Banky.cz Penzijní fondy ČSOB Penzijní společnost

Přehled Penzijní spoření ČSOB Penzijní společnost

Internetbanking
Adresa:
Radlická 333/150, Praha 150 00
61859265
Na českém trhu

Pobočky ČSOB Penzijní společnost

REKLAMA

O penzijním spoření ČSOB Penzijní společnost

ČSOB penzijko, jak se často zkráceně nazývá starší ČSOB penzijní připojištění i novější penzijní spoření, je na trhu již téměř 30 let. ČSOB Penzijní společnost, a. s. je členem skupiny ČSOB. Do konce roku 2012 vystupovala pod jménem ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s. Založen byl v roce 1994 jako Českomoravský penzijní fond, a. s. Je též právním nástupcem Občanského penzijního fondu, a. s., a Českého penzijního fondu Zdraví, a. s., se kterými se sloučil v letech 1999 a 2000. V historii ČSOB Penzijní společnosti je ještě fúze – z roku 2011 s ČSOB Penzijním fondem Progres, a. s.

V současnosti provozuje ČSOB Penzijní společnost a.s. jak novou formu doplňkového penzijního spoření, tak samozřejmě nadále spravuje prostředky účastníků Transformovaného fondu Stabilita, v němž bylo možné sjednávat smlouvy do konce roku 2012. Nové penzijní spoření umožňuje investovat prostřednictvím čtyř penzijních fondů.

Klient vybírá buď fondy, nebo souhlasí s jedinou nabízenou Strategií životního cyklu. Životní cyklus zajistí dynamičtější investování na počátku smlouvy a naopak konzervativnější fondy s přibližující se dobou konce sjednaného spoření. Nové smlouvy lze sjednat jak na pobočkách skupiny ČSOB, tak plně online, a to dokonce i pro dětské smlouvy.

Nahlásit chybu
REKLAMA

Expertní hodnocení Penzijní spoření ČSOB Penzijní společnost

Penzijní spoření ČSOB patří k tradičnějším na českém trhu, je jedním z nejčastěji uzavíraných. Nově vede k vyšší oblibě i možnost sjednat penzijní spoření plně online, omezení papírové administrativy (přechod na elektronickou komunikaci) nebo snadná obsluha jak skrze Penzijní portál ČSOB, tak prostřednictvím online bankovnictví ČSOB a Poštovní spořitelny. Tradičně orientované klienty láká možnost vyřídit si vše též na poště.

ČSOB Penzijní společnost a.s. nabízí dva základní přístupy k penzijnímu spoření. Klient si při podpisu smlouvy může vybrat buď jedinou nabízenou asistovanou investiční strategii s názvem Strategie životního cyklu, anebo své vklady rozdělí do jednoho, dvou, až všech pěti ČSOB spravovaných penzijních fondů. Případná změna nastavení smlouvy je zdarma. Dva fondy ČSOB garantují nezáporné zhodnocení.

Strategie spoření s názvem Strategie životního cyklu je zde, na rozdíl od jiných penzijních společností, pouze jedna, jinými slovy pro všechny účastníky stejná. V roce 2020 byla vylepšena založením fondu Pro penzi, který má stejně nízkou míru rizika, ale vyšší zhodnocení než Povinný konzervativní fond. Do fondu Pro penzi jsou ke konci spoření v rámci Strategie životního cyklu převáděny všechny finanční prostředky účastníka. V individuálních strategiích se žádná omezení nekladou.

Nahlásit chybu

Recenze Penzijní spoření ČSOB Penzijní společnost

Zůstaňme ještě u sjednání smlouvy. Celý proces se dá zvládnout plně online, bez nutnosti kamkoliv chodit, ani za účelem podpisu smlouvy. Síť poboček skupiny ČSOB je sice nejhustší v republice (nezapomínejme, že sem patří i Česká pošta s pobočkami Poštovní spořitelny), ale i tak se skupina ČSOB soustředí na online řešení svých produktů a služeb – též z důvodů ekologických.

V případě online sjednání stačí zájemci dva doklady totožnosti (jedním z nich vždy musí být občanský průkaz), bankovní účet vedený na vlastní jméno a české občanství s trvalým pobytem v ČR. Online sjednání je možné i pro dětské smlouvy, smlouvu ale nakonec ještě přiveze kurýr k osobnímu podpisu. Smlouva i celý účastnický penzijní účet jsou pak kdykoliv dostupné online skrze Penzijní portál ČSOB. Ten je propojen s novým ČSOB internetovým bankovnictvím s ID.

ČSOB penzijko nabízí jednu jedinou strategii spoření, tou je Strategie životního cyklu. Pro všechny účastníky, kteří si nepřejí sami rozdělit úspory do jednotlivých fondů, je tato strategie stejná. Z počátku se chová dynamicky (většina úspor jde do akcií), postupem času přecházejí přes Vyvážený fond, až v posledních letech spoření jsou přesměrovány do fondu Pro penzi, který investuje zejména dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Tím je velmi málo rizikový, ale přitom výkonnější než fond Konzervativní.

ČSOB penzijko nabízí i jednu specialitu: garantovaný fond doplňkového penzijního spoření, kde je zaručena návratnost vložených prostředků. Jinými slovy je zde investiční riziko zcela eliminováno. Aby garance běžela, musí klient v Garantovaném fondu ČSOB spořit alespoň deset let, směřovat sem celou penzijní úložku a peníze odsud vybrat až po dosažení nasmlouvaného věku (nejčastěji 60 let).

I ČSOB penzijní spoření nabízí daňovou optimalizaci, jinými slovy možnost ke konci roku doplatit příspěvky až do výše 36 tisíc korun tak, aby účastník mohl čerpat maximální daňový odpočet ve výši 3 600 Kč. Tento doplatek je však nutné předem nahlásit (možno v Penzijním portálu), aby nebyl brán jako předplacení pro další kalendářní rok. Ještě pozor, příspěvky státu jsou vypláceny jen na částky sjednané ve smlouvě a přispívané pravidelně.

Co se týká výplaty naspořené částky na ČSOB penzijním spoření, má klient možnost výběru z několika variant podle toho, co upřednostňuje, nebo v jaké situaci se nachází. V 18 letech je možné částečné odbytné (viz další kapitolka), později pak tyto formy výplaty:

 • předdůchod
 • penze doživotní
 • penze na přesně stanovenou dobu a výši důchodu
 • invalidní penze na určenou dobu
 • celá částka najednou (jednorázové vyrovnání)
 • předčasné odbytné

Za sjednání smlouvy nebo vedení účtu, výpisy z účtu či změny ve smlouvě stran strategie spoření se nic neplatí, stejně jako u ostatních penzijních společností. Zpoplatněna je však správa majetku, resp. investic. Úplata za obhospodařování se pohybuje od 0,4 do 1 % ročně, dále je zpoplatněno zhodnocení, a to vždy 15 % ročně. I zde se úplata za zhodnocení počítá z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v letech předcházejících.

Penzijní spoření ČSOB v akcích nabízí odměnu 1 000 Kč na nové smlouvy dětem

Penzijní programy ČSOB nabízejí samozřejmě i možnost založit penzijní spoření dětem, od narození. Uzavření smlouvy je spojeno s odměnou 1 000 Kč v podobě mimořádného vkladu na penzijní účet dítěte. Mottem akce je „V penzi se každý litr navíc počítá“. Platí i pro smlouvy sjednávané online.

Pokud v 18 letech věku dítěte trvalo penzijní spoření alespoň 120 měsíců (10 let), může si v 18 letech vybrat třetinu jak naspořených prostředků, tak i státní podpory, aniž by to jakkoliv ovlivnilo platnost smlouvy do budoucna. V pozdějším věku už pak vybrat nelze, to legislativa neumožňuje (jedná se o spoření cíleně na penzi).

Penzijní fondy nabízené ČSOB Penzijní společností

ČSOB penzijní fondy jsou pro nové klienty nabízeny ve čtyřech úrovních rizika i výnosnosti, nechybí ze zákona povinný konzervativní fond, přestože v rámci Strategie životního cyklu se do něj prostředky klientů již neukládají. Původní penzijní připojištění ČSOB (smlouvy do 2012) je spravováno v  Transformovaném fondu Stabilita. ČSOB Penzijní společnost nabízí investice do těchto penzijních fondů:

 • ČSOB dynamický účastnický fond – fond investuje zejména do akcií, podílových fondů a dluhopisů, ale akciová složka může dosáhnout až ke 100 %. Vhodný je tento fond pro investory, kteří chtějí maximální růst a nevadí jim vyšší riziko kolísání hodnoty penzijní jednotky, nutná je dlouhodobost investice
 • ČSOB vyvážený účastnický fond – riziko kolísání hodnoty investice je zde vyšší než u konzervativních fondů, prostředky putují zejména do dluhopisů a akcií. Akciová složka však nepřekračuje 60 %, horizont investice stačí střednědobý
 • ČSOB pro penzi účastnický fond – investuje zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, akciová složka nepřesáhne 30 %. Díky podílu akcií však tento fond nabídne možnost zajímavějšího zhodnocení než konzervativní fond, investiční horizont může být střednědobý, ale i krátkodobější (cca 10 let)
 • ČSOB garantovaný účastnický fond - název napovídá, že jde o fond garantující nezáporné zhodnocení. Co do něj během trvání smlouvy účastník vloží, včetně státní příspěvků a případných částek od zaměstnavatele, to musí po řádném ukončení penzijního spoření získat zpátky, ovšem po odečtení poplatků za správu a ze zhodnocení. Nárok na garanci vznike však jen tehdy, když do tohoto fondu směřuje účastník všechny své peníze určené pro penzijko, navíc tu setrvá minimálně po dobu deseti let.
 • ČSOB účastnický povinný konzervativní fond – ideální pro spoření na krátkou dobu, ideální pro investory, kteří si nepřejí výkyvy v hodnotě investice. Výnosy jsou tu však nižší, ale spolehlivé, riziko je nejnižší. Fond investuje do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu.
 • Pozn.: aktuálně lze přispívat i do Transformovaný penzijní fond ČSOB Stabilita, ale ten do toho již nejde nově vstoupit. Fond slouží pouze účastníkům, kteří vstoupili do roku 2012. Na toto penzijní připojištění může přispívat zaměstnavatel.

Penzijní společnost ČSOB kalkulačka spoření

ČSOB Penzijní společnost nabízí hned několik kalkulaček zaměřených na oblast penzijního spoření. Kalkulačky mají následující témata:

 • Kolik můžete mít na důchod - kalkulačka možné celkově naspořené částky na penzi, v závislosti na tom, kolek je vám let, kolik si chcete spořit a kolik vám může přispívat zaměstnavatel. Nelze si do kalkulačky zvolit zhodnocení, automaticky se nastaví strategie životního cyklu. Kalkulačka je nastavena na 60 let
 • Jak vysoká má být rezerva – kalkulačka pro běžnou rezervu, jakou byste měli mít na spořicím účtu, v závislosti na vašem průměrném čistém příjmu
 • Kde můžete ušetřit – výpočet, kolik ušetříte, když se vzdáte některých požitků a peníze místo útraty investujete do penzijního spoření. Jaké požitky? Například pivo, cigarety, mobil, notebook, kino, káva, dovolená apod.
 • Proč spořit na penzi – zajímavá kalkulačka průměrného dožití, do níž zadáte svůj věk a pohlaví. Výsledkem je průměrný počet let, která vás čekají v důchodu – pokud se bude váš život vyvíjet průměrně podle současných statistik. A na tolik let budete potřebovat doplňkový příjem nebo úspory z doplňkového penzijního spoření. Součástí této kalkulačky jsou i tipy pro dobré hospodaření s penězi a správné spoření.

Pozice Penzijní společnosti ČSOB na trhu s penzijním spořením

ČSOB Penzijní společnost patří mezi nejsilnější penzijní fondy v oblasti původního penzijního připojištění. Transformovaný penzijní fond ČSOB Stabilita se při porovnání penzijních připojištění umisťuje na třetím místě žebříčku Asociace penzijních společností z pohledu počtu aktivních účastníků smluv.

Stejnou pozici, tedy třetí příčku, zaujímá ČSOB penzijko i s novým penzijním spořením. V původním připojištění je cirka 450 tisíc účastníků, u nového spoření uvádí ČSOB ve 2. čtvrtletí 2021 necelých 230 tisíc účastníků.

Příspěvky zaměstnavatelů zde patří k nejnižším, stejně jako částky pravidelně spořené jednotlivými účastníky. Pokud ještě hlouběji nahlédneme do porovnání penzijních spoření, pak vidíme, že s částkami vypláceného předdůchodu je na tom ČSOB penze velmi dobře – vyplácí předdůchod nadprůměrný.

Společenská odpovědnost ČSOB Penzijní společnosti

Společenská odpovědnost Penzijní společnosti ČSOB vychází, stejně jako u celé skupiny ČSOB, z obecné politiky udržitelnosti a ESG. Pod zkratkou ESG jsou vnímány názvy 3 oblastí Environment, Social a Governance. Podívejme se na ně blíže.

V rámci Environment se zjišťují dopady firem (do nichž se investuje) na životní prostředí, Social sleduje, zda jsou společnosti založeny na etice, respektování svých zaměstnanců a také podpoře zdraví a bezpečnosti. A Governance posuzuje odpovědné řízení společnosti, do níž se fondy rozhodnou vložit peníze svých účastníků.

Vedle této stránky společenské odpovědnosti se skupina ČSOB angažuje v pomoci regionům, a to zejména skrze pomoc neziskovým a příspěvkovým organizacím, které se mohou hlásit do soutěže o granty. Soutěž je vedena s mottem „Záleží nám na každém místě v Česku“. Cílem soutěže je jak podpořit prospěšné aktivity pomocí grantu, ale i aktivizovat občanskou společnost a přimět ji ke spolufinancování zajímavých akcí a projektů.

Dotazy v poradně k ČSOB Penzijní společnost

Mám převést penzijní připojištění na penzijní spoření?

14.5.2021 Spoření

Dobrý den, od roku 2004 mám sjednáno Penzijní připojištění u NN. Uvažuji o převedení na doplňkové penzijní spoření s vyváženou/dynamickou strategií. Spíše se přikláním asi k vyvážené strategii. Je převedení na DPS správný krok? Zůstat u NN nebo raději převést třeba do KB nebo Conseq? Co byste mi doporučoval? Děkuji a přeji hezký den. IP

Dobrý den,

obě varianty (penzijní připojištění a penzijní spoření) mají svá pro i proti, které detailně popisujeme ve srovnávači penzijního spoření.

U penzijního připojištění můžete po 15 letech požádat o výsluhovou penzi (výplata až 50% úspor) a je přímo zákonem garantováno nezáporné zhodnocení. V případě ztráty je tuto povinna uhradit penzijní společnost, která fond spravuje. Také proto jsou strategie fondů penzijního připojištění extrémně konzervativní a výnos rozhodně nepřevyšuje inflaci.  Roční výnosy transformovaných fondů najdete v našem srovnávači.

U penzijního spoření je zase výhodou možnost požádat o předdůchod. Zhodnocení prostředků ve vyvážených a dynamických fondech bývá vyšší. Samozřejmě za cenu rizika, že v některých letech může být zhodnocení i záporné. 

Každopádně prostředky z transformovaných fondů (penzijní připojištění) můžete převést vždy do fondu doplňkového penzijního spoření jen vaší konkrétní penzijní společnosti. Až potom je jednou ročně možný přestup mezi penzijními společnostmi (resp. jejich fondy penzijního spoření). 

U vyvážených fondů má NN Penzijní společnost za poslední 3 roky lepší výkony než Penzijní společnost KB i CONSEQ Penzijní společnost. Nejlepší výkon z vyvážených i dynamických penzijních fondů vloni realizovala UNIQA Penzijní společnost,  na špici je dále Allianz penzijní společnost, ČSOB Penzijní společnost a Penzijní společnost České spořitelny.

ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Penzijní připojištění a výsluhová penze

8.2.2019 Spoření

Dobrý den, mám nárok na výsluhovou penzi po 15 letech spoření u transformovaného penzijního fondu Stabilita - ČSOB. Zvažuji jestli využít možnosti finance vybrat a zhodnotit třeba v termínovaném vkladu (aktuálně 1,6%) nebo raději do "penzijka" nezasahovat (jen si myslím, že tam ty peníze už jen leží). MD

Dobrý den,

máte pravdu, transformované penzijní fondy jsou extrémně konzervativní. Jejich výhodou může snad jen být garance neznehodnocení přímo ze zákona. 

Peníze zhodnotíte i pouhým bankovním vkladem lépe než u transformovaného penzijního fondu. Doporučuji výsluhovou penzi vybrat, třeba formou renty. V případě, kdy byste chtěla prostředky vybrat rychle, dejte prosím pozor na daně a poplatky!

Přehledy a srovnání termínovaných vkladů máme zde. Pro dočasné uložení finanční rezervy můžete využít rovněž spořicí účty - přehledy spoření u všech bank u nás najdete rovněž. Úrokové sazby se často mění, proto prosím vždy před rozhodnutím navštivte naše aktualizované přehledy a porovnání. 

Jako účastník "starého penzijního systému" ale máte ještě jednu možnost - převést původní penzijní připojištění do některého z nových fondů penzijního spoření. Nicméně penzijní společnosti  umožňují vystoupení z transformovaného fondu jen do jiného fondu stejné společnosti. V případě ČSOB penzijní společnosti tedy máte možnost přestoupit například do Vyváženého penzijního fondu, nebo Dynamického penzijního fondu. ČSOB má celkem 5 nových fondů penzijního spoření, takže se prosím při výběru řiďte dle pro vás akceptovatelného rizika a investičního horizontu.

Když již budete účastníkem nového penzijního spoření, tak máte možnost jednou ročně přestoupit do fondu jiné penzijní společnosti. 

Aktualizované přehledy poplatků a výnosů všech penzijních fondů najdete v našem srovnávači penzijního spoření.

ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Články o ČSOB Penzijní společnost

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena