ČSOB garantovaný fond ČSOB Penzijní společnost


Roční výnos penzijního fondu

Výnos 2013 Výnos 2017 -4.45
1,10 %
Výnos 2013
1,65 %
Výnos 2014
0,87 %
Výnos 2015
-0,47 %
Výnos 2016
-1,41 %
Výnos 2017
-1,23 %
Výnos 2018
1,72 %
Výnos 2019
1,14 %
Výnos 2020
-4,45 %
Výnos 2021
1,23 %
Výnos 2022

Vlastnosti produktu ČSOB garantovaný fond ČSOB Penzijní společnost

Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

2
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

1,23 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2019-2023)

1,39 %
Výnos 2023

Výnos penzijního fondu za rok 2023

7,33 %
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

-4,45 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
1,14 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
1,72 %
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
-1,23 %
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
-1,41 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
-0,47 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
0,87 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
1,65 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
1,10 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

1,00 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

15,00 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
nízké
Ostatnídalší informace o produktu
AKCE: bonus 1 000 Kč za založení spoření
Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

2
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
-0,47 %
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

1,23 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
0,87 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2019-2023)

1,39 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
1,65 %
Výnos 2023

Výnos penzijního fondu za rok 2023

7,33 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
1,10 %
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

-4,45 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

1,00 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
1,14 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

15,00 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
1,72 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
nízké
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
-1,23 %
Ostatnídalší informace o produktu
AKCE: bonus 1 000 Kč za založení spoření
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
-1,41 %

Experti hodnotí ČSOB garantovaný fond ČSOB Penzijní společnost

Jaké zhodnocení vykázal v posledních letech ČSOB garantovaný účastnický fond, snadno zjistíte v našem srovnání produktů: penzijní spoření, penzijní připojištění. Rovnou si jeho výkon srovnáte i s ostatními fondy konzervativního typu. Pořadí fondů v jednotlivých letech sestavíte kliknutím na šipku umístěnou pod nadpisem „ Výnos rok “. Lze si nechat zobrazit i právě jen konzervativní fondy (v záložce nad tabulkou).

ČSOB garantovaný účastnický fond ČSOB penzijní společnosti je jediným fondem penzijního spoření ČSOB, u kterého je poskytována garance nezáporného zhodnocení. Investiční strategie je proto velmi konzervativní, měnové i investiční riziko je staženo k nule. Tomu bohužel odpovídá i dost nízký výnos. V některých letech je dokonce nižší než na spořicích účtech u bank. O termínovaných vkladech ani nemluvě. Klienti si však právě zde mohou být jisti, že o vložené prostředky nepřijdou. 

Výhody ČSOB garantovaného účastnického fondu

  • konzervativní investiční strategie
  • garance nezáporného zhodnocení
  • žádné měnové riziko

Nevýhody ČSOB garantovaného účastnického fondu

  • překvapivě vyšší rizikovost – na „garantovaný“ fond
  • nízké zhodnocení (na fond s rizikem na stupni 3)
  • nutnost setrvat zde po alespoň 10 let, aby garance nastoupila
  • vyšší poplatky za správu a ze zhodnocení než u Konzervativního fondu ČSOB

Popis produktu ČSOB garantovaný fond ČSOB Penzijní společnost

ČSOB garantovaný účastnický fond ČSOB Penzijní společnosti je fondem penzijního spoření s garancí nezáporného zhodnocení. Tuto garanci musí ze zákona poskytnout penzijní připojištění ČSOB pouze u Transformovaného fondu penzijního připojištění. V případě fondu Garantovaného jde o záruku neznehodnocení dobrovolnou - službu navíc poskytovanou pro klienty ČSOB Penzijní společnosti. 

Co je garance nezáporného zhodnocení? Garancí se ČSOB zavazuje, že účastník (s nárokem na garanci) vždy získá zpět alespoň ty vklady, který na svůj penzijní účet vložil, včetně příspěvků od státu a zaměstnavatele. Odečítají se pouze poplatky za správu a ze zhodnocení . Pokud by hodnota penzijní jednotky byla v době řádného ukončení smlouvy nižší, dorovná ji penzijní společnost z vlastního majetku. 

Nyní k podmínkám záruky neznehodnocení. Nárok na garanci mají pouze ti účastníci, kteří v tomto fondu spoří alespoň deset let (resp. 120 měsíců), navíc spoří výhradně v tomto fondu - tedy v žádném jiném z nabídky ČSOB penze. Poslední podmínkou je výplata prostředků po řádně ukončeném spoření. Jak se ukončuje řádně? Uplatněním nároku na výplatu jedné z dávek (starobní penze, invalidní penze, jednorázové vyrovnání místo starobní penze, úhrada jednorázového pojistného životní pojišťovně). Řádné ukončení spoření proto nemůže nastat dříve než v 60 letech věku účastníka.

Aby bylo možné takovou garanci ze strany fondu dodržet, je nutné investovat spíše s konzervativní strategií. Fond vkládá prostředky účastníků do bezpečných vysoce bonitních a likvidních aktiv přinášejících spolehlivý výnos v dlouhodobém horizontu. Většina investic míří do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, jejichž emitentem je mezinárodní finanční instituce, členský stát EU, OECD či centrální banka takového státu. Najdeme tu však i akciovou složku. Její podíl ve fondu nesmí překročit 15 %.

Fond může investovat až do výše 100 % hodnoty majetku do nástrojů vydaných nebo zaručených Českou republikou, případně Českou národní bankou. Přitom nejvýše 15 % majetku fondu smí byt tvořeno dluhopisy s ratingem horším, než BBB-, dále dluhopisy bez ratingu. ČSOB garantovaný účastnický fond nesleduje žádný benchmark.

Investičním cílem ČSOB garantovaného účastnického fondu je: „zajistit spolehlivý výnos z vložených prostředků s maximální snahou vyvarovat se větších výkyvů“. I přes garanci je rizikovost fondu vyhodnocena na stupeň 3 z celkových 7. Dodejme, že hodnocení bylo prováděno na škále rizikovosti a výnosnosti, kde vyšší číslo znamená vyšší investiční riziko, ale i vyšší pravděpodobnost dobrého zhodnocení (z dlouhodobějšího hlediska).

Na českém penzijním trhu je ČSOB garantovaný účastnický fond od roku 2013. Navazuje na dlouhou tradici ČSOB penzijního připojištění (ta se píše od r. 1994 v podobě Českomoravského penzijního fondu). Předpokládané zhodnocení fondu není uvedeno. Skutečné zhodnocení za poslední tři roky najdete v tabulce a grafu výše. 

O umístění penzijních prostředků u ČSOB do garantovaného fondu si rozhoduje samotný účastník penzijního spoření. Pokud o garanci stojí, musí do tohoto fondu cíleně vkládat všechny své penzijní úspory, včetně případného příspěvku zaměstnavatele.  

O výkonu fondu, o stavu svého penzijního účtu a o skutečnosti, zda už vznikl nárok na garanci, se klient může kdykoliv informovat online. Penzijní portál ČSOB je klientským nástrojem pro správu svého penzijka. Depozitářem ČSOB dynamického účastnického fondu je UniCredit bank

ČSOB garantovaný účastnický fond ČSOB penzijní společnosti je vhodný pro všechny zájemce o penzijní program, kteří chtějí spořit alespoň 10 let, vkládat všechny peníze do jednoho fondu s konzervativní strategií a využít nabídku garance nezáporného zhodnocení. Skvělou příležitostí je tento fond pro všechny, kdo nechtějí v žádném případě podstupovat jakékoliv investiční riziko, ale přitom touží využít státní podpory v podobě příspěvků a úlev na daních

K penzijnímu spoření (v kterémkoliv fondu) může získat klient až 2 760 Kč za rok v podobě státního příspěvku. Aby takto vysoký nárok vznikl, musí klient ukládat 1 000 Kč každý měsíc. Minimální měsíční úložka, k níž stát přidává příspěvek, je 300 Kč. Tehdy stát vyplácí 1 080 Kč za rok.

Stát ale podporuje i vyšší měsíční úložky. Z částek nad tisíc korun lze snížit daň z příjmů fyzické osoby. Za vkládané 3 000 Kč měsíčně se snižuje daň o 3 600 Kč za rok . Proto celkově klient, který si měsíčně spoří na penzi 3 000 Kč, získá od státu 6 360 Kč každý rok . Penzijní společnost ČSOB aktivně doporučuje klientům kroky k daňové optimalizaci, a to pomocí služby PF ČSOB „Program daňové optimalizace“.

Jestliže na penzi přispívá i zaměstnavatel, také využije podpory ve zdanění. Z částky až 50 tisíc korun ročně totiž neodvádí sociální a zdravotní pojištění. To často motivuje zaměstnavatele k využití penzijního spoření coby zaměstnaneckého benefitu.

Nahlásit chybu
REKLAMA

Další konzervativní fondy

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena