Generali vyvážený fond - Vyvážené fondy
Penzijní spoření Generali penzijní společnost

Roční výnos penzijního fondu

Výnos 2013 Výnos 2017 -4.85
3,60 %
Výnos 2013
2,45 %
Výnos 2014
0,54 %
Výnos 2015
3,48 %
Výnos 2016
4,10 %
Výnos 2017
-4,85 %
Výnos 2018
10,50 %
Výnos 2019
3,13 %
Výnos 2020
Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

4
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

-8,37 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2017-2021)

3,67 %
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

5,49 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
3,13 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
10,50 %
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
-4,85 %
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
4,10 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
3,48 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
0,54 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
2,45 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
3,60 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

1,00 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

15,00 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
střední
Ostatnídalší informace o produktu
-
Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

4
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
3,48 %
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

-8,37 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
0,54 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2017-2021)

3,67 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
2,45 %
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

5,49 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
3,60 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
3,13 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

1,00 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
10,50 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

15,00 %
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
-4,85 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
střední
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
4,10 %
Ostatnídalší informace o produktu
-

Expertní hodnocení Generali vyvážený fond

Jakého zhodnocení dosahuje Generali vyvážený účastnický fond i ve srovnání s ostatními fondy vyváženého typu, zjistíte v našem srovnání produktů: penzijní spoření, penzijní připojištění. Pořadí fondů v jednotlivých letech spoření si sestavíte kliknutím na šipku umístěnou pod nadpisem „Výnos rok“. Lze si nechat zobrazit i právě jen vyvážené fondy (v záložce nad tabulkou).

Generali vyvážený fond rozkládá investice mezi akcie a dluhopisy, přičemž dluhopisy mají v portfoliu tohoto fondu větší zastoupení. Do korporátních dluhopisů fond investuje až po té, co projdou dvěma síty: ratingem a filtrem společenské odpovědnosti. Generali penzijní společnost spravuje Vyvážený fond coby příležitost vyššího výnosu pro jeho účastníky. Minimální délka spoření by neměla klesnout pod 5 let.

Výhody Generali vyváženého účastnického fondu

  • vyvážená investiční strategie s možností porazit inflaci
  • jen střední investiční riziko
  • povinný rating u korporátních dluhopisů
  • vhodné i pro střednědobé investování (nad 5 let)

Nevýhody Generali vyváženého účastnického fondu

  • zhodnocení bývá nižší než u fondu dynamického
  • měnové riziko (investice směřují do akcií celosvětového trhu)
  • poplatky za správu a ze zhodnocení

Vyvážený účastnický fond Generali penzijní společnosti je založen za účelem zhodnocovat prostředky svých účastníků prostřednictvím investic do státních dluhopisů, korporátních dluhopisů vysoké kvality, částečně též do akcií. Kvalitu korporátních dluhopisů rozlišuje správce fondu na základě ratingu. Dluhopis s vysokou kvalitou musí mít renomovanou ratingovou agenturou udělený rating náležející mezi ratingové kategorie v investičním stupni.

Generali penzijní fond Vyvážený cílí na odpovědné investování, které dokáže podpořit rozvoj trvale udržitelné společnosti. Proto než se do portfolia fondu dostane nový dluhopis či akcie, musí nejprve projít etickými a environmentálními filtry. Tím se omezují či rovnou vylučují investice do společností, které se nechovají eticky.

Filtr slouží též k omezení negativního vlivu etických a environmentálních rizik na zhodnocení investic. Fond nesleduje žádný benchmark ani index, necílí na žádné odvětví nebo geografickou oblast. Část prostředků je uložena v podobě nástrojů peněžního trhu, aby byla zachována likvidita.

Po stránce rizikovosti je Vyvážený penzijní fond Generali vyhodnocen na všeobecně zavedené škále rizikovosti a výnosnosti na stupeň 4 z celkových 7 (čím vyšší číslo, tím vyšší riziko i potenciální výnos). Majetek fondu je vždy investován dle zákonem daných omezení.

Investičním cílem je dle klíčových informací o fondu „zhodnocení vložených prostředků v dlouhodobém časovém horizontu prostřednictvím široce diverzifikovaného portfolia,“. Historie penzijního připojištění Generali započala na českém trhu již v roce 1994. Vyvážený účastnický fond coby fond novějšího penzijního spoření Generali byl založen v roce 2013. Důležitým milníkem bylo též sloučení Generali s Českou pojišťovnou, což proběhlo i na úrovni penzijních společností. Nově potkáváme penzijní programy obou společností již jen pod názvem Generali Penze. Generali PS tímto krokem přejala veškeré závazky vůči účastníkům Penzijního fondu České pojišťovny, a.s., i vůči příjemcům penzí.

O umístění prostředků do Vyváženého fondu si může rozhodovat účastník sám. Využít však může i jednoho ze tří již vytvořených programů spoření, které Generali penzijní společnost nabízí v podstatě jako formu asistované investiční strategie. Programy spoření tu nesou názvy: Dynamický, Vyvážený a Konzervativní spořicí program.

Vyvážený fond Generali necílí na předpokládané zhodnocení. Skutečné zhodnocení za poslední roky vidíte v tabulce a grafu výše. Stávající klienti mohou sledovat vývoj svých úložek ve fondu přímo v online Klientském portálu Generali, který je obdobou internetového bankovnictví. Depozitářem Generali vyváženého účastnického fondu je UniCredit Czech Republic and Slovakia.

Vyvážený účastnický fond Generali penzijní společnosti je vhodný především pro investory, co již mají určité zkušenosti s finančními trhy, k tomu nižší až střední averzi k riziku. Nejkratší doporučovaná doba investice je tady pětiletá, správce fondu však doporučuje horizont delší. Účastníci by se měli být schopni vyrovnat s krátkodobými prudšími změnami vývoje hodnoty svých prostředků - musejí počítat s výkyvy, kdy čistý růst přichází většinou až z po více letech trvání investice.

Generali penzijní připojištění a spoření je program podporovaný státem, a to jak ve formě daňových odpočtů, tak i státního příspěvku. Podporováno je samozřejmě i spoření ve Vyváženém účastnickém fondu Generali.

Maximální státní příspěvek je vyplácen za měsíční úložky ve výši 1 000 Kč. V tomto případě získá účastník od státu 2 760 Kč za rok, ty jsou připisovány k jeho penzijnímu účtu. Nejnižší měsíční úložka, u níž je nárok na státní příspěvek, činí 300 Kč, z nichž stát vyplácí příspěvek 1080 Kč za rok.

Z měsíčních úspor přesahujících tisíc korun si smí účastník snížit daňový základ daně z příjmů. Nejvyšší úleva na dani přichází s měsíční úložkou ve výši 3 000 Kč, kdy se daň z příjmů snižuje o 3 600 Kč za rok. Celkově tento klient získá od státu každý rok 6 360 Kč (státní příspěvek plus úleva na dani). Penzijní společnost Generali pro své klienty sleduje jejich daňovou optimalizaci skrze online službu PF Generali „Daňový servis“ a „Penze Info“ - během roku doporučuje klientům kroky k využití maxima státní podpory.

Jestliže účastníkovi přispívá na penzi i zaměstnavatel, i on pak má nárok na výhodnější zdanění Generali penzijního připojištění nebo spoření. Zaměstnavatel totiž z částky až 50 000 Kč ročně nemusí odvádět sociální a zdravotní pojištění. Generali navíc provozuje pro zaměstnavatele administrativně nenáročný systém programu penzijního spoření pro jejich zaměstnance. I proto je penzijní spoření často využíváno jako zaměstnanecký benefit.

Nahlásit chybu
Naše tipy

Penzijní spoření
s nejvyšším výnosem

Porovnání penzijního spoření na českém trhu

Konsolidace půjček přesně pro vás

Porovnání refinancování a konsolidací půjček

Nejvýhodnější nebankovní půjčka

Podmínky a srovnání nebankovních půjček

Získejte nejvýhodnější
stavební spoření

Přehled a porovnání stavebního spoření

Termínovaný vklad s
nejlepší úrokovou sazbou

přehled a porovnání termínovaných vkladů všech bank

Nejvhodnější půjčka
přesně pro vás

PODMÍNKY A SROVNÁNÍ PŮJČEK VŠEHO DRUHU

Kreditka
s nejnižším úrokem

POROVNÁNÍ KREDITNÍCH KARET NA ČESKÉM TRHU

Získejte
nejvýhodnější hypotéku

PŘEHLED A POROVNÁNÍ HYPOTÉK VŠECH BANK
© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena