Banky.cz Banky.cz Články Půjčka Půjčka pro OSVČ nebo spotřebitelský úvěr?

Půjčka pro OSVČ nebo spotřebitelský úvěr?

Půjčka pro OSVČ nebo spotřebitelský úvěr?
17.6.2021, Půjčka

Půjčky pro OSVČ jsou speciální kategorií půjček spadající do úvěrů na podnikání (tedy půjčky pro živnostníky). Ty nejsou nijak propojeny s podmínkami a zákonnou úpravou spotřebitelských úvěrů. V podstatě s nimi nemají nic společného – snad jen to, že jde o půjčku peněz. 

Půjčka pro OSVČ se (stejně jako půjčky pro firmy) řídí pouze občanským zákoníkem, kde je v jednoduchosti upravena v 7. oddílu, v  §2395 – 2400 a nazvána je zde jednoslovně: „úvěr“. 

Půjčka pro OSVČ je určena pro start, rozvoj, či záchranu podnikání. Úvěr pro živnostníky slouží rovněž pro zvýšení finanční flexibility, ale rozhodně ne na spotřebu a osobní život. Přesně v tomto tkví hranice pro rozhodnutí se, kdy vybírat mezi úvěry pro OSVČ a kdy raději volit ten spotřebitelský (i podnikatel je na trhu často v pozici spotřebitele, podrobnosti níže v textu).

Jak se od sebe půjčka pro OSVČ a spotřebitelský úvěr liší? V čem tkví zrádnost OSVČ půjček vzatých na spotřebu a jaké jsou podmínky získání půjčky pro živnostníky? To vše se dozvíte v našem článku.

Některé půjčky lze sjednat on-line. Podívejte se na porovnání všech půjček, nebo jen na vybrané půjčky.

Produkty k porovnání iměsíční splátka úvěru platná pro půjčku ve výši 300 000 Kč na 72 měsíců Splátka 300 000 Kč isazba RPSN p.a. platná pro půjčku ve výši 300 000 Kč na 72 měsíců RPSN 300 000 Kč isazba RPSN p.a. platná pro půjčku ve výši 100 000 Kč na 48 měsíců
Equa bank Minutová půjčka 4 804 Kč 4,91 % 3,87 % Sjednat online
Zonky Půjčka na cokoliv 4 652 Kč 3,72 % 4,04 % sjednat online
Zonky Nejlevnější půjčka 4 652 Kč 3,72 % 4,04 % sjednat online
Sberbank CZ Fér půjčka 5 110 Kč 2,41 % 2,33 %
Raiffeisenbank Rychlá půjčka 5 407 Kč 6,76 % 8,81 %

Čím se liší půjčka pro OSVČ od spotřebitelského úvěru

Začněme vymezením obou půjček. Spotřebitelský úvěr je klasickou půjčkou na spotřebu, třeba na nákup nové lednice, auta. Spotřebitelskou půjčkou je též hypotéka či třeba nákup na splátky, ovšem i platba kreditní kartou, nebo čerpání běžného účtu do mínusu (kontokorent).

Všechny tyto činnosti patří jak pod občanský zákoník, tak zejména pod Zákon o spotřebitelském úvěru. Tento zákon je nastaven tak, aby ve velké míře ochraňoval spotřebitele před případnými nekalými praktikami podnikatelů z řad poskytovatelů úvěru.

Stát se kloní k názoru, že spotřebitele je nutno při výběru půjčky ochraňovat. Spotřebitel nemusí být tak informovaný jako firma. Sám také nemá prostředky a možnosti se bránit podnikatelské přesile na trhu. Finanční domy si mohou dovolit drahé právníky, využít svých znalostí z práva, z finanční oblasti atp. Takové možnosti spotřebitel nemá - proto jej stát při přijetí spotřebitelského úvěru chrání.

I proto je stanoveno, že banky a nebankovky, které spotřebitelské úvěry nabízejí, musejí mít speciální licenci od České národní banky. Ta v licenčním řízení zkoumá, zda mají procesy a obchodní podmínky nastaveny v souladu se zákonem. Pokud nebankovní poskytovatel podmínky splní, udělí mu ČNB licenci. Svou činností navíc tito poskytovatelé půjček stále podléhají dozoru ČNB, aby se od vyžadované praxe příliš neodchýlili.

Všechny podmínky spotřebitelského úvěru jsou poměrně dost sešněrovány. Pravidla smlouvy a smluvního vztahu jsou předem jasně daná. Když se jako spotřebitel při splácení úvěru dostanete do potíží, máte velkou naději, že se situaci podaří rozumně vyřešit. Pokud jste si vzali půjčku od licencovaného poskytovatele, nemusíte přijít o majetek, dům nebo o stovky tisíc korun v dlouholetých splátkách. Navíc jako spotřebitel za sebou máte ještě další mocnou ochranu v podobě finančního arbitra.

Ale podnikatelská půjčka OSVČ takovou ochranu neposkytuje. Proč?

V případě úvěrů na podnikání živnostníků, jimiž bankovní i nebankovní půjčky pro OSVČ jsou, je situace zcela jiná. Z podstaty věci se jedná o smluvní vztah mezi dvěma podnikateli (úvěrujícím poskytovatelem a úvěrovaným živnostníkem), což po právní stránce značí dvě rovnocenné pozice. Proto nemá stát potřebu tu zavádět větší regulace, vystačí si s několika paragrafy v občanském zákoníku.

To samozřejmě znamená, že chybí ochrana dlužníka, zde firmy nebo OSVČ. Poskytovatel půjčky pro živnostníky si může do smlouvy nastavit v podstatě jakékoliv podmínky. S výjimkou těch, které by byly v rozporu s několika málo požadavky občanského zákoníku, včetně mravnosti úroků. O tom by ale stejně rozhodoval až soud. Aby byla půjčka pro OSVČ ihned platná, stačí do písemné smlouvy zanést jen tyto náležitosti:

 • smluvní strany – úvěrující a úvěrovaný
 • částka úvěru
 • povinnost úvěrujícího (poskytovatele) poskytnout úvěrovanému peněžní prostředky do stanovené částky a doby,
 • povinnost úvěrovaného vrátit poskytnuté peněžní prostředky, a do kterého data,
 • povinnost úvěrovaného zaplatit úroky, v jaké výši a do jakého data,
 • datum a podpisy smluvních stran (i elektronicky).

Nic víc ve smlouvě o podnikatelské půjčce být stanoveno nemusí. A co se požadavků na průběh úvěru týká, zmiňuje občanský zákoník jen následující pravidla:

 • úvěrující musí peníze z půjčky poskytnout – zaváže se k tomu již podpisem smlouvy,
 • peníze musejí být vráceny ve stejné měně, v níž byly poskytnuty - to stejné se týká i úroků,
 • půjčka může mít stanovený účel a peníze mohou být poskytnuty jen do výše splnění účelu, přestože rámcová smlouva o úvěru zněla i na vyšší částku. A když není účel dodržen, může úvěrující od smlouvy odstoupit a požadovat, aby dlužník vrátil celou půjčenou částku, i s úroky
 • pokud dlužník nesplácí v nasmlouvané době, tedy se opozdí, může věřitel požadovat vrácení celé částky do jednoho měsíce. Tohle pravidlo s sebou nese ta největší rizika pro všechny OSVČ dlužníky!,
 • půjčku lze splatit předčasně, přičemž dlužník platí úroky jen za dobu od poskytnutí do vrácení peněz.

Nic víc (po stránce legislativy) stát od smluvního vztahu v případě podnikatelských půjček nevyžaduje a nijak hlouběji do něj nevstupuje, až na jednu výjimku, stanovenou teprve na jaře 2020. Jde o omezení sankcí za nesplácení, či za prodlení se splácením, kdy stát jasně stanovil pravidla pro tyto sankce od 91. dne prodlení (prvních 90 dní nijak omezeno není). Omezení se týká spotřebitelských úvěrů a půjček pro OSVČ, nikoliv však půjček pro firmy. Maximum sankce je pohyblivé podle repo sazby ČNB, v současnosti dosahuje okolo 55 % p.a.

Minimem regulace obchodních podmínek a praktik poskytovatelů je dotčena jakákoliv půjčka pro podnikatele. To se samozřejmě týká i půjčky pro začínající OSVČ nebo půjčky pro OSVČ bez daňového přiznání. U půjček bez daňového přiznání je obecně nejnižší možnost zkoumat bonitu podnikatele, jeho schopnost splácet. Když banka (či nebankovka) nezná bonitu žadatele o půjčku, tak ji může nahradit zástavou majetku živnostníka. Většina bank také aplikuje rizikovou přirážku k úrokové sazbě. Takže za půjčku OSVČ bez daňového přiznání zaplatíte logicky bance vyšší úrok. 

Bez podnikatelského účtu neuděláte nic!

Ať už je to půjčka pro OSVČ bez daňového přiznání a registru, půjčka pro začínající OSVČ nebo podnikatelská půjčka od banky, vždy budou mít jedno společné: poskytnuty mohou být jen na podnikatelský účet vedený u banky na jméno živnostníka, který o půjčku žádá. S běžným účtem si proto většinou nevystačíte, zaslání půjčky pro OSVČ na běžný účet by totiž mohlo být klasifikováno jako úvěrový podvod.

Získání podnikatelské půjčky vyžaduje i splnění dalších podmínek

K dalším podmínkám pak patří následující, ale nemusejí být vyžadovány všechny, výčet podmínek totiž není nijak závazně stanoven, nasazuje je sám poskytovatel podle své obchodní strategie:

 • živnostenský list (oprávnění podnikat v ČR),
 • věk a plná svéprávnost,
 • české občanství nebo trvalý pobyt na území ČR,
 • minimální obrat za poslední roky a kopie daňových přiznání vystavené finančním úřadem,
 • výpisy z podnikatelského účtu,
 • prokázání vlastnictví a případná zástava majetku (typické pro půjčku pro podnikatele bez daňového přiznání a pro ty začínající).

Typy půjček pro OSVČ

Skupina podnikatelských půjček je poměrně pestrá. Rozdělit ji můžeme na půjčky pro živnostníky a půjčky pro firmy (obchodní společnosti), častěji se používá členění na dvě základní kategorie podle způsobu použití peněz:

 • úvěry účelové, které se používají hlavně na investice (i hypotéka) nebo třeba na dofinancování dotačních programů, některé jsou přímo garantovány státem či orgány EU,
 • úvěry neúčelové neboli provozní, kam se vejde celý zbytek půjček pro OSVČ a firmy, a kde mohou být peníze použity podle aktuální potřeby.

Stejně jako u spotřebitelů, jsou i podnikatelům poskytovány buď klasické půjčky na splátky v předem stanové výši, anebo jakási forma přečerpání účtu (kontokorent, revolvingový úvěr) do předem schválené sumy, což pak OSVČ používá jako rezervu, kdykoliv je potřeba doplatit cokoliv, na co právě není dostatek hotovosti. 

Typická spotřebitelská půjčka vhodná i pro OSVČ je od Zonky, můžete zkusit ji porovnat s vybranými, nebo i se všemi bankovními půjčkami.

Produkty k porovnání iměsíční splátka úvěru platná pro půjčku ve výši 300 000 Kč na 72 měsíců Splátka 300 000 Kč isazba RPSN p.a. platná pro půjčku ve výši 300 000 Kč na 72 měsíců RPSN 300 000 Kč isazba RPSN p.a. platná pro půjčku ve výši 100 000 Kč na 48 měsíců
Equa bank Minutová půjčka 4 804 Kč 4,91 % 3,87 % Sjednat online
Zonky Půjčka na cokoliv 4 652 Kč 3,72 % 4,04 % sjednat online
Zonky Nejlevnější půjčka 4 652 Kč 3,72 % 4,04 % sjednat online
Sberbank CZ Fér půjčka 5 110 Kč 2,41 % 2,33 %
Raiffeisenbank Rychlá půjčka 5 407 Kč 6,76 % 8,81 %

Jenže kdy má OSVČ vzít podnikatelskou půjčku a kdy zůstat pro půjčku spotřebitelem?

Jak můžete vidět, podnikatelská půjčka není žádný med. Chybí u ní spousta prvků ochrany, kterou najdeme u úvěrů spotřebitelských, a tak je vždy namístě si promyslet, který úvěr na co zvolit. OSVČ je na finančním trhu v pozici podnikatele tehdy, když potřebuje peníze do své firmy. Tehdy jsou náklady na půjčku daňově uznatelné, což ji významně zlevní.

Někdy se však jedná o půjčku pro osobní potřeby – koupě auta pro rodinu, koupě věcí do domácnosti, nákupy osobních věcí na splátky, hypotéka na bydlení apod. Pak se dostává OSVČ do role běžného spotřebitele, který si může vzít úvěr spotřebitelský, s vyšší ochranou dlužníka.

Půjčka pro OSVČ s exekucí?

Existují i specifické situace, kdy se vám podnikání nedařilo a v nejhorším případě vás postihla až exekuce. Jak potom na úvěr pro živnostníky? Postup žádosti o půjčku se tak moc neliší. Jen musíte zvolit správnou banku, nebo nebankovku, která dokáže pochopit vaši situaci a půjčku poskytnout. 

Dobrou zprávou je, že půjčku pro OSVČ s exekucí se vám pravděpodobně podaří vyřídit, pokud budete mít dobré zajištění (zástavu) a váš podnikatelský plán prokáže budoucí příjmy a cash-flow. Počítejte ovšem s tím, že úrok požadovaný věřitelem bude zahrnovat rizikovou přirážku. Půjčka pro živnostníka s exekucí prostě je jednou z nejdražších půjček.

Malé shrnutí

Půjčka pro OSVČ je čistě půjčkou podnikatelskou, kterou si může vzít jen živnostník s oprávněním podnikat na území ČR a také se zřízeným podnikatelským účtem u banky. Samotná smlouva a průběh úvěru nejsou státem výrazně regulovány, jde totiž o smlouvu mezi dvěma podnikateli (poskytovatelem a OSVČ).

Chybí proto vysoká úroveň ochrany, které se u nás (od prosince 2016) těší půjčky spotřebitelské.  Ovšem i OSVČ je spotřebitelem – kdykoliv nakupuje pro osobní/rodinnou spotřebu – a tehdy si může vzít půjčku spotřebitelskou. Ale když chce peníze pro podnikání, s možností odpočtu úroků z daňového základu, je nutno sáhnout po půjčce pro OSVČ, ovšem setsakramentsky pečlivě prozkoumat všechny obchodní podmínky. A počítat s tím, že k zesplatnění půjčky může dojít i s jednou jedinou opožděnou platbou.

ANKETA k článku "Půjčka pro OSVČ nebo spotřebitelský úvěr?"

Který typ úvěru preferujete?
Počet odpovědí: 101

KOMENTÁŘE k článku Půjčka pro OSVČ nebo spotřebitelský úvěr?

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Zonky hlásí konec manuálních investic. Zůstává jen Rentiér

Zonky hlásí konec manuálních investic. Zůstává jen Rentiér

27.9.2021, Půjčka, Autor: Jan Budín

Vyberete si úvěr, do kterého chcete investovat, a pošlete peníze na účet. Zhruba tak běžně fungují investice do půjček. V případě společnosti Zonky už to ale neplatí. Tento zprostředkovatel totiž od listopadu možnost manuálních investic ruší. Jejím klientům tak zbývá jen služba Rentiér, která peníze investuje za ně.

Finanční gramotnost roste. O cenu půjčky se zajímá už 60 % lidí

Finanční gramotnost roste. O cenu půjčky se zajímá už 60 % lidí

6.9.2021, Půjčka, Autor: Jan Budín

Na kolik mě půjčka vyjde, můžu ji splatit předčasně a kolik budu měsíčně splácet? Právě tyto tři otázky si lidé při sjednávání půjčky pokládají nejčastěji. Vyplývá to alespoň z nového průzkumu Air Bank.

Manželská půjčka

Manželská půjčka

3.9.2021, Půjčka, Autor: Lenka Rutteová

Někdy si půjčku berou lidé jen sami na sebe, často se ale zadluží v jednom úvěru oba manželé. Buď proto, aby společně dosáhli na vyšší částku, nebo si podpis smlouvy oběma manželi vyžádá banka. Pravidelně se tak děje u hypoték a často u manželských úvěrů nad půl milionu korun. Jak fungují manželské půjčky, kdo za co ručí a kdy je v pořádku vzít si úvěr bez souhlasu manžela?

Novomanželská půjčka

Novomanželská půjčka

19.8.2021, Půjčka, Autor: Lenka Rutteová

Brát si novomanželské půjčky bývalo dříve zcela běžné. Stát je poskytoval bezúročně, některé podniky ani nevyžadovaly jejich vrácení (splácení). Novomanželská půjčka byla brána jako investice do nově získaných zaměstnanců v regionech, kam bylo složitější nové obyvatele přilákat. Ale co půjčka pro novomanžele dnes? Funguje ještě a je také zdarma? 

AirBank půjčky - která půjčka je ta pravá?

AirBank půjčky - která půjčka je ta pravá?

11.8.2021, Půjčka, Autor: Lenka Rutteová

I banku prý můžeme mít rádi. Tak se pojďme podívat, jestli nám právě Air Bank dává podněty k tomu, abychom si ji mohli oblíbit. Podíváme se na AirBank půjčky, které nám v současnosti tato banka nabízí. Jaké zkušenosti přináší Air Bank půjčka, co ji odlišuje od ostatních bankovních úvěrů? jak přísně Air bank žadatele o půjčku hodnotí. Jde vůbec o banku, které se dá věřit, když je ve stejné finanční skupině jako Home Credit nebo Kamali? A zůstane i nadále českou bankou pod názvem Air Bank?Banky v ČR