Banky.cz Články Půjčka Půjčka pro OSVČ nebo spotřebitelský úvěr?

Půjčka pro OSVČ nebo spotřebitelský úvěr?

17.6.2021 Půjčka

Půjčky pro OSVČ jsou speciální kategorií půjček spadající do úvěrů na podnikání (tedy půjčky pro živnostníky). Ty nejsou nijak propojeny s podmínkami a zákonnou úpravou spotřebitelských úvěrů. V podstatě s nimi nemají nic společného – snad jen to, že jde o půjčku peněz. 

Půjčka pro OSVČ se (stejně jako půjčky pro firmy) řídí pouze občanským zákoníkem, kde je v jednoduchosti upravena v 7. oddílu, v  §2395 – 2400 a nazvána je zde jednoslovně: „úvěr“. 

Půjčka pro OSVČ je určena pro start, rozvoj, či záchranu podnikání. Úvěr pro živnostníky slouží rovněž pro zvýšení finanční flexibility, ale rozhodně ne na spotřebu a osobní život. Přesně v tomto tkví hranice pro rozhodnutí se, kdy vybírat mezi úvěry pro OSVČ a kdy raději volit ten spotřebitelský (i podnikatel je na trhu často v pozici spotřebitele, podrobnosti níže v textu).

Jak se od sebe půjčka pro OSVČ a spotřebitelský úvěr liší? V čem tkví zrádnost OSVČ půjček vzatých na spotřebu a jaké jsou podmínky získání půjčky pro živnostníky? To vše se dozvíte v našem článku.

Některé půjčky lze sjednat on-line. Podívejte se na porovnání všech půjček, nebo jen na vybrané půjčky.

Produkty
Splátka
300 000 Kč měsíční splátka úvěru platná pro půjčku ve výši 300 000 Kč na 72 měsíců
RPSN
300 000 Kč sazba RPSN p.a. platná pro půjčku ve výši 300 000 Kč na 72 měsíců
RPSN
100 000 Kč sazba RPSN p.a. platná pro půjčku ve výši 100 000 Kč na 48 měsíců
Nejlevnější půjčka
Více informací
Splátka 300 000 Kč
4 652
RPSN 300 000 Kč
3,72 %
RPSN 100 000 Kč
4,04 %
TIP BANKY.CZ
Mám zájem
Více informací
TIP BANKY.CZ
Mám zájem
Minutová půjčka
Více informací
Splátka 300 000 Kč
5 407
RPSN 300 000 Kč
6,76 %
RPSN 100 000 Kč
8,81 %
TIP BANKY.CZ
Mám zájem
Více informací
TIP BANKY.CZ
Mám zájem
Půjčka na cokoliv
Více informací
Splátka 300 000 Kč
4 652
RPSN 300 000 Kč
3,72 %
RPSN 100 000 Kč
4,04 %
TIP BANKY.CZ
Mám zájem
Více informací
TIP BANKY.CZ
Mám zájem

Čím se liší půjčka pro OSVČ od spotřebitelského úvěru

Začněme vymezením obou půjček. Spotřebitelský úvěr je klasickou půjčkou na spotřebu, třeba na nákup nové lednice, auta. Spotřebitelskou půjčkou je též hypotéka či třeba nákup na splátky, ovšem i platba kreditní kartou, nebo čerpání běžného účtu do mínusu (kontokorent).

Všechny tyto činnosti patří jak pod občanský zákoník, tak zejména pod Zákon o spotřebitelském úvěru. Tento zákon je nastaven tak, aby ve velké míře ochraňoval spotřebitele před případnými nekalými praktikami podnikatelů z řad poskytovatelů úvěru.

Stát se kloní k názoru, že spotřebitele je nutno při výběru půjčky ochraňovat. Spotřebitel nemusí být tak informovaný jako firma. Sám také nemá prostředky a možnosti se bránit podnikatelské přesile na trhu. Finanční domy si mohou dovolit drahé právníky, využít svých znalostí z práva, z finanční oblasti atp. Takové možnosti spotřebitel nemá - proto jej stát při přijetí spotřebitelského úvěru chrání.

I proto je stanoveno, že banky a nebankovky, které spotřebitelské úvěry nabízejí, musejí mít speciální licenci od České národní banky. Ta v licenčním řízení zkoumá, zda mají procesy a obchodní podmínky nastaveny v souladu se zákonem. Pokud nebankovní poskytovatel podmínky splní, udělí mu ČNB licenci. Svou činností navíc tito poskytovatelé půjček stále podléhají dozoru ČNB, aby se od vyžadované praxe příliš neodchýlili.

Všechny podmínky spotřebitelského úvěru jsou poměrně dost sešněrovány. Pravidla smlouvy a smluvního vztahu jsou předem jasně daná. Když se jako spotřebitel při splácení úvěru dostanete do potíží, máte velkou naději, že se situaci podaří rozumně vyřešit. Pokud jste si vzali půjčku od licencovaného poskytovatele, nemusíte přijít o majetek, dům nebo o stovky tisíc korun v dlouholetých splátkách. Navíc jako spotřebitel za sebou máte ještě další mocnou ochranu v podobě finančního arbitra.

Ale podnikatelská půjčka OSVČ takovou ochranu neposkytuje. Proč?

V případě úvěrů na podnikání živnostníků, jimiž bankovní i nebankovní půjčky pro OSVČ jsou, je situace zcela jiná. Z podstaty věci se jedná o smluvní vztah mezi dvěma podnikateli (úvěrujícím poskytovatelem a úvěrovaným živnostníkem), což po právní stránce značí dvě rovnocenné pozice. Proto nemá stát potřebu tu zavádět větší regulace, vystačí si s několika paragrafy v občanském zákoníku.

To samozřejmě znamená, že chybí ochrana dlužníka, zde firmy nebo OSVČ. Poskytovatel půjčky pro živnostníky si může do smlouvy nastavit v podstatě jakékoliv podmínky. S výjimkou těch, které by byly v rozporu s několika málo požadavky občanského zákoníku, včetně mravnosti úroků. O tom by ale stejně rozhodoval až soud. Aby byla půjčka pro OSVČ ihned platná, stačí do písemné smlouvy zanést jen tyto náležitosti:

 • smluvní strany – úvěrující a úvěrovaný
 • částka úvěru
 • povinnost úvěrujícího (poskytovatele) poskytnout úvěrovanému peněžní prostředky do stanovené částky a doby,
 • povinnost úvěrovaného vrátit poskytnuté peněžní prostředky, a do kterého data,
 • povinnost úvěrovaného zaplatit úroky, v jaké výši a do jakého data,
 • datum a podpisy smluvních stran (i elektronicky).

Nic víc ve smlouvě o podnikatelské půjčce být stanoveno nemusí. A co se požadavků na průběh úvěru týká, zmiňuje občanský zákoník jen následující pravidla:

 • úvěrující musí peníze z půjčky poskytnout – zaváže se k tomu již podpisem smlouvy,
 • peníze musejí být vráceny ve stejné měně, v níž byly poskytnuty - to stejné se týká i úroků,
 • půjčka může mít stanovený účel a peníze mohou být poskytnuty jen do výše splnění účelu, přestože rámcová smlouva o úvěru zněla i na vyšší částku. A když není účel dodržen, může úvěrující od smlouvy odstoupit a požadovat, aby dlužník vrátil celou půjčenou částku, i s úroky
 • pokud dlužník nesplácí v nasmlouvané době, tedy se opozdí, může věřitel požadovat vrácení celé částky do jednoho měsíce. Tohle pravidlo s sebou nese ta největší rizika pro všechny OSVČ dlužníky!,
 • půjčku lze splatit předčasně, přičemž dlužník platí úroky jen za dobu od poskytnutí do vrácení peněz.

Nic víc (po stránce legislativy) stát od smluvního vztahu v případě podnikatelských půjček nevyžaduje a nijak hlouběji do něj nevstupuje, až na jednu výjimku, stanovenou teprve na jaře 2020. Jde o omezení sankcí za nesplácení, či za prodlení se splácením, kdy stát jasně stanovil pravidla pro tyto sankce od 91. dne prodlení (prvních 90 dní nijak omezeno není). Omezení se týká spotřebitelských úvěrů a půjček pro OSVČ, nikoliv však půjček pro firmy. Maximum sankce je pohyblivé podle repo sazby ČNB, v současnosti dosahuje okolo 55 % p.a.

Minimem regulace obchodních podmínek a praktik poskytovatelů je dotčena jakákoliv půjčka pro podnikatele. To se samozřejmě týká i půjčky pro začínající OSVČ nebo půjčky pro OSVČ bez daňového přiznání. U půjček bez daňového přiznání je obecně nejnižší možnost zkoumat bonitu podnikatele, jeho schopnost splácet. Když banka (či nebankovka) nezná bonitu žadatele o půjčku, tak ji může nahradit zástavou majetku živnostníka. Většina bank také aplikuje rizikovou přirážku k úrokové sazbě. Takže za půjčku OSVČ bez daňového přiznání zaplatíte logicky bance vyšší úrok. 

Bez podnikatelského účtu neuděláte nic!

Ať už je to půjčka pro OSVČ bez daňového přiznání a registru, půjčka pro začínající OSVČ nebo podnikatelská půjčka od banky, vždy budou mít jedno společné: poskytnuty mohou být jen na podnikatelský účet vedený u banky na jméno živnostníka, který o půjčku žádá. S běžným účtem si proto většinou nevystačíte, zaslání půjčky pro OSVČ na běžný účet by totiž mohlo být klasifikováno jako úvěrový podvod.

Získání podnikatelské půjčky vyžaduje i splnění dalších podmínek

K dalším podmínkám pak patří následující, ale nemusejí být vyžadovány všechny, výčet podmínek totiž není nijak závazně stanoven, nasazuje je sám poskytovatel podle své obchodní strategie:

 • živnostenský list (oprávnění podnikat v ČR),
 • věk a plná svéprávnost,
 • české občanství nebo trvalý pobyt na území ČR,
 • minimální obrat za poslední roky a kopie daňových přiznání vystavené finančním úřadem,
 • výpisy z podnikatelského účtu,
 • prokázání vlastnictví a případná zástava majetku (typické pro půjčku pro podnikatele bez daňového přiznání a pro ty začínající).

Typy půjček pro OSVČ

Skupina podnikatelských půjček je poměrně pestrá. Rozdělit ji můžeme na půjčky pro živnostníky a půjčky pro firmy (obchodní společnosti), častěji se používá členění na dvě základní kategorie podle způsobu použití peněz:

 • úvěry účelové, které se používají hlavně na investice (i hypotéka) nebo třeba na dofinancování dotačních programů, některé jsou přímo garantovány státem či orgány EU,
 • úvěry neúčelové neboli provozní, kam se vejde celý zbytek půjček pro OSVČ a firmy, a kde mohou být peníze použity podle aktuální potřeby.

Stejně jako u spotřebitelů, jsou i podnikatelům poskytovány buď klasické půjčky na splátky v předem stanové výši, anebo jakási forma přečerpání účtu (kontokorent, revolvingový úvěr) do předem schválené sumy, což pak OSVČ používá jako rezervu, kdykoliv je potřeba doplatit cokoliv, na co právě není dostatek hotovosti. 

Typická spotřebitelská půjčka vhodná i pro OSVČ je od Zonky, můžete zkusit ji porovnat s vybranými, nebo i se všemi bankovními půjčkami.

Produkty
Splátka
300 000 Kč měsíční splátka úvěru platná pro půjčku ve výši 300 000 Kč na 72 měsíců
RPSN
300 000 Kč sazba RPSN p.a. platná pro půjčku ve výši 300 000 Kč na 72 měsíců
RPSN
100 000 Kč sazba RPSN p.a. platná pro půjčku ve výši 100 000 Kč na 48 měsíců
Nejlevnější půjčka
Více informací
Splátka 300 000 Kč
4 652
RPSN 300 000 Kč
3,72 %
RPSN 100 000 Kč
4,04 %
TIP BANKY.CZ
Mám zájem
Více informací
TIP BANKY.CZ
Mám zájem
Minutová půjčka
Více informací
Splátka 300 000 Kč
5 407
RPSN 300 000 Kč
6,76 %
RPSN 100 000 Kč
8,81 %
TIP BANKY.CZ
Mám zájem
Více informací
TIP BANKY.CZ
Mám zájem
Půjčka na cokoliv
Více informací
Splátka 300 000 Kč
4 652
RPSN 300 000 Kč
3,72 %
RPSN 100 000 Kč
4,04 %
TIP BANKY.CZ
Mám zájem
Více informací
TIP BANKY.CZ
Mám zájem

Jenže kdy má OSVČ vzít podnikatelskou půjčku a kdy zůstat pro půjčku spotřebitelem?

Jak můžete vidět, podnikatelská půjčka není žádný med. Chybí u ní spousta prvků ochrany, kterou najdeme u úvěrů spotřebitelských, a tak je vždy namístě si promyslet, který úvěr na co zvolit. OSVČ je na finančním trhu v pozici podnikatele tehdy, když potřebuje peníze do své firmy. Tehdy jsou náklady na půjčku daňově uznatelné, což ji významně zlevní.

Někdy se však jedná o půjčku pro osobní potřeby – koupě auta pro rodinu, koupě věcí do domácnosti, nákupy osobních věcí na splátky, hypotéka na bydlení apod. Pak se dostává OSVČ do role běžného spotřebitele, který si může vzít úvěr spotřebitelský, s vyšší ochranou dlužníka.

Půjčka pro OSVČ s exekucí?

Existují i specifické situace, kdy se vám podnikání nedařilo a v nejhorším případě vás postihla až exekuce. Jak potom na úvěr pro živnostníky? Postup žádosti o půjčku se tak moc neliší. Jen musíte zvolit správnou banku, nebo nebankovku, která dokáže pochopit vaši situaci a půjčku poskytnout. 

Dobrou zprávou je, že půjčku pro OSVČ s exekucí se vám pravděpodobně podaří vyřídit, pokud budete mít dobré zajištění (zástavu) a váš podnikatelský plán prokáže budoucí příjmy a cash-flow. Počítejte ovšem s tím, že úrok požadovaný věřitelem bude zahrnovat rizikovou přirážku. Půjčka pro živnostníka s exekucí prostě je jednou z nejdražších půjček.

Malé shrnutí

Půjčka pro OSVČ je čistě půjčkou podnikatelskou, kterou si může vzít jen živnostník s oprávněním podnikat na území ČR a také se zřízeným podnikatelským účtem u banky. Samotná smlouva a průběh úvěru nejsou státem výrazně regulovány, jde totiž o smlouvu mezi dvěma podnikateli (poskytovatelem a OSVČ).

Chybí proto vysoká úroveň ochrany, které se u nás (od prosince 2016) těší půjčky spotřebitelské.  Ovšem i OSVČ je spotřebitelem – kdykoliv nakupuje pro osobní/rodinnou spotřebu – a tehdy si může vzít půjčku spotřebitelskou. Ale když chce peníze pro podnikání, s možností odpočtu úroků z daňového základu, je nutno sáhnout po půjčce pro OSVČ, ovšem setsakramentsky pečlivě prozkoumat všechny obchodní podmínky. A počítat s tím, že k zesplatnění půjčky může dojít i s jednou jedinou opožděnou platbou.Jít na srovnání půjček

ANKETA k článku Půjčka pro OSVČ nebo spotřebitelský úvěr?

Který typ úvěru preferujete?

Počet odpovědí: 126

KOMENTÁŘE k článku Půjčka pro OSVČ nebo spotřebitelský úvěr?

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Výhody, nevýhody a rizika nebankovních půjček

11.9.2023 Půjčka

Nebankovní půjčky mají své výhody. O tom není sporu. Jenže se pojí i s významnými nevýhodami, nesou s sebou značná rizika. Abyste se jim dokázali vyhnout, a využít především výhody nebankovních úvěrů, musíte o rizicích a nevýhodách vědět vše důležité. Správně tušíte, že všechny potřebné informace jsme sestavili právě do tohoto textu.

Půjčka na IČO pro OSVČ: komu poslouží a jak vybrat tu nejlepší

30.8.2023 Půjčka

Půjčka na IČO neboli podnikatelský úvěr je specifickou půjčkou určenou do podnikání. Vzhledem k tomu, že cílí na jednotlivce, nikoliv na firmy, často se označuje i jako půjčka pro živnostníky nebo půjčka pro podnikatele. A s běžnou spotřební půjčkou má jen pramálo společného, upravuje ji jiná legislativa a jsou pro ni typické jiné podmínky získání i následného splácení.

Srovnání nebankovních půjček: Co byste měli vědět

19.7.2023 Půjčka

Přemýšlíte o půjčce? Jedno z prvních rozhodování, které vás nemine, bude o poskytovateli: požádáte o bankovní, nebo o nebankovní půjčku? Abychom vám rozhodování usnadnili, připravili jsme průvodce nebankovními půjčkami online. Ukážeme vám, co je nebankovní půjčka, od koho se dá získat, jaké má nevýhody, ale i výhody. Chybět nebude ani návod, jak vybrat nejvýhodnější nebankovní půjčku.

Půjčíte si 20 000 Kč, zaplatíte 29 000 Kč. Podívejte se, na koho si dát pozor

3.7.2023 Půjčka

Na konci měsíce jim nezbývá nic, nebo jsou dokonce v minusu. Taková je situace mnoha chudších domácností – zejména rodin s dětmi. Řada z nich proto v zoufalé situaci volí úvěr. Často se však jedná jen o oddálení problému, který časem kvůli úrokům ještě víc nabobtná.

Riskantní půjčky. ČNB potrestala poskytovatele pokutou 3 000 000 korun

19.6.2023 Půjčka

Půjčovali peníze. A příliš se nezajímali o to, jestli je klienti zvládnou splácet. Přesně tak postupovala firma Fair Credit Czech. Česká národní banka ji proto nyní potrestala a udělila jí pokutu 3 miliony korun.

REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena