Allianz vyvážený fond Allianz penzijní společnost


Roční výnos penzijního fondu

Výnos 2013 Výnos 2017 -3.62
1,67 %
Výnos 2013
2,12 %
Výnos 2014
3,18 %
Výnos 2015
2,21 %
Výnos 2016
-0,72 %
Výnos 2017
-3,62 %
Výnos 2018
9,95 %
Výnos 2019
4,55 %
Výnos 2020
2,12 %
Výnos 2021
-4,60 %
Výnos 2022
REKLAMA

Vlastnosti produktu Allianz vyvážený fond Allianz penzijní společnost

Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

4
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

-4,60 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2019-2023)

4,69 %
Výnos 2023

Výnos penzijního fondu za rok 2023

11,45 %
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

2,12 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
4,55 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
9,95 %
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
-3,62 %
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
-0,72 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
2,21 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
3,18 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
2,12 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
1,67 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

1,00 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

15,00 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
střední
Ostatnídalší informace o produktu
-
Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

4
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
2,21 %
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

-4,60 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
3,18 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2019-2023)

4,69 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
2,12 %
Výnos 2023

Výnos penzijního fondu za rok 2023

11,45 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
1,67 %
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

2,12 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

1,00 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
4,55 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

15,00 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
9,95 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
střední
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
-3,62 %
Ostatnídalší informace o produktu
-
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
-0,72 %

Experti hodnotí Allianz vyvážený fond Allianz penzijní společnost

Jak si vede Allianz vyvážený účastnický fond Allianz penzijní společnosti ve srovnání s ostatními penzijními fondy s vyváženou strategií? To snadno zjistíte v našem srovnání produktů penzijní spoření, penzijní připojištění. Pořadí výnosů (a fondů) v jednotlivých letech spoření si sestavíte kliknutím na šipku umístěnou pod nadpisem „Výnos rok“. Lze si nechat zobrazit i právě jen vyvážené fondy (v záložce nad tabulkou).

Allianz vyvážený účastnický penzijní fond plně respektuje skupinou Allianz celkově nastavenou konzervativnější investiční strategii. I proto jsou akcie a jim podobné cenné papíry nakupovány ve 40 % portfolia, zbylých 60 % se soustředí na dluhopisy, nástroje peněžního trhu a hotovost u bank. Díky nižší volatilitě realizovaných investic je Allianz vyvážený fond vhodný i pro střednědobé spoření - nad pět let.

Výhody Allianz Vyváženého penzijního fondu

  • vyvážená investiční strategie
  • jen střední investiční riziko
  • vhodné i pro střednědobé investování (nad 5 let)

Nevýhody Allianz Vyváženého penzijního fondu

  • obecně nižší zhodnocení než u dynamické varianty
  • měnové riziko (investice směřují do akcí celosvětového trhu)
  • poplatky za správu a ze zhodnocení


Popis produktu Allianz vyvážený fond Allianz penzijní společnost

Allianz vyvážený účastnický fond Allianz penzijní společnost, a.s. je fondem investujícím do širokého a pestrého portfolia. Jeho menší část (40 %) je tvořena akciemi, většinový díl pak dluhopisy a nástroji peněžního trhu

Ale pozor, fond má závazně nastaven minimální rating investic na stupeň BBB-. Jinými slovy se fond vždy zajímá o kvalitu společnosti nebo finanční kondici státu či centrální banky, než jimi emitovaný dluhopis nakoupí. 

Allianz vyvážený penzijní fond investuje jak na českém a středoevropském trhu, tak i na trzích zemí OECD.  Cenné papíry z jedné emise mohou tvořit nejvýše 30 % hodnoty majetku fondu. Investičním cílem fondu pak je: „Umožnit účastníkům participovat na výnosu smíšeného portfolia, a to při střední míře rizika ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.“

Ve spojení s Vyváženým fondem lze hovořit jen o střední míře rizika. Potvrzuje to i všeobecně zavedená škála rizikovosti. Na ní byl tento fond vyhodnocen do pozice 4 z celkových 7 (čím vyšší číslo, tím vyšší riziko i potenciální výnos). Vedle samotného rizika investičního je nutno počítat i s rizikem měnovým. 

Allianz vyvážený fond nabízí své služby od roku 2013 a navazuje na činnost skupiny Allianz v původním penzijním připojištění. Tu skupina zahájila dokonce již v roce 1998. Očekávané zhodnocení se u fondu na stránkách společnosti neuvádí. Jak se vyvíjí skutečné zhodnocení v posledních letech, naleznete v tabulce a grafu výše. Majetek ve fondu je investován na principu pravidel omezení a rozložení rizika podle zákona.

Do fondu jsou umisťovány prostředky účastníka na základě zvolené investiční strategie (resp. míry podstupovaného rizika). Společnost umožňuje i čistě individuální nastavení. Allianz vyvážený penzijní fond je součástí všech nabízených strategií., v různých mírách zastoupení.

Depozitářem Allianz vyváženého účastnického fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 

Penzijní společnost Allianz preferuje konzervativnější investování. Díky tomu se u majetkového účtu účastníka odehrávají nižší výkyvy hodnoty. To platí i o Fondu vyváženém, který je tím vhodný i pro investory se střední averzí k riziku a s jen nižšími zkušenostmi s investováním. Tento penzijní fond je určen pro střední a delší horizont investování, tedy od pěti let výše.


Nahlásit chybu

Další produkty Penzijní spoření Allianz penzijní společnost

Další vyvážené fondy

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena