Banky.cz Banky.cz Bankovní poradna zdarma Reality

Reality

ZADAT NOVÝ DOTAZ
Š

Dobrý den, bydlím v domě, kde je 6 bytů, zatím v podílovém vlastnictví. Přecházíme do tzv. osobního vlastnictví, kdy nám byla právníkem zpracována veškerá dokumentace a v průběhu dvou týdnů by právník měl podat návrh na vklad do katastru nemovitostí. Já osobně vlastním byt 3+1, soused 1+1. Soused mě oslovil, zda bych mu jeden pokoj neprodala, s čímž já souhlasím. Právníkem nám bylo sděleno, že tedy v návrhu do KN již zapracuje, že já přijímám byt o velikosti 2+1 a soused rovněž přijímá byt o velikosti 2+1, mezi mnou a sousedem byla vypracována kupní smlouva. V této souvislosti se Vás chci zeptat, zda, kdy a jakým způsobem máme tuto změnu nahlásit na finanční úřad, jednak v souvislosti se zaplacením daně za prodej (platí kupující, tedy pokud již nebylo schváleno, že se tato daň již neplatí) a jednak také s úpravou výše roční daně, kterou platíme vždy v květnu. Děkuji Vám za odpověď a přeji hezký den.

Dobrý den,

ohledně daně z nabytí nemovitosti doporučuji vyčkat 1-2 měsíce na výsledek jednání Parlamentu o zrušení této daně. Změnu u daně z nemovitosti budete řešit v daňovém přiznání za rok 2021 podávaném na FÚ do konce ledna 2021 (rok 2020 řešit nemusíte, tam již byla daň zaplacena).

M

Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat, jak postupovat a zda je vůbec možné vzít si hypotéku na pozemek, který nakoupím za 1,5 mil. Kč k výstavbě rodinného domu, když tento pozemek je zatím v návrhu ÚP obce - návrhová plocha pro bydlení - zastavitelné území. Je možné, že bude v takovém případě pozemek bankou ohodnocen pouze jako pole a tedy nedají mi hypotéku ve výši 90% kupní ceny 1,35 mil Kč? Co mám dělat? Jak nákup pozemku financovat? Případně, jsou pro banku důležitější jiné parametry pozemku? K pozemku vede zkolaudovaná obecní cesta, veškeré sítě včetně kanalizace jsou 5m od hranice pozemku pod obecní cestou. Děkuji za odpověď!

Dobrý den,

je-li dle aktuálně platného ÚP vaše parcela vedena jako pole, pak má v tuto chvíli pro banku zástavní hodnotu pole. Spekulativní hodnota může být samozřejmě vyšší, když sázíte na budoucí změnu ÚP, nicméně banky Vám spíše na takovouto zástavu nepůjčí. Stačí aby Rada či Zastupitelstvo Města změnu ÚP neschválilo a rázem je hodnota parcely zanedbatelná. 

Absence inženýrských sítí je dalším problémem. Získat územní souhlas na přípojky (nedejbože stavební povolení na prodloužení hlavních řádů) může být v případě nepřízně osudu velmi komplikované. Stačí aby Rada Města nedala souhlas s věcným břemenem pro vaše přípojky v obecním pozemku a přípojky nepostavíte. Zatímco Stavební úřad musí postupovat dle zákona a splníte-li všechny zákonem stanovené podmínky, pak Vám územní souhlas a stavební povolení vydat musí, Rada a Zastupitelstvo Města jsou volené politické orgány, které Vám mohou dle své libovůle stavbu blokovat (např. dokud nedáte obci nebo spřátelenému spolku obce/zastupitelů dar, atd.). O takovémto jednání politiků na hranici vydírání byla zrovna včera natočena zajímavá reportáž. Proto banky obvykle nezasíťované pozemky do zástavy akceptují pouze tehdy, máte-li vydaný platný územní souhlas na přípojky. 

Š

Dobrý den, bydlím v domě, kde je 6 bytových jednotek, momentálně ještě v podílovém vlastnictví. Rozhodli jsme se, že byty převedeme do tzv. osobního vlastnictví. Právníkem nám byly zpracovány příslušné dokumenty a během 14 dnů bychom měli dávat návrh na povolení vkladu do katastru nemovitostí. V této souvislosti bych se Vás chtěla zeptat na 2 různé dotazy. Prvním je informace právníka, že tento návrh na vklad (Dohoda podílových vlastníků o zrušení a vypořádání podílového vlastnictví nemovité věci .... vč. stanov společenství vlastníků jednotek) bychom měli podat do 30.6. 2020 s tím, že od 1.7.2020 již nebude možno takovýmto způsobem tento návrh na vklad použít, neboť se provedla novelizace zákona a od 1.7.2020 se toto "rozdělení" na vlastnické právo k jednotkám již provádí zcela odlišným způsobem (za účasti notáře atd.). Chtěla bych se Vás zeptat, zda datum 1.7.2020 je rozhodné pro: a) návrh na vklad do katastru nemovitostí, nebo za b) do tohoto data by měly být vlastnická práva k jednotkám již v katastru zapsána? A dále mám ještě jeden dotaz, týkající se mé osoby, resp. vlastním byt 3+1 a můj soused, který má 1+1, si ode mě chce koupit jeden pokoj. V návrhu Dohody o vypořádání podílového vlastnictví, který je nyní již zpracován, a bude v tomto znění podán jako návrh na vklad do KN, je již u mne uvedena velikost bytu 2+1 a u souseda rovněž 2+1 s tím, že si mezi sebou máme sepsat smlouvu o prodeji pokoje. V této souvislosti však nevím, co vše tato smlouva musí obsahovat, hledala jsem možný vzor smlouvy, bohužel jsem se nedohledala. Je možné mi poradit, případně zaslat vzor smlouvy o prodeji pokoje z bytu? Ještě jednou podotýkám, že v KN již tento pokoj bude zanesen jako součást sousedova bytu a mne se opravdu jedná o to, abychom měli mezi sebou sepsánu smlouvu. Co se týče finančního vypořádání, na ceně jsme dohodnuti a peníze mi budou vyplaceny po návrhu na vklad do KN. Děkuji Vám za zaslání odpovědi a přeji Vám mnoho zdraví

Dobrý den,

1) datum je rozhodné pro podání návrhu na vklad (nikoliv pro provedení zápisu)

2) vyhledejte odbornou právní pomoc - právník Vám sestaví kupní smlouvu na míru (určitě laikům nedoporučuji si stahovat vzory smluv z internetu a snažit se je upravovat svépomocí - činíte krok za statisíce až miliony korun, nemá smysl šetřit pár tisíc korun a riskovat právní vady a škody)

LR

Pokračování dotazu č. 10125: Proto jsem se ptala - aktéři jsou stále stejní, jen 1 pozemek bude prodán, část jiného darována a vloženo věcné břemeno na další pozemek kupce. Lze tedy udělat jednu smlouvu na prodej a darování pozemku a druhou na vložení věcného břemene? Jak je to potom s vklady na katastrální úřad? Také budou dva? Děkuji za doplnění informací

Dobrý den,

pokud účastníci smlouvy zůstávají stejní, pak lze jednou smlouvou pokryt darování pozemku A i prodej pozemku B. Na věcné břemeno se obvykle sepisuje separátní Smlouva o zřízení věcného břemene, která se taktéž vkládá na katastr zvlášť. Doporučuji si všechny smlouvy nechat připravit právníkem, který Vám vše vysvětlí a doporučí nejlepší řešení.

LR

Dobrý den, lze v jedné smlouvě sjednat prodej pozemku, darování části jiného pozemku a vložení věcného břemene (vedení odpadního potrubí) opět na jiný pozemek, který vlastní osoba, které se bude prodávat prvně zmíněný pozemek a bezúplatně převádět část dalšího pozemku (jako plnění za vložení věcného břemene)? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

čisté právní řešení by bylo sepsat pro každý pozemek či soubor nemovitostí vlastní smlouvu, která může být darovací a kupní (kombinace - např. jedna polovina se daruje, druhá se prodává za uvedenou cenu). Každá smlouva má jisté náležitosti a zvyklosti, např. u realit se v prvním článku obvykle specifiku předmět smlouvy (konkrétní pozemek či soubor nemovitostí) a na tento "předmět smlouvy" se pak vztahují ostatní ujednání. Protlačit do jedné smlouvy více rozdílným pozemků, aktérů a úkonů nedává smysl, bylo by to extrémně komplikované (příprava smluv by byla nákladná, spíše byste riskovali neplatnost, nedává to žádný smysl).

I

Pokračování dotazu č. 9986: Děkuji za předchozí odpověď. Ještě bych měla dotaz, zdali jde po té dům prodat i s tím, který by odkoupil tu 1/8. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

každý vlastník nemovitosti může kdykoliv prodat svůj podíl (Vy můžete prodat svých 25%, otec svých 50%, atd. nezávisle na ostatních). Nicméně nejvyšší prodejní ceny se dosáhne jen při prodeji celé nemovitosti, neboť na trhu nenajdete mnoho zájemců o např. čtvrtinový či poloviční podíl. Když si někdo chce koupit dům či byt, pak si ho obvykle chce koupit celý. 

D

Dobrý den, chci rekonstruovat dům. Stavební firma mi udělala předběžné nacenění od oka a tvrdila, že se to vleze do cca 1,3 mil. Kč. Sjednal jsem si hypo na 2 mil. Kč, abych měl rezervu. Firma mi poslala nacenění, kde v závěru cena rekonstrukce činí cenu novostavby (cca 3 mil. Kč). Je možné změnit účel hypotéky, který byl rekonstrukce na nový účel "nový dům"? je možné navýšit hypo? Jen zkouším možnosti, než se ve vydám do rekonstrukce svépomoci. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

můžete zkusit oslovit více firem, neboť ve stavebnictví je jedinou správnou cestou vedoucí ke korektní ceně oslovení více firem. Při hodnocení nákladů "novostavba" vs "rekonstrukce" taktéž přičtěte body za lepší kvalitu života novostavbě, která je oproti rekonstrukci nesrovnatelná. Rozumně rekonstruovat lze domy postavené v 70-80. letech ještě relativně moderními technologiemi (suché základy v nezámrzné hloubce, cihla, železobetonový strop), kdy vybouráte morálně zastaralý vnitřek a hrubá stavba je dobrým základem pro rekonstrukci. Nicméně cokoliv staršího bude komplikované, finančně nákladné podobně jako novostavba a výsledná kvalita bydlení bude nižší. Přijde na to, co a kde chcete rekonstruovat nebo stavět. Unikátní dům v historickém centru má spíše smysl zachránit, tuctový dům na předměstí spíše ne.

Navýšení hypotéky je možné v případě dostatečného příjmu (na splátky můžete dávat max. 50% příjmu) a zástavy (banka Vám může půjčit max. 90% z hodnoty nemovitosti). Změna účelu hypo bude pravděpodobně zpoplatněna, ale domluva s bankou by měla být možná.

Š

Dobrý den, bydlím v domě, kde je 6 bytů v tzv. podílovém vlastnictví. Každý měsíc si z každého bytu spoříme peníze do tzv. fondu oprav částku 500 Kč. Nyní se na nás obrátil jeden ze sousedů z domu, který by si chtěl půjčit z tohoto fondu oprav částku 10 000 Kč na dobu 5 měsíců, tedy do září 2020 (na vyplacení dědictví), s tím, že si nás všechny obešel, tedy všechny nájemníky a ptal se, zda s tímto souhlasíme. Se souhlasem nemáme problém, jen se Vás chci zeptat, jak ošetřit tuto "půjčku", abychom v případě, že by peníze nevrátil, nesplakali nad výdělkem. Hledala jsem nějaký vzor smlouvy o půjčce, avšak nenašla jsem takovou, která by odpovídala této situaci. Je možné mi poradit, případně poslat odkaz na vzor smlouvy o půjčce? Předem velice děkuji a přeji Vám hlavně zdraví.

Dobrý den,

SVJ by v žádném případě nemělo našetřené peníze z fondu oprav poskytovat formou půjčky svým členům. Tyto peníze slouží výhradně k financování oprav či jiných aktivit spojených s bytovým domem. Půjčování peněz je poměrně komplikovanou záležitostí, legislativa klade na věřitele značné nároky (musíte předem ověřit bonitu klienta, jinak lze úvěrovou smlouvu žalovat pro neplatnost, nesmíte půjčit předluženému, průběžně je třeba kontrolovat, zda dlužník není v exekuci či insolvenci a včas přihlašovat k soudu pohledávky, atd.). Navíc by takovéto použití společných peněz bylo velmi pravděpodobně v rozporu se stanovami SVJ. 

Na půjčování peněz máme banky, které ochotně vašemu sousedovi 10 000 Kč i více půjčí za velmi přijatelný úrok (4-7%). Při půjčce 10 000 Kč na 5 měsíců při 7% zaplatíte navíc pouze necelých 300 Kč. Což je výrazně méně než kolik by činily výdaje za sepsání úvěrové smlouvy, ověření podpisů a prověření bonity dlužníka. Jako člen výboru SVJ bych si toto nikdy na triko nevzal.

P

Dobrý den, bydlíme v pronájmu 7 let a nikdy jsme nedostali vyúčtování za vodu, kterou platíme majiteli domu. Až teď za poslední rok nám poslal vyúčtování s nedoplatek 8 000 Kč. To může? Co léta předtím? Ty by nám měl také zaslat, je to tak? Děkuji velice za odpověď.

Dobrý den,

přijde na to, jak máte sepsanou nájemní smlouvu. Obvykle se na energie, vodu, teplo, atd. vybírá měsíčně spolu s nájemným záloha, která se jednou ročně proúčtuje. Taktéž je ale možné sjednat paušál, kterého se již žádné vyúčtování netýká. Určitě ale není možné, aby vám jeden rok vyúčtování přišlo a druhý nikoliv (buď vždy paušál nebo vždy vyúčtování - dle ujednání v nájemní smlouvě).

MM

Dobrý den, svým bytem ručím za hypotéku na dům mého bratra. Potřebuji teď byt prodat, je to možné?

Dobrý den,

pravděpodobně to možné nebude, neboť:

1) banky nechávají k nemovitostem v zástavě zapsat na katastru věcné břemeno "zákaz zcizení", které znemožňuje převod na jinou osobu

2) nikdo by si dům ze zapsanou bankovní zástavou nekoupil (pokud by bratr přestal splácet hypotéku, kupec by o dům přišel).

Váš bratr nejprve musí dát bance do zástavy jinou nemovitost a teprve po vymazání zástavního práva u vaší nemovitosti bude možný prodej.

Zeptejte se odborníků na bankovnictví a finance
Bankovní poradna slouží jako služba návštěvníkům a registrovaným uživatelům portálu Banky.cz.

Bankovní poradna je neutrální a nestranná a Vaše dotazy se snažíme vyřešit v co nejkratší možné době a co nejefektivněji s ohledem na Vaší situaci.

Bankovní poradna je bezplatná a využití informací z naší bankovní poradny je na Vaše vlastní riziko, provozovatel portálu Banky.cz nenese žádnou odpovědnost za nesprávně pochopené informace či misinterpretaci našich odpovědí.

nákup a prodej nemovitostí, rekonstrukce, stavba, kupní smlouva, rezervační smlouva, smlouva o úschově, oceňování nemovitostí, notář, jistotní účet, družstvo, společenství vlastníků bytových jednotek, jak vypořádat realitní obchod?Banky v ČR