ČS transformovaný fond Česká spořitelna - penzijní společnost


Roční výnos penzijního fondu

Výnos 2013 Výnos 2017 0.51
1,30 %
Výnos 2013
1,42 %
Výnos 2014
0,85 %
Výnos 2015
0,68 %
Výnos 2016
0,51 %
Výnos 2017
0,51 %
Výnos 2018
1,69 %
Výnos 2019
0,97 %
Výnos 2020
0,98 %
Výnos 2021
2,19 %
Výnos 2022
REKLAMA

Vlastnosti produktu ČS transformovaný fond Česká spořitelna - penzijní společnost

Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

1
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

2,19 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2019-2023)

1,46 %
Výnos 2023

Výnos penzijního fondu za rok 2023

n/a
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

0,98 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
0,97 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
1,69 %
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
0,51 %
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
0,51 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
0,68 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
0,85 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
1,42 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
1,30 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

0,80 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

10,00 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
žádné
Ostatnídalší informace o produktu
nelze sjednat
Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

1
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
0,68 %
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

2,19 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
0,85 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2019-2023)

1,46 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
1,42 %
Výnos 2023

Výnos penzijního fondu za rok 2023

n/a
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
1,30 %
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

0,98 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

0,80 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
0,97 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

10,00 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
1,69 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
žádné
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
0,51 %
Ostatnídalší informace o produktu
nelze sjednat
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
0,51 %

Experti hodnotí ČS transformovaný fond Česká spořitelna - penzijní společnost

V našem srovnání penzijních spoření a připojištění snadno zjistíte jak jsou zhodnocovány prostředky v Transformovaného fondu České spořitelny. Výnosy penzijních fondů v posledních letech spoření seřadíte a porovnáte kliknutím na šipku umístěnou pod nadpisem „Výnos rok“. Lze si nechat zobrazit i právě jen transformované fondy, které mají stejnou strategii a měly by mít obdobný výnos. Klikněte na subkategorii do záložky nad tabulkou.

U transformovaného fondu se dá očekávat jen minimální růst, protože penzijní společnosti potřebují eliminovat celé investiční i měnové riziko. Setrvat v tomto fondu by měli jen klienti vyššího věku, kteří budou penzijko brzy ukončovat. Případně klienti s vysokou averzí k investičnímu riziku. Nové účastníky již tento fond nepřijímá!

Výhody Transformovaného penzijního fondu České spořitelny

  • garance nezáporného zhodnocení 
  • absence měnového rizika
  • možnost výsluhové penze (byla-li sjednána) - výplata až 50% úspor po 15 letech spoření

Nevýhody Transformovaného penzijního fondu České spořitelny

  • poměrně nízké zhodnocení neporážející inflaci
  • poplatky za správu a ze zhodnocení

Popis produktu ČS transformovaný fond Česká spořitelna - penzijní společnost

Transformovaný fond České spořitelny – penzijní společnosti je původním fondem ČS penzijního připojištění. Svou činnost započal v roce 1995, v roce 2012 proběhla jeho povinná transformace. Nyní již nepřijímá nové střadatele! Umožňuje jen u existujících účastníků sjednat smlouvu se zaměstnavatelem o příspěvcích zaměstnanci na penzijní připojištění.

Transformovaný fond České spořitelny – penzijní společnosti smí investovat do státních dluhopisů, dluhopisů korporátních a na peněžním trhu. Výjimečně smějí být prostředky účastníků investovány do alternativních investic typu nemovitosti, komodity, hedge fondy či třeba investiční certifikáty

Investičním cílem fondu je „zabezpečení stabilního a dlouhodobého výnosu z peněžních prostředků shromážděných v transformovaném fondu při jejich investování a zajištění krytí nároků na dávky penzijního připojištění“. Fond musí při investování majetku postupovat tak, aby bylo možné z transformovaného fondu vyplácet dávky účastníkům v termínech daných zákonem a penzijním plánem.

Fond má také povinnost umisťovat peněžní prostředky shromážděné v transformovaném fondu ČS penzijní společnosti tak, aby byla zaručena bezpečnost, kvalita, likvidita a rentabilita skladby finančního umístění jako celku.

Rizikovost investice v Transformovaném fondu je pro účastníka penzijního spoření velmi nízká. Fond musí jednak eliminovat měnové riziko, jednak garantovat nezáporné zhodnocení - klient musí na konci spoření (po odečtení poplatků) získat alespoň to, co na svůj penzijní účet vložil (plus příspěvky zaměstnavatele a státu). Proto jestliže je hodnota majetkového účtu klienta v době plánovaného ukončení smlouvy celkově nižší, musí ji fond při vyplácení dorovnat z ostatního svého majetku.

Statut tohoto fondu také zavazuje penzijní společnost k tomu, že každý nakupovaný instrument musí být pro účely měření tržního rizika rozložen na jednotlivé rizikové složky. Ty musejí být v souladu se stanovenými limity.

Pokud si klient při uzavírání smlouvy sjednal výsluhovou penzi, může po 15 letech spoření beztrestně vybrat polovinu zde naspořené částky. Během trvání penzijního připojištění se však výsluhová penze nedá sjednat dodatečně.

Depozitářem transformovaného fondu České spořitelny – penzijní společnosti je Komerční banka. Z Transformovaného fondu lze kdykoliv vystoupit a přejít zdarma do některého z penzijních fondů České spořitelny (Dynamický fond, Vyvážený fond, Etický fond nebo Povinný konzervativní, případně jejich mix). Setrvání ve fondu je vhodné jen pro ty klienty, kterým do konce připojištění zbývá již jen velmi krátká doba, případně mají extrémní averzi k investičnímu riziku.

Penzijní připojištění ČS v Transformovaném fondu je podporováno státem. Formou státního příspěvku a daňových odpočtů.

K penzijnímu připojištění dostanete státní příspěvek až ve výši 2 760 Kč za rok – při měsíční úložce 1 000 Kč. Minimální spořená částka s nárokem na státní příspěvek je 300 Kč měsíčně, tehdy klient od státu získá 1080 Kč ročně.

Za dalších investovaných až 2 000 Kč měsíčně lze snižovat daňový základ pro výpočet daně z příjmů. Při měsíční úložce 3 000 Kč umí penzijní připojištění snížit daně z příjmů o 3 600 Kč. Celkově tedy může klient od státu získat 6 360 Kč ročně. Penzijní společnost ČS pravidelně sleduje  daňovou optimalizaci svých klientů, a to prostřednictvím služby PF ČS „Příspěvek na míru“.

Pokud na penzi svému zaměstnanci přispívá ještě zaměstnavatel, pak i tady nastupuje výhodnější zdanění penzijního připojištění. Zaměstnavatel totiž nebude z částky až 4 166 Kč měsíčně (resp. 50 000 Kč ročně) odvádět sociální a zdravotní pojištění. Penzijní připojištění tak je často využíváno jako zaměstnanecký benefit.


Nahlásit chybu

Další produkty Penzijní spoření Česká spořitelna - penzijní společnost

Další transformované fondy

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena