ČS vyvážený fond Česká spořitelna - penzijní společnost

Roční výnos penzijního fondu

Výnos 2013 Výnos 2017 -3.12
0,41 %
Výnos 2013
4,11 %
Výnos 2014
-0,23 %
Výnos 2015
5,17 %
Výnos 2016
3,70 %
Výnos 2017
-3,12 %
Výnos 2018
10,42 %
Výnos 2019
4,64 %
Výnos 2020
4,62 %
Výnos 2021
-4,31 %
Výnos 2022

Vlastnosti produktu ČS vyvážený fond Česká spořitelna - penzijní společnost

Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

4
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

-4,31 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2018-2022)

2,45 %
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

4,62 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
4,64 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
10,42 %
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
-3,12 %
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
3,70 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
5,17 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
-0,23 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
4,11 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
0,41 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

1,00 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

15,00 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
střední
Ostatnídalší informace o produktu
-
Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

4
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
5,17 %
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

-4,31 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
-0,23 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2018-2022)

2,45 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
4,11 %
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

4,62 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
0,41 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
4,64 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

1,00 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
10,42 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

15,00 %
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
-3,12 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
střední
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
3,70 %
Ostatnídalší informace o produktu
-

Experti hodnotí ČS vyvážený fond Česká spořitelna - penzijní společnost

Jak jsou zhodnocovány prostředky ve Vyváženém fondu České spořitelny (ve srovnání s ostatními fondy vyváženého typu), zjistíte velmi snadno v našem srovnání penzijních spoření a připojištění. Pořadí výnosů (a tím i fondů) v jednotlivých letech spoření si sestavíte kliknutím na šipku umístěnou pod nadpisem „Výnos rok“. Lze si nechat zobrazit i právě jen vyvážené fondy (v záložce nad tabulkou).

Očekávané zhodnocení fondu, na které ČS cílí, je 4 % p.a., jde přitom o fond benchmarkový. Velkou výhodou je garance nezáporného zhodnocení,  která zde nastupuje po 10 letech spoření. Rizikovost fondu je stejně vysoká jako u Dynamické varianty od ČS, což je dáno spíše rizikem měnovým. ČS Penzijní společnost doporučuje minimální dobu investice na 3 roky. Ve skutečnosti by ale mělo být vaše penzijní spoření výrazně delší, alespoň 5 let.

Výhody Vyváženého fondu České spořitelny

  • vyvážená investiční strategie
  • garance nezáporného zhodnocení po min. 10 letech spoření
  • pravidelně stanovovaný benchmark

Nevýhody Vyváženého fondu České spořitelny

  • měnové riziko (to investiční je sníženo garancí)
  • poplatky za správu a ze zhodnocení

Popis produktu ČS vyvážený fond Česká spořitelna - penzijní společnost

Vyvážený účastnický fond České spořitelny – penzijní společnosti má nastaven vyvážený podíl jednotlivých složek portfolia. Polovinu mohou tvořit akcie, až 100 % investic smí směřovat do dluhopisů nebo nástrojů peněžního trhu, pouze maximálně 25 % majetku fondu smí být vloženo do otevřených měnových pozic (investice denominované v cizí měně nezajištěné do českých korun). 

V praxi je ve fondu zachována asi 30% složka akciová, 60% složka dluhopisová, zbylých 10 % je umístěno zejména do nástrojů peněžního trhu , aby byla zachována zákonem požadovaná likvidita vložených investic. Přestože se do akcií investuje v menším měřítku než u fondu Dynamického, je i zde vyhodnoceno riziko investice na stupeň 4 z celkových 7 . Bavíme se o na všeobecně nastavené škále rizikovosti, kde jsou stupně seřazeny tak, že čím vyšší číslo, tím vyšší riziko i potenciální výnos.

Na druhou stranu je nutno zdůraznit, že všechny investice v tomto fondu jsou chráněny garancí nezáporného zhodnocení. Tato garance má jedinou podmínku: penzijní spoření u ČS musí trvat alespoň deset let . S takovou garancí se běžně setkáváme u fondů transformovaných (ze zákona), ale Česká spořitelna ji převedla i do fondu vyváženého (také ČS etického fondu a konzervativního penzijního fondu).

Garance nezáporného zhodnocení znamená, že při řádném ukončení penzijního spoření dostane účastník alespoň ty peníze, které do systému vložil (plus příspěvky od zaměstnavatele a od státu, ale mínus poplatky za správu a zhodnocení).

Investičním cílem Vyváženého účastnického fondu České spořitelny je „poskytnout účastníkům dlouhodobé zhodnocení vložených prostředků.“ Fond je benchmarkový. ČS penzijní společnost ve Vyváženém fondu usiluje o dosažení výkonnosti v dlouhodobém horizontu nad úrovní výkonnosti benchmarku. Ten je každoročně stanoven samotnou ČS penzijní společností.

Očekávané zhodnocení je v tomto fondu okolo 4 % p.a. Jak se vyvíjí zhodnocení skutečné, naleznete v tabulce a grafu výše. Úložky účastníka jsou do fondu umísťovány jak na základě individuálního rozhodnutí klienta, tak i podle některé z nabízených strategií. Penzijní spoření a jeho nastavení ve fondech lze obsluhovat v online bankovnictví George

Vyvážený fond ČS majetek fondu investuje na principu pravidel omezení a rozložení rizika podle zákona. Fond byl vytvořen v roce 2012 a svou činnost vykonává od roku 2013. Depozitářem Vyváženého účastnického fondu České spořitelny – penzijní společnosti je Komerční banka.

Při správě fondu jsou dodržována základní kritéria odpovědného investování. Jedná se o kritéria omezující investice do oblastí s negativním dopadem na globální oteplování, válečné konflikty, produkci a dostupnost potravin.

Vyvážený účastnický fond České spořitelny – penzijní společnosti je fondem vhodným pro zkušenější investory, kteří preferují pevně úročené nástroje typu dluhopis, nicméně chtějí investovat i na akciových trzích. Přitom jsou ochotni ponechat ve fondu své spoření na dobu delší než 3 roky. Tato investice je vhodná i pro méně zkušené investory coby součást široce diverzifikovaného portfolia.

Penzijní spoření v ČS Vyváženém účastnickém fondu je podporováno státem. Formou státního příspěvku a daňových odpočtů u účastníků i jejich zaměstnavatelů.

K penzijnímu spoření získá účastník státní příspěvek až ve výši 2 760 Kč za rok (jestliže ukládá 1 000 Kč každý měsíc). Minimální částka s nárokem na státní příspěvek je 300 Kč měsíčně - v tomto případě stát vyplácí 1080 Kč ročně neboli 90 Kč měsíčně.

Z měsíčních úspor v částkách nad tisíc korun se navíc snižuje daňový základ daně z příjmů. Při měsíční úložce 3 000 Kč se daň z příjmů snižuje o 3 600 Kč, což je stanovený strop. Celkově klient získá každý rok od státu až 6 360 Kč. Penzijní společnost ČS sleduje daňovou optimalizaci účastníků skrze službu PF ČS „Příspěvek na míru“.

Pokud na penzi přispívá zaměstnavatel, využívá tím výhodnějšího zdanění penzijního připojištění nebo spoření . Z částky až 4 166 Kč měsíčně (resp. 50 000 Kč ročně) totiž zaměstnavatel neodvádí sociální a zdravotní pojištění. Penzijní připojištění i spoření je proto často využíváno jako zaměstnanecký benefit.

Nahlásit chybu
Naše tipy

Další produkty Penzijní spoření Česká spořitelna - penzijní společnost

Další vyvážené fondy

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena