Allianz transformovaný fond Allianz penzijní společnost


Roční výnos penzijního fondu

Výnos 2013 Výnos 2017 0.41
1,60 %
Výnos 2013
1,64 %
Výnos 2014
1,38 %
Výnos 2015
1,03 %
Výnos 2016
0,41 %
Výnos 2017
0,68 %
Výnos 2018
0,94 %
Výnos 2019
0,66 %
Výnos 2020
0,89 %
Výnos 2021
1,69 %
Výnos 2022
REKLAMA

Vlastnosti produktu Allianz transformovaný fond Allianz penzijní společnost

Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

1
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

1,69 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2019-2023)

1,05 %
Výnos 2023

Výnos penzijního fondu za rok 2023

n/a
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

0,89 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
0,66 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
0,94 %
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
0,68 %
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
0,41 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
1,03 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
1,38 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
1,64 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
1,60 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

0,80 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

10,00 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
žádné
Ostatnídalší informace o produktu
nelze sjednat
Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

1
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
1,03 %
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

1,69 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
1,38 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2019-2023)

1,05 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
1,64 %
Výnos 2023

Výnos penzijního fondu za rok 2023

n/a
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
1,60 %
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

0,89 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

0,80 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
0,66 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

10,00 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
0,94 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
žádné
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
0,68 %
Ostatnídalší informace o produktu
nelze sjednat
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
0,41 %

Experti hodnotí Allianz transformovaný fond Allianz penzijní společnost

Setrváváte se svým penzijním spořením v Allianz transformovaném fondu? Pak vás jistě zajímají jeho výsledky za poslední roky a srovnání s ostatními produkty penzijního spoření a penzijního připojištění. Pořadí výnosů (a fondů) v jednotlivých letech spoření si sestavíte kliknutím na šipku umístěnou pod nadpisem „Výnos rok“. Lze si nechat zobrazit právě jen transformované fondy (v záložce nad tabulkou).

U transformovaného fondu lze očekávat jen minimální růst. Na druhou stranu nabízí garanci nulové ztráty. Takže je vhodný k setrvání pro všechny, kdo mají absolutní averzi k investičnímu riziku, nebo jim do ukončení spoření zbývá již jen velmi krátká doba (pod pět let). Nové účastníky transformovaný fond samozřejmě již nepřijímá.

Výhody Allianz Transformovaného penzijního fondu

  • garance nezáporného zhodnocení
  • absence měnového rizika
  • možnost výsluhové penze (byla-li sjednána)

Nevýhody Allianz Transformovaného penzijního fondu

  • poměrně nízké zhodnocení, určitě neporážející inflaci
  • poplatky za správu a ze zhodnocení


Popis produktu Allianz transformovaný fond Allianz penzijní společnost

Allianz transformovaný fond Allianz penzijní společnosti, a.s. je fondem investujícím do bezpečného portfolia a garantujícím nezáporné zhodnocení. Jak garance vypadá v praxi? Pokud by v době plánovaného ukončení smlouvy klesl majetek na penzijním účtu účastníka pod hodnotu do fondu vloženou (mínus poplatky), musí rozdíl dorovnat sama penzijní společnost. 

Fond může investovat do nástrojů peněžního trhu, dluhopisů emitovaných státy nebo centrálními bankami. Investuje také do cenných papírů, s nimiž se obchoduje na regulovaném trhu, movitých věcí představujících záruku bezpečného uložení peněžních prostředků. V neposlední řadě transformovaný fond investuje i do nemovitostí poskytujících záruku spolehlivého uložení peněžních prostředků.

Investičním cílem Allianz Transformovaného penzijního fondu proto je: „zabezpečení spolehlivého výnosu a krytí nároků na dávky penzijního připojištění“. 

Pokud si klient při uzavírání smlouvy sjednal výsluhovou penzi, může po 15 letech spoření beztrestně vybrat polovinu v penzijním  připojištění naspořené částky. Během trvání penzijního připojištění se výsluhová penze dodatečně sjednat nedá.

Po své transformaci ze zákona tento fond nesmí přijímat nové klienty. Smí jedině umožnit zaměstnavatelům svých současných klientů, aby jim přispívali na jejich penzijní připojištění. Allianz penzijní společnost nabízí jednoduchou administrativu ke zpracování takovýchto úkonů.

Depozitářem Allianz transformovaného fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 

Allianz transformovaný penzijní fond Allianz penzijní společnosti, a.s. byl založen již v roce 1997 splynutím Allianz-HYPO penzijního fondu, a. s., a Živnobanka penzijního fondu, a. s., svou činnost zahájil v roce 1998. Od roku 2013 funguje coby fond transformovaný. Z Transformovaného fondu lze kdykoliv vystoupit a přejít zdarma do některého z Allianz účastnických fondů (Dynamický, Vyvážený, Povinný konzervativní, případně jejich mix).


Nahlásit chybu

Další produkty Penzijní spoření Allianz penzijní společnost

Další transformované fondy

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena