Banky.cz Slovník Podílový fond

Co je to Podílový fond

REKLAMA

Definice Podílový fond

Podílový fond je jednou z jednu z možných forem pro investičního fondu, který je spravován investiční společností. Jde o finanční nástroj využívaný k investičním operacím jakožto prvek kolektivního investování. Jde v podstatě o soubor majetku, jehož základní jednotkou je podílový list. Vydáváním a prodejem podílových listů shromažďuje fond peníze používané dále k investování. V době, kdy se fondu daří, se zvyšuje hodnota podílového listu, když zažívá těžké časy, hodnota podílového listu se může snižovat. Prostředky podílového fondu smějí být ze zákona investovány jedině do cenných papírů nebo ukládány na bankovní účty.

Dotazy k Podílový fond

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena