Banky.cz Banky.cz Bankovní poradna zdarma Reality

Reality

ZADAT NOVÝ DOTAZ
PJ

Je možné převést nemovitost na někoho jiného, když je na něj hypotéka s fixací?

Dobrý den,

zkontrolujte si záznam v katastru nemovitostí. Jestliže je u Vaší nemovitosti zapsán "zákaz zcizení", pak nemovitost převést nelze (banky toto obvykle nechávají zapsat spolu se zástavním právem). Resp. nemovitost převést lze po dohodě s bankou, která zákaz zcizení může odstranit (např. při prodeji nemovitosti).

MM

Dobrý den, žiji s babičkou ve společné domácnosti a chtěli bychom prodat babiččin pozemek a peníze převést na mé konto (400 000 Kč). Babička konto nemá. Musí si zřizovat účet? Budu muset po převodu platit daň? Děkuji za rady Mirek

Dobrý den,

babička si účet kvůli prodeji pozemku zřizovat nemusí. Kupující složí peníze do notářské úschovy a po přepisu majitele na katastru může notář poslat peníze přímo na Váš účet (číslo účtu je třeba uvést v kupní smlouvě a smlouvě o úschově). Daň z nabytí nemovitosti (4%) platí kupující. 

ŠK

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Bratr je v insolvenci a bydlel po smrti matky v jejím bytě, který půjde do dražby. Bydlel tam necelý rok a po skončení řízení u notáře měl 3 měsíce na to, aby se odstěhoval z bytu. To mělo být učiněno do 31.1.2019. Bratr se odstěhoval k 1. 11.2018 od té doby má novou smlouvu, nahlásil to notářovi a výboru, který se stará o byty kde bydlel. A nyní chce tento výbor po bratrovi zaplatit nájemné za prosinec a leden i přes to, že už tam nebydlel a vyhrožují, že to předají insolvenčnímu správci. Mě zajímá, co by se stalo kdyby nahlásili, že má bratr u nich dluh? A jestli mi můžete poradit jak to řešit, když s výborem není řeč. Snad to z mého dotazu pochopíte. Děkuji za odpověď. Šárka

Dobrý den,

je byt v osobním nebo družstevním vlastnictví? Kdo je nyní majitelem bytu či podílu v družstvu? Je to právě majitel bytu (družstevník), který je povinen platit poplatky společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) či družstvu nezávisle na tom, jestli byt užívá či nikoliv. 

K

Dobrý den, jsem majitelem bytu s hypotékou (nesjednaná v manželství). Hypotéku platí již druhým rokem manželka. Potřeboval bych převést byt zcela na manželku, která by pak byt bance vyplatila. Dá se to?

Dobrý den,

přijde na to, zda banka nechala zapsat do katastru "zákaz zcizení", které reálně znemožňuje převod nemovitosti na jinou osobu. V tomto případě byste banku musel přesvědčit, aby toto věcné břemeno nechala vyškrtnout. 

JP

Dobrý den, prosím o Váš názor k následující situaci, kdy s manželkou plánujeme pořízení nového bydlení a hledáme pro nás do budoucna nejlepší řešení. Aktuálně vlastním byt 3+1 v ceně cca 2-2,2 mil. Kč. Byt kupován na hypo - zbývá při řádném splácení doplatit cca 800k (vč. úroků a poplatků). Nové bydlení plánujeme pořídit v ceně cca 3 mil Kč. Máme úspory 2,2 mil. Kč + nějaká rezerva a nemůžeme se rozhodnout, jestli stávající byt při výročí fixace doplatit a prodat a teprve potom koupit nový již bez hypo nebo jestli si stávající byt ponechat, pronajmout a vzít si další hypo cca 800k (pokud by nám banka další hypo dala - manželka je na rodičovské a příjmy máme okolo 40k a hypo nyní 8k). No a poslední varianta stávající hypo z úspor splatit, pronajmout a vzít si novou hypotéku cca 1,5 mil. Varianta první nás láká z důvodu, že bychom byli bez hypo, ale variantu 2 a 3 zvažujeme z důvodu investice na "důchod" nebo pro děti, kdy bychom teoreticky za deset let, kdy nám bude 50 měli 2 splacené byty, proto se stále nemůžeme rozhodnout. Děkuji za Váš čas.

Dobrý den,

já osobně bych volil doplacení první hypotéky z úspor při výročí fixace a koupě druhé nemovitosti za 3 mil. Kč na hypotéku 1,6 mil Kč (a dát 1,4 mil. Kč ze zbylých úspor). S příjmem 40 000 Kč hypotéku ve výši 1,4 mil. Kč získáte bez problémů. Navíc lze do příjmů započíst i budoucí výnos z pronájmu. Druhý byt se určitě hodí. Buď poslouží dětem nebo Vám v podobě renty z pronájmu na stáří.

BT

Dobrý den, obdržel jsem od RK ČS výzvu k podpisu kupní smlouvy, na základě "rezervační smlouvy" a složených 100 tisíc korun na nákup RD. RK špatně pracovala, nebyla schopna uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí. Ve výzvě k podpisu kupní smlouvy chyběl datum, čas i místo, kde mám smlouvu podepsat. Rovněž mi nebyla předložena Kupní smlouva, kterou jsem měl podepsat. Téměř 10 let se snažím po bankovním domě ČS, kde mám účet, aby mi tato jednoduchá data sdělila. Ovšem marně. Protože jsem tuto smlouvu nepodepsal, RK mi zabavila rezervační poplatek ve výši 100 tisíc korun. Je dokument právoplatný, pokud v něm chybí základní údaje a ani zpětně mi je nechtějí sdělit? Navíc se mnou již nechtějí komunikovat a na mé argumenty nereagují. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

rezervační smlouva je smlouvou o smlouvě budoucí, neboť se v ní zavazujete do určitého data podepsat budoucí Kupní smlouvu. Proto by přílohou dobré rezervační smlouvy měla být přímo budoucí Kupní smlouva, aby bylo jasné, k čemu se zavazujete.

Rezervační smlouva stanovuje podmínky propadnutí rezervační zálohy (např. pokud Kupní smlouvu nepodepíšete do určitého data). Klíč k odpovědi na Vaši otázku leží v rezervační smlouvě - pečlivě si ji prostudujte a pak zhodnoťte, jestli jste naplnil podmínky pro propadnutí zálohy či nikoliv. 

Datum, čas a místo podpisu smlouvy se domlouvá neformálně a ústně (telefonicky), nesepisují se k tomu speciální dokumenty. Všeobecná promlčecí lhůta činí 3 roky. Pokud k události došlo již před 10 lety a Vy jste doposud nezahájil soudní spor o navrácení peněz, je vše již 7 let promlčeno.

I

Dobrý den, pronajímám byt a dozvěděla jsem se, že náš nájemník požádal o insolvenci. Tento měsíc mi peníze neposlal. Je možné, aby se neuhrazená částka rozložila do dalších třeba čtyř měsíců? Pokud nájemník skutečně bude v insolvenci, musím něco udělat, aby mi stále chodil nájem? Děkuji za odpověď

Dobrý den,

požádal-li nájemník o insolvenci, pak pravděpodobně nebude mít na nájem. Doporučuji ho rychle vystěhovat, jinak Vám pouze bude růst nevymahatelný dluh na nezaplaceném nájemném. Dlužné nájemné za tento měsíc je třeba přihlásit jako pohledávku do insolvenčního řízení. Obvykle se podaří získat zpět přes insolvenční řízení jen 30% a od zbytku je dlužník po 5 letech osvobozen.

Insolvence (osobní bankrot) je poslední možné řešení situace, kdy dlužník nestíhá splácet své závazky. Určitě žádné nájemné nepromíjejte, neprodlužujte splatnost či nesjednávejte splátkové kalendáře. Nájemník by stejně neměl z čeho platit, protože v rámci insolvence bude následujících 5 let žít o chlebu a vodě (naprostém finančním minimu).

PV

Dobrý den, mam hypotéku na pozemek a chci ten pozemek přepsat na manželku. Je to možné? A pokud ano, tak jak? Děkuji

Dobrý den,

nemovitosti zastavené bance za hypotéku můžete kdykoliv prodat či darovat. Jen musí kupující (obdarovaný) počítat s omezením v podobě zástavního práva bance, které na nemovitosti zůstává (nehledě na změnu majitele) až do momentu doplacení hypotéky - což nemovitost v praxi činí neprodejnou.

Nemovitost můžete přepsat na manželku pomocí darovací smlouvy. Nabízí se však otázka, proč byste se měl zbavovat nemovitosti, za kterou splácíte hypotéku. Pokud manželka na splátky hypotéky přispívá, můžete uvažovat o převodu do společného jmění manželů (SJM). 

KM

Dobrý den, s přítelem jsme koupili pozemek za vlastní prostředky. Nyní na pozemku stavíme dům, na který máme hypotéku a ručíme tímto pozemkem. Obec nás nyní oslovila, že kvůli výstavbě nové cesty by od nás potřebovala odkoupit cca 20m2. Můj dotaz je takový: Můžeme prodat obci část pozemku, když tímto pozemkem ručíme? Druhou variantu obec navrhuje takovou, že bychom udělali věcné břemeno. Prosím o odpověď, jaké jsou možnosti. Děkuji

Dobrý den,

s Vaším pozemkem můžete nakládat tak, abyste nesnížila jeho zástavní hodnotu pro banku. Prodej je tedy možný (na hodnotu pozemku nemá vliv). Kupující (obec) jen musí počítat s tím, že na kupované části pozemku bude dále zapsáno zástavní právo ve prospěch banky (k výmazu dojde až po doplacení hypotéky). Naproti tomu zřízení věcného břemene práva cesty by rapidně snížilo hodnotu pozemku a toto řešení by mohlo být pro banku komplikovanější. Resp. až obec na pozemku cestu postaví, stejně to sníží jeho hodnotu blízko k nule. Zároveň 20m2 je tak nepatrná část pozemku, že by s tím banka nemusela mít žádný problém.  

M

Pokračování dotazu č. 5304: Dobrý den, ještě mě zajímá, zda když nemovitost prodám tedy sama bez insolvenčního správce, zda-li musím tuto skutečnost správci oznámit. Někde jsem četla, že není mojí povinností dluhy doplatit v insolvenci a peníze u prodeje RD si můžu ponechat a použít na pořízení jiného bydlení. Mám pak ale strach, aby z toho nebyl problém. Protože když jsem šla do insolvence, dům měl odhad 300 000 Kč a teď má cca 1,4 mil. Za což můžu i dům prodat. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

v insolvenci jste povinna hlásit (a odevzdávat) veškeré mimořádné příjmy insolvenčímu správci, který je použije k rychlejšímu umoření dluhů. Není možné si ponechat peníze z prodeje domu a nezaplatit dluhy. 

1) dům prodejte za co nejvyšší cenu (je jedno, jakou měl odhadní cenu v minulosti)

2) z příjmu z prodeje domu uhraďte pomocí insolvenčního správce všechny své dluhy

3) zbytek peněz si ponechte

Zeptejte se odborníků na bankovnictví a finance


Bankovní poradna slouží jako služba návštěvníkům a registrovaným uživatelům portálu Banky.cz.

Bankovní poradna je neutrální a nestranná a Vaše dotazy se snažíme vyřešit v co nejkratší možné době a co nejefektivněji s ohledem na Vaší situaci.

Bankovní poradna je bezplatná a využití informací z naší bankovní poradny je na Vaše vlastní riziko, provozovatel portálu Banky.cz nenese žádnou odpovědnost za nesprávně pochopené informace či misinterpretaci našich odpovědí.

nákup a prodej nemovitostí, rekonstrukce, stavba, kupní smlouva, rezervační smlouva, smlouva o úschově, oceňování nemovitostí, notář, jistotní účet, družstvo, společenství vlastníků bytových jednotek, jak vypořádat realitní obchod?Rychlé odkazy

Banky v ČR