Banky.cz Banky v ČR Česká národní banka

ČNB (Česká národní banka)

ČNB je ústřední (centrální) bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Je zřízena Ústavou České republiky a svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb. o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy. Nejvyšším řídicím orgánem ČNB je bankovní rada, jejímiž členy jsou guvernér, dva viceguvernéři a čtyři další členové bankovní rady.

Hypotéka od expertů

Přehled banky Česká národní banka

Web
Adresa:
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
48136450
SWIFT
CNBA CZ PP
E-mail
Telefon
Na českém trhu

Pobočky a bankomaty ČNB (Česká národní banka)

REKLAMA

O bance ČNB (Česká národní banka)

ČNB je součástí Evropského systému centrálních bank. Je bankou nezávislou (na politické moci ve státě), protodo její činnosti nelze zasáhnout jinak než prostřednictvím zákona. Hlavním cílem činnosti ČNB je podle Ústavy ČR péče o cenovou stabilitu, finanční stabilitu a bezpečné fungování finančního systému v ČR.

Cílí na nízkoinflační prostředí v ekonomice jako na jeden ze základních předpokladů pro udržitelný hospodářský růst. ČNB vydává bankovky a mince, dohlíží na peněžní oběh, platební styk, a zúčtování bank. Činnost České národní banky je obecně nazývána měnovou politikou (nikoliv ve významu „politikaření“, ale „plánování a následné konání“, podobně jako běžné banky mají svou „obchodní politiku“ nebo „poplatkovou politiku“). Jedním z nejdůležitějších nástrojů měnové politiky je úroková sazba. ČNB stanovuje dvoutýdenní repo sazbu (2T repo), sazbu lombardní a sazbu diskontní.

Dohled vykonává nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním a spořením, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a směnárnami. Česká národní banka má několik kamenných poboček. Centrum v Praze a územní pracoviště v Ústí nad Labem, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě.

Nahlásit chybu
REKLAMA

Expertní hodnocení banky Česká národní banka

Česká národní banka je bankou českých bank. Coby centrální banka České republiky je „orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem a orgánem příslušným k řešení krize na finančním trhu. Je zřízena Ústavou České republiky a svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem o České národní bance“ (citováno ze stránek cnb.cz). Není tedy co hodnotit, jde o banku s výsadním postavením v oblasti finančního trhu, která nesleduje komerční cíle. Soustředí se na stabilitu cenové hladiny, měny a finančního trhu jako celku. 

V našem přehledu všech bank v ČR proto má Česká národní banka specifickou pozici, stejně jako na samotném bankovním trhu. ČNB samozřejmě nenajdete v žádném z našich porovnání bankovních produktů, jako jsou běžný účet, spořicí účet, termínovaný vklad, hypotéka, splátkové půjčky, či třeba kreditní karta. Ona je totiž neposkytuje. Dohlíží však na ostatní banky, aby své produkty nabízely a poskytovaly v souladu s legislativou ČR.

Výhody České národní banky

 • nelze uvádět z pohledu běžného klienta ani firmy

Nevýhody České národní banky 

 • nelze uvádět z pohledu běžného klienta ani firmy

  Nahlásit chybu

  Zprávy o ČNB (Česká národní banka)

  29.9.2023

  Rozdělení kompetencí bankovní rady ČNB

  Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba) tak zůstává na 7 %, diskontní sazba na 6 % a lombardní sazba na 8 %.

  16.2.2023

  ČNB ponechala úrokové sazby na stávající úrovni

  Bankovní rada dne 16. února 2023 poprvé jednala v obměněném složení. Na svém prvním zasedání mimo jiné schválila nové rozdělení kompetencí pro dohlížení odborných sekcí a samostatných odborů České národní banky mezi jednotlivé členy.

  2.2.2023

  ČNB na jednání Mezinárodního měnového fondu

  Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba) tak zůstává na 7 %, diskontní sazba na 6 % a lombardní sazba na 8 %. Bankovní rada současně rozhodla, že ČNB bude i nadále bránit nadměrným výkyvům kurzu koruny.

  17.10.2022

  ČNB ponechala úrokové sazby na stávající úrovni

  Guvernér České národní banky Aleš Michl, členka bankovní rady Karina Kubelková a další zástupci centrální banky se minulý týden zúčastnili pravidelného výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF), kde zastupovali zájmy České republiky. Jedním z hlavních témat jednání byla stabilizace ekonomik.

  Recenze banky Česká národní banka

  Jak vznikla Česká národní banka?

  Dnešní Česká národní banka má kořeny již v roce 1919, kdy byl založen Bankovní úřad ministerstva financí. Nově samostatné Československo potřebovalo vlastní bankovní i měnový systém. Od svého vzniku měl tento úřad za úkol řídit měnovou politiku, později i spravovat devizové transakce, plus postupně připravit vznik samostatné centrální banky: Národní banky Československé.

  K založení první centrální banky ale došlo až v roce 1926, po sedmiletém období příprav. NBČ již byla plně samostatnou centrální bankou. Vznikla jako akciová společnost vlastněná z jedné třetiny státem a ze dvou třetin soukromými investory. Hlavní úkol spočíval v péči o stabilitu československé měny. 

  Válečné období přinutilo banku změnit jméno na Národní banku pro Čechy a Moravu, plně se přitom podřídit říšské bance. Podařilo se však zabránit vzniku celní unie s německou říší. Ta byla nebezpečná zejména pro český průmysl, který by významně poškodila.

  V poválečném období se na pětileté období vrátila Národní banka Československá, aby se v roce 1950 znovu přeměnila, tentokrát na Státní banku československou (zde už s malým „č“). Banka byla vedena v souladu se sovětským bankovnictvím, proto v sobě slučovala jak banku obchodní, tak státní, ovšem závislou na rozhodování státu.  Její samostatnost se obnovila v roce 1965. Do konceptu československé monobanky se sloučily NBČ, Slovenská Tatrabanka, Živnostenská banka a Poštovní spořitelna.

  Rok 1990 byl rokem, v němž se založil současný dvoustupňový bankovní systém. Od Státní banky se proto oddělily obchodní činnosti, převedly se na Komerční banku, Všeobecnou úverovou banku a Investiční banku. Státní bance byla ponechána celková správa měny a devizová činnost. Banka získala vysokou míru samostatnosti.

  Současná ČNB byla založena se vznikem samostatné České republiky, tedy k 1. 1. 1993. Československá měna byla rozdělena k únoru 1993. V roce 2006 byly do České národní banky integrovány všechny dohledové instituce finančního trhu. 

  Jaké finanční služby můžete získat od České národní banky?

  Jakožto běžní občané můžete od ČNB získat jen velmi úzké portfolio služeb. Jde například o výměnu velmi poškozených bankovek (které běžná banka odmítne přijmout k výměně), či například o prodej pamětních mincí z drahých kovů. Běžné bankovní služby občanům samozřejmě neposkytuje, od toho je tu síť běžných (komerčních) bank.

  Jak to má Česká národní banka s pojištěním vkladů?

  ČNB nepřijímá vklady od běžných klientů. Volné peněžní prostředky si u ní ale mohou uložit banky, a to s úrokem ve výši 14denní repo sazby. Vzhledem k tomu, že ČNB je zřízena ústavou ČR, její existence je přímo spjata s existencí tohoto státu. 

  V čem se Česká národní banka odlišuje od ostatních bank?

  ČNB je bankou bank, spravuje finanční trh a dohlíží na něj. Je bankou nadřazenou běžným bankám, ale i stavebním spořitelnám, pojišťovnám, penzijním fondům apod.

  Kdo vlastní Českou národní banku?

  Česká národní banka je de facto v majetku České republiky, a tím i všech jejích občanů. Jde o banku zřízenou z naší ústavy, ale nepodléhající politické moci státu ani samosprávy (obce, kraje). 

  Ocenění České národní banky

  Ocenění pro centrální banky bývají diametrálně odlišná od ocenění bank obchodních. 

  Například v roce 2022 získala ČNB Central Banking Transparency Award 2022. Jedná se o mezinárodní ocenění za transparentnost, za otevřenou a srozumitelnou komunikaci se širokou veřejností i odborníky.

  Ocenění sbírají i ekonomové a další odborní pracovníci ČNB za publikované odborné články, výzkumy, prognózy, a jiné odborné práce. 

  Dotazy v poradně k Česká národní banka

  Články o Česká národní banka

  © Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena