Banky.cz IBAN mezinárodní číslo účtu, kalkulátor

IBAN mezinárodní číslo účtu, kalkulátor

IBAN úvodní slovo

Převést číslo účtu na IBAN

Zadejte Číslo účtu
IBAN

Převést IBAN na číslo účtu

Zadejte IBAN
Číslo účtu

Ověřit číslo bankovního účtu

Výpočet IBAN:

Banky.cz vám umožňují jednoduše převést české číslo účtu na IBAN, nebo z IBAN formátu účtu získat české číslo účtu BBAN. Vyplňte prosím číslo účtu do kalkulačky níže.

Ověření správnosti čísla účtu:

Také si můžete ověřit správnost českého čísla účtu, aby vámi zadaná platba došla včas vaší protistraně. Stačí zadat předčíslí, číslo účtu a kód banky - my pomocí metody Modulo11 ověříme, že v čísle účtu není překlep, nebo že se pomlčka mezi předčíslím a číslem účtu nachází na správném místě. Zadejte prosím ověřované číslo účtu do kalkulačky výše.

Co je to IBAN a z jakých čísel se skládá?

IBAN (International Bank Account Number) je formát čísla účtu definovaný mezinárodní platební normou (ISO 13616). Číslo účtu IBAN umožní v mezinárodním platebním styku platbu z účtu na účet i bez dalších složitých identifikací příjemce. Pouze banku nebo její pobočku je nutné identifikovat pomocí SWIFT - BIC kódu. Důvodem pro zavedení formátu čísla účtu IBAN bylo jednodušší a levnější elektronické zpracování zahraničních plateb a minimalizace chyb. 

Číslo účtu IBAN se využívá pro převody v rámci členských států Evropského hospodářského prostoru. Dále také pro platby do a ze Švýcarska, Monaka, San Marina, Izraele, Jordánska, Spojených arabských emirátů a Kataru.

Číslo IBAN CZ účtu má obvykle podobu těchto 24 znaků: CZ36 0100 0000 0001 2345 6789. V jiných zemích používajících mezinárodní platby po IBAN číslem účtu může mít toto až 34 znaků. 

Určitě vás zajímají praktické informace k používání IBAN formátu účtu.


Příklad čísla účtu IBAN x BBAN v různých formátech pro ČR

BBAN - TUZEMSKÉ číslo účtuIBAN - ELEKTRONICKÁ FORMAIBAN - PÍSEMNÁ FORMA
19-2000145399/0800CZ6508000000192000145399CZ65 0800 0000 1920 0014 5399
178124-4159/0710CZ6907101781240000004159CZ69 0710 1781 2400 0000 4159

Kde najdu IBAN?

U většiny českých bank najdete číslo účtu IBAN v internetovém bankovnictví, ve výpisu z účtu, nebo ve Smlouvě o založení a vedení účtu.

Konkrétní podobu čísla účtu ve formátu IBAN vytváří banka, která účet vede. Musí však vycházet z mezinárodních standardů.

Na začátku této stránky v kalkulátoru IBAN můžete snadno vypočítat mezinárodní formát čísla účtu těchto českých bank: IBAN Česká spořitelna, IBAN ČSOB, IBAN KB, nebo IBAN Komerční banka, IBAN Air bank, IBAN Moneta, IBAN Raiffeisenbank, IBAN Unicreditbank, či IBAN Fio banka. Také IBAN mezinárodní čísla účtu ostatních méně známých českých bank vám se zárukou správně vypočítáme.

Standard stanovuje IBAN mezinárodní formát čísla účtu takto:

 • IBAN může obsahovat číslice a velká písmena, celkem až 34 znaků: (CZ XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX)
 • IBAN má následující strukturu:
  • 2 znaky - kód země (CZ pro Českou republiku)
  • 2 znaky - kontrolní číslice - umožňuje programovou kontrolu čísla - ochrana proti chybně zadanému číslu účtu (např. z důvodu překlepu)
  • Max. 30 znaků - kód banky, předčíslí a číslo účtu v rámci banky
 • Číslo účtu ve formátu IBAN má pak dvě podoby:
 • - elektronickou (bez mezer - CZ3601000000000123456789) nebo 
 • - písemnou (s mezerou za každou čtveřicí znaků pro lepší orientaci - CZ36 0100 0000 0001 2345 6789)
 • Oproti tomu, číslo účtu v českém formátu BBAN zní jednoduše 123456789/0100 (pro tuzemský platební příkaz)

Struktura čísla účtu IBAN v různých zemích:

Každá země si určuje vlastní strukturu s tím, že:

 • pevně stanoví pozice, na kterých je kód banky, popř. pobočky banky
 • pevně stanoví pozice, na kterých je uvedeno číslo účtu
 • rozhodne zda využije maximální možný počet míst, nebo postačí číslo IBAN obvyklé délky

Proč se používá formát čísla účtu IBAN?

Při použití IBAN k úhradám v rámci EU a připojených zemí nemusíte vyplňovat desítky polí úplného zahraničního platebního příkazu, ale postačí jen IBAN  a SWIFT (neboli BIC kód). Zahraniční platební styk tak s využitím IBAN dosahuje jednoduchosti tuzemského platebního styku.

Nově aktualizovaná norma pro IBAN je nyní v souladu se standardem EBS204 (pdf, 211 kB) , který v roce 1996 vydala ECBS (European Committee for Banking Standards). Podrobnosti o IBANu lze nalézt na webových stránkách SWIFTu, který je registrační autoritou pro formát IBAN - https://www.swift.com/standards/data-standards.

Poznámka k ověření čísla účtu:  Pomocí našeho výpočtu zjistíte zda číslo účtu "může existovat". V praxi se stávají případy, kdy omylem odešlete peníze na validní číslo účtu a banka příjemce je vrátí, protože je nemá komu připsat. Potenciálně platné číslo účtu nebylo přiřazeno žádnému klientovi. Proto v případech odeslání prostředků na potenciálně platné číslo účtu doporučujeme vyčkat 3 pracovní dny. Teprve pak zahájit reklamační řízení o navrácení platby neoprávněným příjemcem.


Co to je SWIFT kód, nebo také BIC - identifikační kód banky?

BIC je 8-11 místný kód, který označuje specificky konkrétní banku, nebo až pobočku banky v dané zemi, do které má být mezinárodní platba směřována. 

BIC/SWIFT se využívá vždy pro platby mimo Evropskou unii a přidružené státy. Kódy BIC/SWIFT tedy využijete pro platby mimo EU, zejména do USA, Asie, Austrálie, apod. V takových případech musíte zadávat detailní platební údaje od čísla účtu, přes BIC kód, až například po adresu banky a název klienta.

Vysvětlení zkratek a pojmů v cizím jazyce:

 • SWIFT = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
 • BIC = Bank Identifier Code - identifikační kód banky (rovněž "adresa banky")

Skladba SWIFT, neboli BIC kódu je sestává z osmi až jedenácti znaků, a to:

 • čtyřmístný kód banky - identifikuje specifickou banku (například KOMB – Komerční banka, a.s., CEKO - Československá obchodní banka, a.s., či GIBA - Česká spořitelna, a.s.)
 • dvoumístný kód země (identifikuje stát nebo geografické území, na němž je umístěno sídlo. Např. CZ - pro ČR, nebo AT - pro Rakousko)
 • dvoumístný kód místa/regionu v zemi (Např. PP pro Prahu)
 • volitelného třímístného kódu pobočky banky (již záleží na počtu a rozložení poboček konkrétní banky)


Přehled hlavních SWIFT (BIC kódů) českých bank:

BIC kódy pro banky a spořitelní družstva nejčastěji provozujících zahraniční platební styk:

Česká spořitelna, a.s. BIC kód - SWIFT banky GIBACZPX
Československá obchodní banka, a.s. BIC kód - SWIFT banky CEKOCZPP
Komerční banka, a.s. BIC kód - SWIFT banky KOMBCZPP
Raiffeisenbank a.s. BIC kód - SWIFT banky RZBCCZPP
UniCredit Bank, a.s. BIC kód - SWIFT banky BACXCZPP
Air Bank a.s. BIC kód - SWIFT banky AIRACZPP
Banka CREDITAS a.s. BIC kód - SWIFT banky CTASCZ22
Fio banka, a.s. BIC kód - SWIFT banky FIOBCZPP
MONETA Money Bank, a.s. BIC kód - SWIFT banky AGBACZPP
Expobank CZ a.s. BIC kód - SWIFT banky SOLACZPP
J&T Banka, a.s. BIC kód - SWIFT banky JTBPCZPP
mBank S.A., organizační složka ČR BIC kód - SWIFT banky BREXCZPP
Oberbank AG pobočka Česká republika BIC kód - SWIFT banky OBKLCZ2X
Sberbank CZ, a.s. BIC kód - SWIFT banky VBOECZ2X
TRINITY Bank, a.s. BIC kód - SWIFT banky MPUBCZPP
PPF banka a.s. BIC kód - SWIFT banky PMBPCZPP
Citfin, spořitelní družstvo BIC kód - SWIFT banky CITFCZPP
Artesa, spořitelní družstvo BIC kód - SWIFT banky ARTTCZPP
Česká národní banka BIC kód - SWIFT banky CNBACZPP

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena