Banky.cz Banky.cz Porovnání penzijních spoření

Penzijní spoření
Srovnání podle Výnos 2017 sestupně

Upřesněte výběr
Produkty k porovnání iVýnos penzijního fondu za rok 2017 Výnos 2017 iVýnos penzijního fondu za rok 2016 Výnos 2016 iVýnos penzijního fondu za rok 2015 Výnos 2015 iRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
Riziko
NN Penzijní společnost NN dynamický fond 14,04 % 9,35 % -11,53 % vysoké

NN dynamický fond od NN Penzijní společnost

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
14,04 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
9,35 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
-11,53 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
vysoké
Ostatnídalší informace o produktu
-banka danou službu neposkytuje

Více informací o produktu NN dynamický fond

Conseq penzijní společnost Conseq globální akciový fond 9,96 % 10,81 % -0,08 % vysoké

Conseq globální akciový fond od Conseq penzijní společnost

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
9,96 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
10,81 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
-0,08 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
vysoké
Ostatnídalší informace o produktu
-banka danou službu neposkytuje

Více informací o produktu Conseq globální akciový fond

Česká spořitelna - penzijní společnost ČS dynamický fond 8,20 % 7,42 % -1,04 % vysoké

ČS dynamický fond od Česká spořitelna - penzijní společnost

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
8,20 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
7,42 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
-1,04 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
vysoké
Ostatnídalší informace o produktu
-banka danou službu neposkytuje

Více informací o produktu ČS dynamický fond

Penzijní společnost České pojišťovny ČP dynamický fond 8,20 % 6,36 % -0,47 % vysoké

ČP dynamický fond od Penzijní společnost České pojišťovny

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
8,20 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
6,36 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
-0,47 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
vysoké
Ostatnídalší informace o produktu
-banka danou službu neposkytuje

Více informací o produktu ČP dynamický fond

KB Penzijní společnost KB dynamický fond 7,51 % 0,87 % 1,60 % vysoké

KB dynamický fond od KB Penzijní společnost

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
7,51 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
0,87 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
1,60 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
vysoké
Ostatnídalší informace o produktu
-banka danou službu neposkytuje

Fond je určen zejména pro účastníky s delším investičním horizontem, kteří požadují vyšší zhodnocení své investice a jsou připraveni pochopit a přijmout rizika spojená s investováním na akciových a dluhopisových trzích. Hodnota investice v tomto typu fondu s vyšším podílem akciové složky v portfoliu může významněji kolísat. Riziko jejího dočasného poklesu je ovšem kompenzováno možností dosažení vyšších výnosů v delším časovém období.

Více informací o produktu KB dynamický fond

ČSOB Penzijní společnost ČSOB dynamický fond 5,53 % 5,36 % 7,66 % vysoké

ČSOB dynamický fond od ČSOB Penzijní společnost

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
5,53 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
5,36 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
7,66 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
vysoké
Ostatnídalší informace o produktu
-banka danou službu neposkytuje

Více informací o produktu ČSOB dynamický fond

Penzijní společnost České pojišťovny ČP vyvážený fond 4,10 % 3,48 % 0,55 % střední

ČP vyvážený fond od Penzijní společnost České pojišťovny

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
4,10 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
3,48 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
0,55 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
střední
Ostatnídalší informace o produktu
-banka danou službu neposkytuje

Více informací o produktu ČP vyvážený fond

Allianz penzijní společnost Allianz dynamický fond 4,07 % 1,51 % 4,98 % vysoké

Allianz dynamický fond od Allianz penzijní společnost

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
4,07 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
1,51 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
4,98 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
vysoké
Ostatnídalší informace o produktu
-banka danou službu neposkytuje

Více informací o produktu Allianz dynamický fond

Česká spořitelna - penzijní společnost ČS vyvážený fond 3,70 % 5,17 % -0,23 % střední

ČS vyvážený fond od Česká spořitelna - penzijní společnost

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
3,70 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
5,17 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
-0,23 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
střední
Ostatnídalší informace o produktu
-banka danou službu neposkytuje

Více informací o produktu ČS vyvážený fond

KB Penzijní společnost KB vyvážený fond 2,90 % -0,84 % 1,57 % střední

KB vyvážený fond od KB Penzijní společnost

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
2,90 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
-0,84 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
1,57 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
střední
Ostatnídalší informace o produktu
-banka danou službu neposkytuje

Fond je vhodný pro účastníky, jejichž znalost fondového investování je na velmi dobré úrovni. Požadují vyšší zhodnocení investice ve vyváženém poměru akciové a dluhopisové složky portfolia, omezující kolísání jeho hodnoty. Zároveň jsou připraveni pochopit a přijmout rizika spojená s investováním na akciových a dluhopisových trzích.

Více informací o produktu KB vyvážený fond

ČSOB Penzijní společnost ČSOB vyvážený fond 2,63 % 3,11 % 3,55 % střední

ČSOB vyvážený fond od ČSOB Penzijní společnost

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
2,63 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
3,11 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
3,55 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
střední
Ostatnídalší informace o produktu
-banka danou službu neposkytuje

Více informací o produktu ČSOB vyvážený fond

Česká spořitelna - penzijní společnost ČS etický fond 1,00 %
-banka danou službu neposkytuje
-banka danou službu neposkytuje
střední

ČS etický fond od Česká spořitelna - penzijní společnost

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
1,00 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
-banka danou službu neposkytuje
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
-banka danou službu neposkytuje
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
střední
Ostatnídalší informace o produktu
-banka danou službu neposkytuje

Více informací o produktu ČS etický fond

Penzijní společnost České pojišťovny ČP transformovaný fond 0,84 % 0,94 % 1,40 % žádné

ČP transformovaný fond od Penzijní společnost České pojišťovny

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
0,84 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
0,94 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
1,40 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
žádné
Ostatnídalší informace o produktu
nelze sjednat

Více informací o produktu ČP transformovaný fond

AXA penzijní společnost Axa transformovaný fond 0,76 % 1,03% 1,10 % žádné

Axa transformovaný fond od AXA penzijní společnost

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
0,76 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
1,03%
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
1,10 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
žádné
Ostatnídalší informace o produktu
nelze sjednat

Více informací o produktu Axa transformovaný fond

NN Penzijní společnost NN transformovaný fond 0,69 % 0,66 % 0,88 % žádné

NN transformovaný fond od NN Penzijní společnost

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
0,69 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
0,66 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
0,88 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
žádné
Ostatnídalší informace o produktu
nelze sjednat

Více informací o produktu NN transformovaný fond

ČSOB Penzijní společnost ČSOB transformovaný fond 0,63 % 0,70 % 1,20 % žádné

ČSOB transformovaný fond od ČSOB Penzijní společnost

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
0,63 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
0,70 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
1,20 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
žádné
Ostatnídalší informace o produktu
nelze sjednat

Více informací o produktu ČSOB transformovaný fond

Česká spořitelna - penzijní společnost ČS transformovaný fond 0,51 % 0,68 % 0,85 % žádné

ČS transformovaný fond od Česká spořitelna - penzijní společnost

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
0,51 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
0,68 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
0,85 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
žádné
Ostatnídalší informace o produktu
nelze sjednat

Více informací o produktu ČS transformovaný fond

KB Penzijní společnost KB transformovaný fond 0,49 % 0,66 % 1,16 % žádné

KB transformovaný fond od KB Penzijní společnost

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
0,49 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
0,66 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
1,16 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
žádné
Ostatnídalší informace o produktu
nelze sjednat

Spoření na penzi je během na dlouhou trať. Také proto je důležité být v průběhu celého spoření dobře informován.

Více informací o produktu KB transformovaný fond

Allianz penzijní společnost Allianz transformovaný fond 0,41 % 1,03 % 1,38 % žádné

Allianz transformovaný fond od Allianz penzijní společnost

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
0,41 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
1,03 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
1,38 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
žádné
Ostatnídalší informace o produktu
nelze sjednat

Více informací o produktu Allianz transformovaný fond

Conseq penzijní společnost Conseq transformovaný fond 0,16 % 0,47 % 0,40 % žádné

Conseq transformovaný fond od Conseq penzijní společnost

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
0,16 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
0,47 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
0,40 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
žádné
Ostatnídalší informace o produktu
nelze sjednat

Více informací o produktu Conseq transformovaný fond

Penzijní společnost České pojišťovny ČP spořící fond 0,00 % 0,80 % 1,21 % nízké

ČP spořící fond od Penzijní společnost České pojišťovny

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
0,00 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
0,80 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
1,21 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
nízké
Ostatnídalší informace o produktu
-banka danou službu neposkytuje

Více informací o produktu ČP spořící fond

AXA penzijní společnost Axa vyvážený fond -0,10 % 4,48 % 2,02 % střední

Axa vyvážený fond od AXA penzijní společnost

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
-0,10 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
4,48 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
2,02 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
střední
Ostatnídalší informace o produktu
-banka danou službu neposkytuje

Více informací o produktu Axa vyvážený fond

Penzijní společnost České pojišťovny ČP konzervativní fond -0,30 % -0,14 % 0,96 % nízké

ČP konzervativní fond od Penzijní společnost České pojišťovny

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
-0,30 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
-0,14 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
0,96 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
nízké
Ostatnídalší informace o produktu
-banka danou službu neposkytuje

Více informací o produktu ČP konzervativní fond

Česká spořitelna - penzijní společnost ČS konzervativní fond -0,62 % -0,05 % 0,50 % nízké

ČS konzervativní fond od Česká spořitelna - penzijní společnost

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
-0,62 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
-0,05 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
0,50 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
nízké
Ostatnídalší informace o produktu
-banka danou službu neposkytuje

Více informací o produktu ČS konzervativní fond

Allianz penzijní společnost Allianz vyvážený fond -0,72 % 2,21 % 3,18 % střední

Allianz vyvážený fond od Allianz penzijní společnost

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
-0,72 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
2,21 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
3,18 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
střední
Ostatnídalší informace o produktu
-banka danou službu neposkytuje

Více informací o produktu Allianz vyvážený fond

Conseq penzijní společnost Conseq konzervativní fond -0,90 % 0,09 % 0,51 % nízké

Conseq konzervativní fond od Conseq penzijní společnost

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
-0,90 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
0,09 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
0,51 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
nízké
Ostatnídalší informace o produktu
-banka danou službu neposkytuje

Více informací o produktu Conseq konzervativní fond

ČSOB Penzijní společnost ČSOB konzervativní fond -0,94 % 0,00 % 1,35 % nízké

ČSOB konzervativní fond od ČSOB Penzijní společnost

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
-0,94 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
0,00 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
1,35 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
nízké
Ostatnídalší informace o produktu
-banka danou službu neposkytuje

Více informací o produktu ČSOB konzervativní fond

NN Penzijní společnost NN vyvážený fond -0,99 % 2,44 % 1,93 % střední

NN vyvážený fond od NN Penzijní společnost

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
-0,99 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
2,44 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
1,93 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
střední
Ostatnídalší informace o produktu
-banka danou službu neposkytuje

Více informací o produktu NN vyvážený fond

Conseq penzijní společnost Conseq dluhopisový fond -1,04 % 1,61 % 0,60 % střední

Conseq dluhopisový fond od Conseq penzijní společnost

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
-1,04 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
1,61 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
0,60 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
střední
Ostatnídalší informace o produktu
-banka danou službu neposkytuje

Více informací o produktu Conseq dluhopisový fond

AXA penzijní společnost Axa dluhopisový fond -1,33 % 0,43 % -0,23 % střední

Axa dluhopisový fond od AXA penzijní společnost

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
-1,33 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
0,43 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
-0,23 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
střední
Ostatnídalší informace o produktu
-banka danou službu neposkytuje

Více informací o produktu Axa dluhopisový fond

AXA penzijní společnost Axa konzervativní fond -1,38 % 0,02 % 0,59 % nízké

Axa konzervativní fond od AXA penzijní společnost

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
-1,38 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
0,02 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
0,59 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
nízké
Ostatnídalší informace o produktu
-banka danou službu neposkytuje

Více informací o produktu Axa konzervativní fond

KB Penzijní společnost KB spořící fond -1,39 % 0,45 % 1,09 % nízké

KB spořící fond od KB Penzijní společnost

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
-1,39 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
0,45 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
1,09 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
nízké
Ostatnídalší informace o produktu
-banka danou službu neposkytuje

Fond je vhodný pro účastníky, kteří jsou spíše konzervativní a požadují, aby převážná část portfolia fondu byla investována na trhu dluhopisů. Zároveň jsou ochotni přijmout v malé míře i akciovou složku, která by v dlouhodobém horizontu měla zabezpečit vyšší výnosový potenciál ve srovnání s čistě dluhopisovým fondem. Účastníci jsou připraveni pochopit a přijmout rizika spojená s investováním na akciových a dluhopisových trzích.

Více informací o produktu KB spořící fond

ČSOB Penzijní společnost ČSOB garantovaný fond -1,41 % -0,47 % 0,87 % nízké

ČSOB garantovaný fond od ČSOB Penzijní společnost

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
-1,41 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
-0,47 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
0,87 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
nízké
Ostatnídalší informace o produktu
-banka danou službu neposkytuje

Více informací o produktu ČSOB garantovaný fond

KB Penzijní společnost KB konzervativní fond -1,57 % -0,15 % 0,36 % nízké

KB konzervativní fond od KB Penzijní společnost

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
-1,57 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
-0,15 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
0,36 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
nízké
Ostatnídalší informace o produktu
-banka danou službu neposkytuje

Fond je vhodný pro investory s velmi malou nebo žádnou zkušeností s fondovým investováním, kteří preferují stabilitu své investice a mají vysokou averzi k investičnímu riziku. Požadují stabilní zhodnocení investice a jsou připraveni pochopit a přijmout rizika spojená s investováním na dluhopisových trzích.

Více informací o produktu KB konzervativní fond

Allianz penzijní společnost Allianz konzervativní fond -1,63 % -0,04 % 1,22 % nízké

Allianz konzervativní fond od Allianz penzijní společnost

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
-1,63 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
-0,04 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
1,22 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
nízké
Ostatnídalší informace o produktu
-banka danou službu neposkytuje

Více informací o produktu Allianz konzervativní fond

NN Penzijní společnost NN konzervativní fond -1,93 % 0,21 % 1,15 % nízké

NN konzervativní fond od NN Penzijní společnost

Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
-1,93 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
0,21 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
1,15 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
nízké
Ostatnídalší informace o produktu
-banka danou službu neposkytuje

Více informací o produktu NN konzervativní fond

PŘEHLED A POROVNÁNÍ PENZIJNÍ SPOŘENÍ - VÍCE O POROVNÁNÍ

Porovnáním finančních produktů Penzijní spoření najdete tu nejlepší nabídku. Porovnávat Penzijní spoření můžete podle různých parametrů i podle penzijních společností a najít si tak nejlepší Penzijní spoření.

AKTUÁLNĚ POROVNÁVÁTE PENZIJNÍ SPOŘENÍ PODLE Výnos 2017 (sestupně)

Finanční produkty kategorie Penzijní spoření jsou právě srovnané sestupně podle Výnos 2017. Výnos 2017 znamená "Výnos penzijního fondu za rok 2017".

Dotazy v poradně k bankovnímu produktu Penzijní spoření

J

#5697, Penzijní spoření pro děti, Spoření, 6.1.2019

Dobrý den, máme čtyřletou dceru. Prarodiče by ji chtěli spořit na Penzijko 3 600 Kč ročně (300 Kč měsíčně). Můžete mi doporučit u jaké společnosti a jaký druh? Případně můžete navrhnout nějaký jiný produkt, který by se Vám zdál vhodnější (stavebko již máme). Děkuji Jaromír

Dobrý den,

spoření na penzi je jistě chválihodné, ale osobně bych doporučil posečkat na pozdější věk. Penzijní spoření přináší nejvyšší užitek pracujícím v kombinaci s příspěvkem zaměstnavatele a se snížením daňového základu (sleva na dani z příjmu). Je zde sice možnost vybrat 1/3 po dosažení plnoletosti, ale zbylé 2/3 by na účtu penzijního spoření ležely dlouhých 56 let. 

Přehled všech fondů zde v našem srovnávači penzijního spoření. Inflaci překonávají povětšinou pouze dynamické fondy, které investují do akcií. Akciový trh je momentálně přehřátý a očekávají se výrazné cenové korekce během příštích dvou let. 

Stavební spoření s měsíčním vkladem 1 700 Kč je pro děti ideální (rozumný státní příspěvek a peníze k dispozici za 6 let). Moc jiných výhodných produktů jak spořit dětem není. Lepší je peníze od prarodičů nyní použít rodiči jinak (např. na rekonstrukci bytu), všechny "dary" si pečlivě psát a v 18 letech (či lépe po dostudování) dítě vyplatit ze svých peněz aktuálně ležících na běžném/spořícím účtu.

JK

#5408, Nejvýhodnější spoření, Spoření, 8.11.2018

Nejvýhodnější spoření v současné době je u které banky? A jaké spoření zvolit? Případně jaké fondy? Jak je na tom MONETA Money Bank oproti jiným výhodnějším bankám?

Dobrý den,

přijde na to, kolik peněz chcete jednorázově uložit (či měsíčně přikládat) a na jak dlouhou dobu můžete peníze postrádat. Nižší sta-tisíce korun směřujte na spořící účet bez výpovědní lhůty. Peníze máte kdykoliv k dispozici, nejvyšší úrok nabízejí Hello bank (1,5% do 300 000 Kč), Air Bank (1% do 350 000 Kč) a Equa bank (1% do 200 000 Kč). 

Částky od 0,5 mil. Kč výše, které můžete 1-2 roky postrádat, uložte na termínovaný vklad. Nejlepší podmínky nabízí J&T Banka (třeba 2% při termínu 2 roky). 

Pro pravidelné měsíční úložky doporučuji stavební spoření (ukládejte měsíčně přesně 2 000 Kč) či doplňkové penzijní spoření (1 000 Kč měsíčně). 

Podílovým fondům se raději vyhněte (pokud se ve financích dokonale neorientujete). Moneta Money Bank nabízí nízké úroky.  

O

#5329, Jak zrušit penzijní připojištění?, Spoření, 23.10.2018

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, lze zrušit penzijní připojištění? A jak to funguje? V případě, že to lze, vrátí mi zpět celou naspořenou částku? Děkuji, Ondřej

Dobrý den,

řádně lze penzijní připojištění ukončit po dosažení min. 60 let věku a odspoření min. 5 let. Spoření lze ukončit i předčasně, nicméně v tom případě byste přišel o připsanou státní podporu a výnosy z ní. Také byste musel případně dodanit příspěvky zaměstnavatele za posledních 10 let a vrátit odpočet daně za vklady nad 1 000 Kč/měsíc. Penzijní připojištění lze zrušit nejdříve po dospoření min. 1 roku, doplňkové penzijní spoření min. po 2 letech.

L

#5307, Daň z příjmu a přesčasy, Daně, 20.10.2018

Dobrý den, zajímalo by mě, jaký mají přesčasy v práci vliv na roční zúčtování a případný přeplatek na daních. Děkuji za odpověď, hezký den

Dobrý den,

pokud již nyní využíváte všechny daňové slevy na maximum, vliv přesčasů na roční zúčtování daně bude nulový. Přesčasy dostanete zaplacené, tedy se Vám zvýší mzda. Ze zvýšené mzdy zaměstnavatel odvede vyšší zálohy na daň. Při ročním zúčtování daně nedostanete zpět žádný přeplatek navíc, neboť výše daňových slev zůstala bez změny. Pokud byste naopak doposud nevyužívala zcela všechny daňové slevy (za poplatníka, penzijní spoření, hypotéku, invaliditu, atd.), vedla by zvýšená mzda k vyšším přeplatkům na dani při ročním zúčtování.   

J

#5252, Dluhy vzniklé před manželstvím, Exekuce a insolvence, 5.10.2018

Dobrý den, mému manželovi hrozí exekuce. Jsou to dluhy před uzavřením manželství. Jaký bude na mě jako manželku mít dopad jeho dluhů? Máme předmanželskou smlouvu. Může exekutor obstavit můj účet, kam mi chodí výplata a důchod? Může mi peníze vybrat exekutor i z penzijního spoření, kam mi chodí měsíční platba? Jak mám postupovat, aby o všechno nepřišla? Děkuji

Dobrý den,

neznám detaily Vaší předmanželské smlouvy, ale obecně ručíte částečně i za dluhy manžela vzniklé před manželstvím (není-li je schopen sám splácet) - pokud jste si nesjednala v předmanželské smlouvě něco jiného. Exekutor Vám může začít srážet peníze z výplaty, obstavit účet i penzijní spoření. Nicméně obstavení penzijního spoření se využívá až jako jedna z posledních možností (nelze-li peníze vymoci jinak). 

Chybou bylo vdát se za zadluženého člověka s hrozící exekucí. Toto důrazně nedoporučuji.

Články o bankovním produktu Penzijní spoření

Velké porovnání spoření – listopad 2018

Velké porovnání spoření – listopad 2018

19.11.2018, Spoření

…o systému finančního trhu (dříve Fond pojištění vkladů), nicméně za ně získáváme právo podílu na zisku záložny. Stavební spoření a doplňkové penzijní spoření Pro pravidelnéměsíční úložky vychází stále velmi dobře stavební spoření. Ročně se vyplatíukládat přesně 20 000 Kč (měsíčně cc…

Penzijní fondy – výnosy 2017

Penzijní fondy – výnosy 2017

15.5.2018, Spoření

…a: 0,84% AXA: 0,76% NN: 0,69% ČSOB: 0,63% Česká spořitelna: 0,51% Komerční banka: 0,49% Allianz: 0,41% Conseq: 0,16% ÚčastnickéfondyDoplňkové penzijní spoření se sjednává od roku2013, aktuálně si takto spoří 0,8 mil. klientů. Fondy mohou skončit ve ztrátě,není zde garance nezáporného…

Daň z příjmu za rok 2017

Daň z příjmu za rok 2017

26.2.2018, Daně

…bytí nemovitosti). Životnípojištění (až 24 000 Kč): Lze odečíst až 24 000 Kčzaplacených na životním pojištění. Penzijnípřipojištění/doplňkové penzijní spoření (až 24 000 Kč): Lze odečíst až 24 000 Kč, které byly zaplaceny na penzijnípřipojištění navíc nad hranici základních 12 000 Kč…

Penzijní fondy – výnosy 2016

Penzijní fondy – výnosy 2016

5.6.2017, Spoření

… byl výsledek lepší (56%),ale současně 22% fondů skončilo ve ztrátě. Jak dopadlo Vaše penzijní připojištění? Penzijnípřipojištění a doplňkové penzijní spoření Necelé 4 mil. lidí si spoří na důchodv transformovaných fondech a dalších 600 tisíc klientů v účastnickýchfondech. Většina li…

Daň z příjmu za rok 2016

Daň z příjmu za rok 2016

20.2.2017, Daně

…ytí nemovitosti) Životní pojištění (až 12 000 Kč): lze odečíst až 12 000 Kč zaplacené na životním pojištění Penzijní připojištění/doplňkové penzijní spoření (až 12 000 Kč): lze odečíst až 12 000 Kč, které byly zaplaceny na penzijní připojištění navíc nad hranici základních 12 000 K…

Tipy Banky.czRychlé odkazy

Banky v ČR