšší sociekonomické třídy A. Údaje vychází z oficiální sociodemografické zprávy NetMonitor.

 • Přes 25 % návštěvníků patří do nejsilnější sociekonomické třídy A
 • Přes 76 % návštěvníků je starších 25 let
 • 64 % návštěvníků má vysokoškolské vzdělání nebo ukončilo střední školu maturitní zkouškou
 • Silné zastoupení ženy: tvoří téměř polovinu návštěvníků (49,64 %)

Proč s námi spolupracovat?

Uveřejňujeme jen seriózní, důvěryhodné, pravdivé a přesné informace. Jsme neutrální a nestranní. Jsme profesionálové a flexibilně reagujeme na vaše požadavky. Kampaně je možné optimalizovat na základě zpětné vazby a jejich úspěšnosti. Portál Banky.cz používá standardizované reklamní formáty SPIR. Naši prezentaci si můžete vyžádat.

Jak s námi spolupracovat?

Našim klientům nabízíme dlouhodobou spolupráci formou partnerství, stejně jako realizace krátkodobých reklamních kampaní. Konkrétně nabízíme následující reklamní formáty:

 • Bannerová reklama včetně formátů pro video nebo mobilní reklamu
 • Publikování PR článků, textových tipů, či zpětných linků
 • Partnerství pro banky či jiné finanční instituce, které zahrnuje vytvoření firemního profilu, vložení produktů či poboček na naše stránky
 • TOP-ování v přehledech a porovnáních produktů. Sběr leadů formou prolinků na vaše on-line formuláře
 • Spolupráce na redakčním obsahu

Profily institucí a úrovně partnerství

FREE:  Základní profilspolečnosti,  Je zobrazena cizí reklama, Výpis produktů a poboček, Bez garantované aktualizace

BASIC:  Detailní profilspolečnosti, Detailní seznam poboček včetně automatické aktualizace, Katalog finančních produktů s možností prokliku, Garantovaná aktualizace profilu, Omezení zobrazení jakékoliv reklamy, Článek zdarma a sleva na další inzerci

PREMIUM:  Detailní profilspolečnosti, Detailní seznam poboček včetně automatické aktualizace, Katalog finančních produktů s možností prokliku, Aktualizace profilu do 24 hodin, Sběr leadů - prolinky z produktů na vaše formuláře, Účast v diskusním fóru, poradně, Bez zobrazení cizí reklamy, Reklamní plnění v ceně

Neváhejte nás kontaktovat na info@banky.cz, máte-li zájem o změnu úrovně profilu vaší instituce!

PR články a zpětné odkazy

Portál Banky.cz v sobě integruje mimo jiné internetový magazín s atraktivními články pomáhajícími  uživatelům zorientovat se v bankovních a finančních produktech, či v oblasti investic. Publikace komerčních článků umožní partnerům podporovat renomé autorů a oslovit jasně vymezenou cílovou klientelu s možností prokliků na web inzerenta. 

Nezanedbatelný je SEO efekt, když Banky.cz je díky své  dlouhodobě budované pozici u vyhledávačů ve finančních pojmech doménou s jedním z nejvyšších SEO ranků. Několik kvalitních odchozích linků z Banky.cz tak pro pozici partnera v SEO poskytuje vyšší hodnotu než stovky linků z malých webů.

Komerční sdělení (PR článek) standardně obsahuje jednu A4 stranu čistého textu, ke kterému publikujeme až 2 obrázky, 1-2 linky na stránky komerčního partnera, dále 1-2 doplňkové linky na jiné zdroje (celkem 3 linky z 1 PR článku). Provozovatel Banky.cz se řídí direktivou vyhledavače Google a linkům přiřazuje parametr "sponsored". Cenu komerčního sdělení prosím vyžádejte u provozovatele.

Zpětné odkazy z Banky.cz jsou podle požadavků partnerů a možností provozovatele poskytovány z nejrelevantnějších URL pro komerčního partnera. Relevance je poměřována shodou témata pro odkaz a rozsahem publikace daného témata napříč portálem Banky.cz. Nejčastěji využívané tak jsou linky do článků a do odpovědí poradny. V souladu s direktivou vyhledavače Google je linkům přiřazován parametr "sponsored". Při běžné redakční činnosti může provozovatel využívat linky na zdroje informací, které jsou označovány "no-follow". Cena zpětných odkazů je individuální, prosím vyžádejte ji u provozovatele.

REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena