ČSOB vyvážený fond ČSOB Penzijní společnost


Roční výnos penzijního fondu

Výnos 2013 Výnos 2017 -6.32
0,70 %
Výnos 2013
3,77 %
Výnos 2014
3,55 %
Výnos 2015
3,11 %
Výnos 2016
2,63 %
Výnos 2017
-6,32 %
Výnos 2018
12,96 %
Výnos 2019
4,21 %
Výnos 2020
7,62 %
Výnos 2021
-8,25 %
Výnos 2022

Vlastnosti produktu ČSOB vyvážený fond ČSOB Penzijní společnost

Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

4
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

-8,25 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2018-2022)

2,04 %
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

7,62 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
4,21 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
12,96 %
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
-6,32 %
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
2,63 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
3,11 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
3,55 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
3,77 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
0,70 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

1,00 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

15,00 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
střední
Ostatnídalší informace o produktu
AKCE: do 31/3/2023 bonus 1 000 Kč za založení
Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

4
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
3,11 %
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

-8,25 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
3,55 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2018-2022)

2,04 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
3,77 %
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

7,62 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
0,70 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
4,21 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

1,00 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
12,96 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

15,00 %
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
-6,32 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
střední
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
2,63 %
Ostatnídalší informace o produktu
AKCE: do 31/3/2023 bonus 1 000 Kč za založení

Experti hodnotí ČSOB vyvážený fond ČSOB Penzijní společnost

Jaký výkon odvádí ČSOB vyvážený účastnický fond za poslední roky (a ve srovnání s ostatními fondy vyváženého typu), zjistíte v našem srovnání produktů: penzijní spoření, penzijní připojištění. Pořadí fondů v jednotlivých letech spoření si sestavíte kliknutím na šipku umístěnou pod nadpisem „Výnos rok“. Lze si nechat zobrazit i právě jen vyvážené fondy (v záložce nad tabulkou).

ČSOB penzijní produkty se pravidelně umisťují na předních příčkách v hodnocení odborníků. Vyvážený fond ČSOB kombinuje akcie a dluhopisy v přijatelném poměru. Díky této kombinaci je zajištěn relativně zajímavý výnos při jen středně vysokém investičním riziku. Značná část zainvestovaných dluhopisů navíc musí odpovídat stanovenému ratingu.

Výhody ČSOB vyváženého účastnického fondu

  • smíšená investiční strategie
  • jen střední investiční riziko
  • závazný rating pro dluhopisy
  • vhodné i pro střednědobé investování (nad 5 let)

Nevýhody ČSOB vyváženého účastnického fondu

  • zhodnocení bývá nižší než u fondu dynamického
  • měnové riziko (investice směřují i do zahraničí)
  • poplatky za správu a ze zhodnocení

Popis produktu ČSOB vyvážený fond ČSOB Penzijní společnost

ČSOB vyvážený účastnický fond ČSOB Penzijní společnosti kombinuje investice do akcií a do dluhopisů. Akciová složka přitom tvoří max. 60 %, zbylé prostředky účastníků jsou rozdělovány mezi dluhopisy a nástroje peněžního trhu. Ty slouží k zachování dostatečné likvidity

Statut fondu dovoluje investovat až 100 % hodnoty majetku ve Fondu do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných nebo zaručených Českou republikou nebo Českou národní bankou. Tento penzijní fond není benchmarkový, nesleduje ani nekopíruje žádný index ani ukazatel. 

Stanoven je však závazný rating, pod který fond při investování nesmí jít: maximálně 22 % majetku fondu smějí byt tvořena dluhopisy s ratingem horším než BBB- nebo dluhopisy bez ratingu. Průměrná splatnost investic, které fond realizuje, nepřesahuje 15 let.

ČSOB penzijní fond vyvážený si klade tyto investiční cíle: vhodným výběrem investic a jejich strukturou dosahovat růstu hodnoty vložených prostředků. Co se rizikovosti investic týká, je průměrná - na všeobecně zavedené škále do stupně 4 z celkových 7. Toto penzijní spoření ČSOB je opravdu ukládáním peněz s vyváženým rizikem a výnosem. Vedle tržního rizika je nutno počítat i s rizikem kurzovým, protože fond investuje i v zahraničí.

Na trhu je Vyvážený penzijní fond ČSOB od roku 2013 a volně navazuje na dlouhou historii, kterou již má původní ČSOB penzijní připojištění (historie se započala v roce 1994 Českomoravským penzijním fondem). Předpokládané zhodnocení fondu uváděno není. Skutečné zhodnocení za poslední roky vidíte v tabulce a grafu výše. 

O umístění prostředků do Vyváženého fondu si rozhoduje sám účastník v individuální strategii. ČSOB penzijko však nabízí i univerzální a asistovanou Strategii životního cyklu. Ta je pro klienty jednotná a vyvíjí se s věkem účastníka. Téměř během celé Strategie životního cyklu je část úložek účastníka investována právě do Vyváženého fondu ČSOB. 

O výkonu fondu či o stavu svého penzijního účtu se klient může kdykoliv přesvědčit online. Tuto možnost nabízí klientský Penzijní portál ČSOB. Depozitářem ČSOB dynamického účastnického fondu je UniCredit bank

Vyvážený účastnický fond ČSOB penzijní společnosti spojuje výhody dynamické a konzervativní strategie, přitom snižuje rizika příliš dynamických investic. Nabízí vyváženou strategii investic do dluhopisů i akcií, která je vhodná též pro méně odvážné investory. Ale jen za podmínky, že jsou ochotni akceptovat středně vysoké investiční riziko. Zároveň musejí být ochotni své prostředky ve fondu ponechat po dobu delší 5 let.  

ČSOB penzijko je podporováno státem v podobě státního příspěvku a ještě i daňových odpočtů. To se samozřejmě týká i ČSOB vyváženého účastnického fondu. 

K penzijnímu spoření může získat klient 2 760 Kč za rok jako státní příspěvek. Aby byl na tuto výši příspěvku nárok, musí klient ukládat 1 000 Kč každý měsíc. Minimální měsíční úložka, k níž stát přidává příspěvek, je 300 Kč. Tehdy stát vyplácí 1080 Kč za rok.

Z měsíčních úložek nad tisíc korun lze snížit odváděnou daň z příjmů. Při úložce 3 000 Kč měsíčně se snižuje daň o 3 600 Kč za rok. Takže celkově klient, který si měsíčně spoří na penzi 3 000 Kč, získá od státu každý rok 6 360 Kč. Penzijní společnost ČSOB sleduje a klientům doporučuje kroky k daňové optimalizaci skrze službu PF ČSOB Program daňové optimalizace.

Jestliže na penzi platí i zaměstnavatel, využije výhodnějšího zdanění penzijního připojištění nebo spoření. Z částky až 50 000 Kč ročně totiž zaměstnavatel neodvádí sociální a zdravotní pojištění. Penzijní spoření je proto často využíváno jako zaměstnanecký benefit.

Nahlásit chybu
Naše tipy

Další vyvážené fondy

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena