Allianz konzervativní fond Allianz penzijní společnost


Roční výnos penzijního fondu

Výnos 2013 Výnos 2017 -1.63
1,44 %
Výnos 2013
1,31 %
Výnos 2014
1,22 %
Výnos 2015
-0,04 %
Výnos 2016
-1,63 %
Výnos 2017
0,30 %
Výnos 2018
2,24 %
Výnos 2019
1,20 %
Výnos 2020
-1,70 %
Výnos 2021
3,39 %
Výnos 2022
REKLAMA

Vlastnosti produktu Allianz konzervativní fond Allianz penzijní společnost

Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

2
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

3,39 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2019-2023)

2,46 %
Výnos 2023

Výnos penzijního fondu za rok 2023

7,16 %
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

-1,70 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
1,20 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
2,24 %
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
0,30 %
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
-1,63 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
-0,04 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
1,22 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
1,31 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
1,44 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

0,40 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

10,00 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
nízké
Ostatnídalší informace o produktu
-
Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

2
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
-0,04 %
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

3,39 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
1,22 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2019-2023)

2,46 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
1,31 %
Výnos 2023

Výnos penzijního fondu za rok 2023

7,16 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
1,44 %
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

-1,70 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

0,40 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
1,20 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

10,00 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
2,24 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
nízké
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
0,30 %
Ostatnídalší informace o produktu
-
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
-1,63 %

Experti hodnotí Allianz konzervativní fond Allianz penzijní společnost

Zhodnocení prostředků v Allianz účastnickém povinném konzervativním fondu v posledních letech a jeho porovnání s ostatními penzijními fondy najdete v našem srovnání penzijních spoření a penzijních připojištění. Pořadí výnosů (a fondů) v jednotlivých letech spoření si sestavíte kliknutím na šipku umístěnou pod nadpisem „Výnos rok“. Lze si nechat zobrazit právě jen konzervativní fondy (v záložce nad tabulkou).

U Povinného konzervativního fondu lze očekávat jen minimální růst hodnoty v čase. Jde o fond soustředící se především na minimalizaci investičního rizika. I proto 100 % jeho prostředků tvoří  dluhové cenné papíry, nástroje peněžního trhu a hotovost u bank, při toleranci ratingu mezi A+ až AAA. Je proto vhodný též ke krátkodobému investování a pro všechny, kdo chtějí zejména udržet hodnotu majetku na penzijním účtu.  Z důvodu zachování konzervativní strategie však výnos v některých letech nedělá ani tolik, co nabízejí spořicí účty u bank.

Výhody Allianz Konzervativní penzijní fond

  • velmi nízké investiční riziko, důraz na rating
  • měnové riziko je ze zákona eliminováno 
  • vhodné i pro krátkodobější investování – i méně než tři roky

Nevýhody Allianz Konzervativní penzijní fond

  • zhodnocení bývá nejnižší z penzijních fondů
  • poplatky za správu a ze zhodnocení

Popis produktu Allianz konzervativní fond Allianz penzijní společnost

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz penzijní společnosti, a.s. je fondem investujícím do bezpečného portfolia zejména v oblasti peněžního trhu. Investice jsou směřovány i do dluhopisů nebo hotovosti u bank. Preferovány jsou dluhopisy emitované Českou republikou, členskými státy EU a OECD, mezinárodními institucemi typu EIB (Evropská investiční banka) a centrálními bankami. Jen velmi okrajově tu najdeme dluhopisové podílové fondy.

Významným faktorem bezpečnosti je omezení ratingu státních i korporátních dluhopisů. Tolerovány jsou jen hodnoty od „A+“ výše (možné maximum je AAA). Cenné papíry z jedné emise mohou tvořit nejvýše 30 % hodnoty majetku fondu. Investičním cílem je: „Umožnit účastníkům participovat na výnosu dluhopisového portfolia, a to při nízké míře rizika a ve střednědobém horizontu.“

Že jde o opravdu nízké riziko, ukazuje i všeobecně zavedená škála hodnocení míry rizikovosti a výnosnosti portfolia. Povinný konzervativní fond Allianz se z hlediska rizika nachází na stupni 2 z celkových 7 (čím vyšší číslo, tím vyšší riziko i potenciální výnos). Měnového rizika se obávat netřeba, to je ze zákona eliminováno samotnou penzijní společností.

Allianz povinný konzervativní fond nabízí je na trhu od roku 2013. Navazuje na činnost skupiny Allianz fungující i v původním penzijním připojištění. Tu zahájila dokonce již v roce 1998. Očekávané zhodnocení se u fondu neuvádí. Jak se vyvíjí skutečné zhodnocení, naleznete v tabulce a grafu výše. Majetek ve fondu je investován na principu pravidel omezení a rozložení rizika podle zákona.

Do fondu jsou umisťovány prostředky účastníka na základě zvolené investiční strategie, ale i formou individuálního nastavení. Allianz povinný konzervativní fond je součástí všech nabízených strategií alespoň v jejich posledních pěti letech. 

Depozitářem Allianz účastnického povinného konzervativního fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 

Penzijní společnost Allianz nabízí na českém penzijním trhu spíše konzervativní investování. Obecně se proto její fondy více hodí pro investory s vysokou averzí k riziku. Allianz účastnický povinný konzervativní fond lze označit jako vhodný pro všechny účastníky se vysokou averzí k riziku a v podstatě nulovými zkušenostmi s investováním. Je určen pro kratší a střední horizont investování, tedy od tří let výše.


Nahlásit chybu

Další produkty Penzijní spoření Allianz penzijní společnost

Další konzervativní fondy

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena