Debt ratio

Definice Debt ratio

Jedná se poměrový ukazatel, tzv. ukazatel bonity zákazníka (platební schopnosti), který vyjadřuje poměr jeho aktuální výše příjmu, jeho současných splátek úvěru oproti proti splátce nového úvěru a životního minima.
Nezaměňovat s "debt equity ratio", které ukazuje poměr mezi závazky a vlastním kapitálem.