NN vyvážený fond NN Penzijní společnost


Roční výnos penzijního fondu

Výnos 2013 Výnos 2017 -4.42
-
Výnos 2013
-
Výnos 2014
-0,50 %
Výnos 2015
2,44 %
Výnos 2016
-0,99 %
Výnos 2017
-4,42 %
Výnos 2018
9,12 %
Výnos 2019
2,79 %
Výnos 2020
2,50 %
Výnos 2021
-7,25 %
Výnos 2022

Vlastnosti produktu NN vyvážený fond NN Penzijní společnost

Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

3
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

-7,25 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2018-2022)

0,55 %
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

2,50 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
2,79 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
9,12 %
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
-4,42 %
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
-0,99 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
2,44 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
-0,50 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
-
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
-
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

1,00 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

15,00 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
střední
Ostatnídalší informace o produktu
-
Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

3
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
2,44 %
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

-7,25 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
-0,50 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2018-2022)

0,55 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
-
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

2,50 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
-
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
2,79 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

1,00 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
9,12 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

15,00 %
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
-4,42 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
střední
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
-0,99 %
Ostatnídalší informace o produktu
-

Experti hodnotí NN vyvážený fond NN Penzijní společnost

Jak si vede Vyvážený účastnický fond NN Penzijní společnosti ve srovnání s ostatními vyváženými penzijními fondy, to snadno zjistíte v našem srovnání produktů penzijního spoření a penzijního připojištění

Pořadí výnosů (a fondů) v jednotlivých letech spoření si sestavíte kliknutím na šipku umístěnou pod nadpisem „Výnos rok“. Lze si nechat zobrazit právě jen vyvážené fondy (v záložce nad tabulkou).

U Vyváženého účastnického fondu získáte stabilní investiční řešení, díky kterému nemusí klient složitě nastavovat investiční strategii z jednotlivých penzijních fondů. Vyvážená strategie znamená občasné výkyvy ve zhodnocení, ale v období nad pět let by již měla vykazovat vyvážený růst.

Výhody Vyváženého účastnického fondu NN Penzijní společnosti

  • vyvážená investiční strategie
  • jen střední investiční riziko
  • o umístění úložek do fondu si rozhoduje klient sám 
  • vhodné i pro střednědobé investování (nad 5 let)

Nevýhody Vyváženého účastnického fondu NN Penzijní společnosti

  • zhodnocení bývá nižší než u dynamického fondu
  • měnové riziko (investice směřují do akcí celosvětového trhu)
  • poplatky za správu a ze zhodnocení


Popis produktu NN vyvážený fond NN Penzijní společnost

Vyvážený účastnický fond NN Penzijní společnosti je fondem s vyváženým rozložením investic mezi pevně úročené investiční nástroje a mezi investice do akcií. Akciová složka portfolia představuje maximálně 40 % majetku fondu. Pevně úročenými nástroji finančního trhu jsou zde zejména státní dluhopisy České republiky a ostatních členských států Eurozóny a EHP, doplněné firemními dluhopisy důvěryhodných emitentů.

V akciové části se fond zaměřuje na investice do klíčových firem z vyspělých zemí a rozvíjejících se trhů z celého světa. Pevně úročená složka pomáhá tlumit negativní dopady případného kolísání akciové složky. Fond neprosazuje environmentální či sociální vlastnosti a nesleduje cíl udržitelných investic.

Fond má proto středně vysoký potenciál zhodnocení a též středně vysokou míru rizika. Na všeobecně zavedené škále rizikovosti a výnosnosti jej najdeme na pozici 3 z celkových 7 (čím vyšší číslo, tím vyšší riziko i potenciální výnos). Investičním cílem fondu je „Relativně bezpečné zhodnocování investic“. Co se výsledného výnosu týká, je v dlouhodobém horizontu nižší než při rizikovějších strategiích. To je na druhé straně vyváženo nižším kolísáním hodnoty penzijní jednotky.

Vyvážený účastnický fond NN Penzijní společnosti vznikl v roce 2015 a nahradil dva původní účastnické fondy – Penze 2030 a Penze 2040. Původní název fondu z r. 2015 byl "Spořicí účastnický fond", pod novým jménem „Vyvážený účastnický fond NN Penzijní společnosti“ vystupuje až v posledních letech.

Očekávané zhodnocení je 3 % p.a. Jde však jen o očekávání, nikoliv o garanci. Skutečný roční výnos Růstového fondu za poslední roky je k vidění v tabulce a grafu výše. Majetek ve fondu je samozřejmě investován na principu pravidel omezení a rozložení rizika podle zákona.

Prostředky jsou do fondu umísťovány na základě rozhodnutí klienta. NN Penzijní společnost neorganizuje žádné investiční strategie. Naopak nechává na účastnících, aby si zvolili strategii vlastní, a podle ní se rozhodli, zda nebo kolik procent z každé měsíční úložky vloží do Vyváženého fondu. Změna je možná jen jednou za rok zdarma.

Depozitářem Růstového účastnického fondu NN Penzijní společnosti je Česká spořitelna.

Co se rizika investování prostřednictvím Vyváženého fondu týká, investor si musí být vědom, že podstupuje nejen riziko investiční, ale i riziko měnové. Fond pravidelně investuje i na zahraničních trzích, jinými slovy převádí koruny na cizí měnu. Každá změna měnového kurzu tak zapříčiní odpovídající změnu hodnoty fondu.

Vyvážený účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. je určen ke středně dlouhé době investování, která by ovšem vždycky měla přesáhnout 5 let. Vhodný je pro všechny účastníky, kteří mají zájem o vyváženou investiční strategii, umožňující zhodnocení vložených prostředků ve střednědobém časovém horizontu. Zhodnocení probíhá pomocí široce diverzifikovaného portfolia.

Nahlásit chybu

Další produkty Penzijní spoření NN Penzijní společnost

Další vyvážené fondy

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena