Co je to Repo sazba

REKLAMA

Definice Repo sazba

Repo sazba neboli základní sazba je jeden z nástrojů měnové politiky České národní banky, s jehož pomocí usměrňuje míru inflace. Určuje totiž úrok repo operací. Tedy takových, u kterých banka prodává cenné papíry se závazkem, že je v daném termínu koupí zpět.

Centrální banka díky tomu získává od komerčních bank přebytečnou likviditu (volné peníze) a snižuje množství peněz v oběhu. Díky tomu snižuje také inflaci.

Česká národní banka si tedy zjednodušeně řečeno půjčuje od komerčních bank jejich volné peníze výměnou za cenné papíry s předem daným maximálním úrokem – repo sazbou. Základní doba splatnosti těchto cenných papírů je 14 dní. Proto se základní sazba označuje také jako dvoutýdenní (2T) repo sazba.

Jakmile splatnost vyprší, centrální banka peníze vrátí i se sjednaným úrokem.

Hodnotu repo sazby stanovuje bankovní rada České národní banky na svých zasedáních. Bývají několikrát ročně a bankovní rada na nich určuje také další 2 úrokové sazby:

  • diskontní a
  • lombardní

Diskontní sazba říká, s jakým úrokem si komerční banky samy ukládají peníze u centrální banky. Bývá nižší než základní sazba.

Lombardní sazba určuje, s jakým úrokem si mohou komerční banky od centrální banky půjčovat. Spolu s dalšími ukazateli ovlivňuje například výši hypotečních a spotřebitelských úvěrů. Bývá vyšší než základní sazba.

Aktuální repo sazbu zveřejňuje centrální banka na svém webu.

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena