Banky.cz Penzijní fondy NN Penzijní společnost

Produkty Penzijní spoření NN Penzijní společnost

Přehled Penzijní spoření NN Penzijní společnost

Internetbanking
Adresa:
Nádražní 344/25, Praha, 150 00
E-mail
63078074
Na českém trhu

Pobočky NN Penzijní společnost

REKLAMA

O penzijním spoření NN Penzijní společnost

NN Group je skupina společností s bohatou historií a jasnou vizí do budoucna. Založena byla již v roce 1845 pod názvem De Nederlanden van 1845. Od roku 1963 vystupuje na trhu pod jménem Nationale Nedrlanden a funguje nejen v Evropě, ale též v Japonsku. Český trh se jí otevřel v roce 1991, pro tehdy první zahraniční pojišťovnu na našem území.

První roky jsme ji znali jako ING, v roce 2013 oznámila návrat ke svému původnímu názvu. V roce 1995 odstartovalo ING penzijní připojištění s názvem Průmyslový penzijní fond. Ten je v současnosti fondem Transformovaným a vystupuje pod hlavičkou společnosti NN. 

Pro zajištění na penzi nabízí NN Penzijní společnost spoření s možností výběru ze tří penzijních fondů: růstový, vyvážený a konzervativní. O rozdělení úložek mezi jednotlivé fondy si rozhoduje účastník sám, nejsou nabízeny žádné programy typu strategie životního cyklu.  Jediným zásahem společnosti je převod naspořených prostředků do konzervativního fondu. Převod může být klientem zastaven, pakliže s ním nesouhlasí.

Nahlásit chybu
REKLAMA

Expertní hodnocení Penzijní spoření NN Penzijní společnost

Doplňkové penzijní spoření u NN Penzijní společnosti a.s. patří k těm, kde je velký důraz kladen na rozhodování se účastníka o jeho úsporách. Jednak si sám musí zvolit, jaké procento zasílané měsíční částky poputuje do kterého ze tří fondů, jednak je jen na něm, aby případnou individuální strategii měnil nebo přesouval úspory mezi fondy právě v souladu se svou zamýšlenou strategií investování.

NN Penzijní společnost totiž nenabízí žádnou organizovanou investiční strategii. Jejím jediným zásahem je převod všech naspořených prostředků v 60 letech do konzervativního fondu s tím, že se převod dá tento převod zastavit. Změna rozdělení úložek mezi jednotlivými fondy je jednou ročně zdarma. K mání jsou fondy Růstový, Vyvážený a Povinný konzervativní. Investice v rámci NN penzijních fondů neprosazují (dle prohlášení NN Group) environmentální nebo sociální vlastnosti a nesledují ani cíl investic udržitelných.

Sjednání penzijního spoření je u NN možné plně online (s výjimkou dětských smluv), také telefonicky, na pobočce nebo s finančním poradcem. K základní službě penzijního spoření se dá sjednat i zdarma služba „Daňové optimum“, která napomáhá účastníkům naplno využívat daňové odpočty související s penzijními produkty. Její podstatou je výpočet částky zbývající do 36 tisíc korun za rok tak, aby účastník mohl uplatnit maximální možný odpočet z daně z příjmů. Státní příspěvky se touto službou nenavyšují.

Nahlásit chybu

Recenze Penzijní spoření NN Penzijní společnost

Vedle možnosti sjednat si doplňkové penzijní spoření online je vítanou výhodou i finanční stabilita společnosti, respektive celé NN Group. Vedle penzijního spoření a staršího penzijního připojištění nabízí společnost NN také životní pojištění a samostatné investice (bez vázání na penzi). Díky zaměření společnosti na investování (též v rámci životního pojištění) lze říci, že zkušenosti v této oblasti patří k největším na českém trhu.

Penzijní společnost NN, stejně jako celá NN Group se prezentují mottem: „finanční produkty a služby by měly být jednoduché a srozumitelné“. Z tohoto motta se odvíjí i poslání společnosti, kterým je umožnit lidem přijímat ta nejlepší rozhodnutí v oblasti zajištění finanční budoucnosti. I proto je většina rozhodování o investicích na penzi ponecháno na samotných klientech.

Přehled o vývoji na účtu penzijního spoření může klient získat snadno a rychle díky online Klientskému portálu. Už jsme zmínili, že žádná strategie, kterou by penzijní společnost zajišťovala, v nabídce není. Pravidelné úložky si klient v nastavení smlouvy sám rozloží mezi jím vybrané fondy, směřovat je lze třeba i jen do jediného fondu, nebo do všech tří, a jednou ročně si nastavení změnit zdarma.

Na výběr jsou pouze tři fondy. Růstový s investicemi převážně do akcií, Vyvážený, který investuje téměř půl napůl do akcií a dluhopisů, drobnou část tvoří nástroje peněžního trhu. A konečně fond Konzervativní, kde se investuje s minimálním rizikem ztráty, a to zejména do nástrojů peněžního trhu. NN Penzijní společnost poskytuje službu daňové optimalizace tak, aby klient mohl doplacením do 36 tisíc za rok maximalizovat snížení daňového základu.

Nahlédněme též na možnosti výplaty, které jsou NN Penzijní společností nabízeny. Vedle částečného odbytného v 18 letech věku (možnost beztrestně vybrat třetinu naspořených prostředků, včetně příspěvků od státu), jsou tu i další způsoby výplaty. Ty si lze zajistit jak z řádného ukončení smlouvy, tak formou uhrazení jednorázového pojistného, případně coby předčasné ukončení smlouvy:

  • předdůchod
  • jednorázové vyrovnání
  • invalidní penze na určenou dobu
  • starobní penze na určenou dobu
  • penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu
  • doživotní penze
  • odbytné

Za sjednání smlouvy nebo vedení účtu, výpisy z účtu či změny ve smlouvě stran strategie spoření se nic neplatí, a stejně tak je tomu u ostatních penzijních společností. Úhrady jsou ale strhávány za správu investic a za jejich navýšení v jednotlivých fondech. Poplatky se pohybují od 0,4 do 1 % za obhospodařování a od 0 do 15 % za zhodnocení. Stejně jako u ostatních společností se úplata za zhodnocení počítá z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v letech předcházejících.

Penzijní spoření NN dětem již od narození

Penzijní společnost NN nabízí i penzijní spoření pro děti, nicméně bez jakýchkoliv dalších doplňků, odměn nebo odlišností od smluv pro dospělé účastníky. Sjednat dětské penzijko tu lze již od narození dítěte, ale nikoliv online. Vždy je potřeba kontaktovat finančního poradce nebo navštívit pobočku NN, neobejdete se bez rodného listu dítěte.

I v tomto případě se jedná o spoření, které lze v 18 letech z jedné třetiny vybrat, včetně státních příspěvků, ovšem za podmínky, že trvalo alespoň 120 měsíců a že minimálně 24 kalendářních měsíců nedošlo k převodu smlouvy mezi penzijními společnostmi.

Penzijní fondy nabízené NN Penzijní společností

NN Penzijní společnost spravuje Transformovaný fond, v němž si na penzi spoří ti účastníci, kteří uzavřeli spoření do konce roku 2012. V rámci doplňkového penzijního spoření lze mít finance rozloženy mezi následujícími NN penzijními fondy:

  • Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. – nejdynamičtější fond z celé nabídky NN Penze. Investuje většinou do akcií, jen drobný podíl úspor účastníků směřuje do vkladů na bankovních účtech a termínovaných vkladů. Vhodný je pro dlouhodobé investice a pro ty investory, kteří se neleknou kolísání trhů. Fond vznikl v roce 2015 a navazuje na předešlou činnost Akciového fondu. Očekávané zhodnocení je uváděno ve výši 6 % ročně (samozřejmě nejde o garanci).
  • Vyvážený účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. – vyváženost vývoje zhodnocení v tomto fondu plyne z rozdělení úložek mezi dluhopisy a akcie v maximálním poměru 50:40, desetina je vkládána do vkladů na bankovních účtech a termínovaných vkladů. Vhodný je pro všechny, kdo chtějí mít stabilnější, ale přitom vyšší zhodnocení na střednědobém horizontu. Očekávaná míra zhodnocení je 3 % ročně.
  • Povinný konzervativní fond NN Penzijní společnosti, a.s. – zde je investiční strategie založená na úložkách účtech v bankách, na terminovaných vkladech a v dluhových státních cenných papírech. Jedná se o bezpečné konzervativní investování, ale s minimálním průměrným výnosem – očekávat lze cirka 1 % ročně. Odměnou se investorovi stává nízké riziko potenciální ztráty. Vhodný je pro krátkodobou investici.

Penzijní společnost NN kalkulačka spoření

Kalkulačka penzijního spoření je na stránkách Nationale Nederlanden rozdělena do dvou kategorií. Zvlášť si tu můžete spočítat úsporu na penzi pro sebe coby dospělé, zvlášť pak pro děti. Do kalkulačky se vkládá rok narození, měsíční příspěvek účastníka, příspěvek zaměstnavatele, očekávané průměrné zhodnocení, které je automaticky nastaveno na 3 %.

Kalkulačka vypočte, kolik získáte od státu měsíčně a celkově za dobu spoření, kolik celkem naspoříte, kolik vám nastřádá zaměstnavatel, jaké bude zhodnocení a jaké celkové částky se můžete v šedesáti letech dočkat.

U kalkulačky určené dětem se vkládají stejné informace, s výjimkou příspěvku od zaměstnavatele. Výsledek výpočtu je směřován na 18 let věku dítěte, kdy se uživatel dozví, kolik bude v 18 letech mít dítě naspořeno a kolik si bude moci vybrat, přitom nadále v penzijním spoření pokračovat.

Pozice NN Penzijní společnosti na trhu s penzijním spořením

Chceme-li se pustit do porovnání penzijních připojištění, tedy původních penzijních fondů dostupných do konce roku 2012, pak zjistíme, že NN penzijní připojištění zaujímá šestou příčku z celkových osmi penzijních fondů. Obhospodařuje vklady cirka čtvrt milionu účastníků.

Srovnání penzijních spoření v oblasti nového penzijka nám pak ukáže, že se NN Penze propadla ještě o jednu příčku níže, je na sedmém z celkových osmi pozic sledovaných Asociací penzijních společností. V nových NN penzijních fondech má úspory spravováno něco přes 60 tisíc účastníků. Průměrná měsíční úložka také patří k nejnižším v českém systému penzijního spoření. K průměru patří výše příspěvku od zaměstnavatele a též vyplácený předdůchod.

Společenská odpovědnost Penzijní společnosti NN

NN Group se k zodpovědnosti vůči společnosti hlásí jak samotným přístupem k zákazníkům, tak podporou veřejných akcí a projektů. „Vše, co děláme, se odvíjí od potřeb zákazníka“ zní heslo, kterým se NN Penzijní společnost prezentuje. V současnosti se tu angažují zejména v projektu s výstižným názvem „Cena života“, který se soustředí převážně na seniory.

V oblasti společenské odpovědnosti jako takové pokračuje NN ČR v globálním CSR programu nazvaném „Na budoucnosti záleží“ (Future Matters). Hlavní cílovou skupinou je mládež ve věku 10–25 let. Program se zaměřuje na finanční vzdělávání, podporu ekonomických příležitostí a zmírňování finanční tísně. Realizován je zejména spoluprací s Junior Achievement Czech.

Vynechat bychom neměli ani dobrovolnické činnosti zaměstnanců, programy v oblasti péče o životní prostředí soustředící se na nízké provozní náklady penzijní společnosti s jistotu kvalitního a bezpečného pracovního prostředí. Veřejnosti je možná známým pravidelný běh s názvem NN Night Run pořádaný v rámci podpory zdraveného životního stylu. 

Dotazy v poradně k NN Penzijní společnost

Mám převést penzijní připojištění na penzijní spoření?

14.5.2021 Spoření

Dobrý den, od roku 2004 mám sjednáno Penzijní připojištění u NN. Uvažuji o převedení na doplňkové penzijní spoření s vyváženou/dynamickou strategií. Spíše se přikláním asi k vyvážené strategii. Je převedení na DPS správný krok? Zůstat u NN nebo raději převést třeba do KB nebo Conseq? Co byste mi doporučoval? Děkuji a přeji hezký den. IP

Dobrý den,

obě varianty (penzijní připojištění a penzijní spoření) mají svá pro i proti, které detailně popisujeme ve srovnávači penzijního spoření.

U penzijního připojištění můžete po 15 letech požádat o výsluhovou penzi (výplata až 50% úspor) a je přímo zákonem garantováno nezáporné zhodnocení. V případě ztráty je tuto povinna uhradit penzijní společnost, která fond spravuje. Také proto jsou strategie fondů penzijního připojištění extrémně konzervativní a výnos rozhodně nepřevyšuje inflaci.  Roční výnosy transformovaných fondů najdete v našem srovnávači.

U penzijního spoření je zase výhodou možnost požádat o předdůchod. Zhodnocení prostředků ve vyvážených a dynamických fondech bývá vyšší. Samozřejmě za cenu rizika, že v některých letech může být zhodnocení i záporné. 

Každopádně prostředky z transformovaných fondů (penzijní připojištění) můžete převést vždy do fondu doplňkového penzijního spoření jen vaší konkrétní penzijní společnosti. Až potom je jednou ročně možný přestup mezi penzijními společnostmi (resp. jejich fondy penzijního spoření). 

U vyvážených fondů má NN Penzijní společnost za poslední 3 roky lepší výkony než Penzijní společnost KB i CONSEQ Penzijní společnost. Nejlepší výkon z vyvážených i dynamických penzijních fondů vloni realizovala UNIQA Penzijní společnost,  na špici je dále Allianz penzijní společnost, ČSOB Penzijní společnost a Penzijní společnost České spořitelny.

ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Články o NN Penzijní společnost

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena