NN konzervativní fond - Konzervativní fondy
Penzijní spoření NN Penzijní společnost

Roční výnos penzijního fondu

Výnos 2013 Výnos 2017 -1.93
0,27 %
Výnos 2013
0,61 %
Výnos 2014
1,15 %
Výnos 2015
0,21 %
Výnos 2016
-1,93 %
Výnos 2017
-0,07 %
Výnos 2018
1,26 %
Výnos 2019
1,36 %
Výnos 2020
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2017-2021)

-0,63 %
Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

2
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

-3,76 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020 1,36 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019 1,26 %
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018 -0,07 %
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017 -1,93 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016 0,21 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015 1,15 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014 0,61 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013 0,27 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

0,40 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

10,00 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk) nízké
Ostatnídalší informace o produktu
-

Expertní hodnocení NN konzervativní fond

Jaký je výnos Povinného konzervativního fondu NN Penzijní společnosti v posledních letech a v porovnání s ostatními penzijními fondy, to snadno zjistíte v našem srovnání produktů: penzijní spoření, penzijní připojištění .

Pořadí výnosů podle fondů v jednotlivých letech spoření si sestavíte kliknutím na šipku umístěnou pod nadpisem „Výnos rok“. Lze si nechat zobrazit právě jen povinné konzervativní fondy (v záložce nad tabulkou).

U Povinného konzervativního fondu lze očekávat jen minimální růst hodnoty. Za výhodu ovšem můžeme považovat velmi nízkou pravděpodobnost, že by se v konkrétním roce objevilo záporné zhodnocení. A pokud přece jen pokles hodnoty nastane, bude velmi mírný. Díky tomu je fond vhodný i pro krátkodobější spoření – v horizontu okolo pěti let. Jen si musíte dobře spočítat očekávaný výnos při započtení poplatků!  Z důvodu zachování konzervativní strategie však výnos v některých letech nedělá ani tolik, co nabízejí spořicí účty u bank.

Výhody Konzervativního fondu NN Penzijní společnosti

  • konzervativní investiční strategie, velmi nízké investiční riziko
  • o umístění úložek do fondu si rozhoduje klient sám
  • vhodné i pro krátkodobější investování – okolo pěti let

Nevýhody Konzervativního fondu NN Penzijní společnosti

  • zhodnocení konzervativního fondu bývá nejnižší z NN penzijních fondů
  • měnové riziko, když investice směřují do cenných papírů celosvětového trhu
  • poplatky za správu a ze zhodnocení

Popis produktu NN konzervativní fond

Povinný konzervativní fond NN Penzijní společnosti  je fondem s investiční strategií založenou na bezpečném konzervativním investování do nástrojů dluhopisového a peněžního trhu. Co jsou nástroje peněžního trhu? Například termínované a další vklady v bankách. Co se dluhopisů týká, vybírány jsou jen státní cenné papíry.

Tomu odpovídá i nejnižší riziko ze všech NN fondů. Na všeobecně zavedené škále rizikovosti a výnosnosti jej najdeme na pozici 2 z celkových 7 (čím vyšší číslo, tím vyšší riziko i potenciální výnos). Ale dosahuje též nejnižšího zhodnocení vložených prostředků ze všech NN penzijních fondů. Zcela totiž chybí dynamická složka, typicky tvořená akciemi.

Proto kdo se obává rizika investování do akcií, zde je fond, který se jim zcela vyhýbá. Investičním cílem fondu je „Zajistit účastníkům kladný nominální výnos“. Majetek ve fondu je ze zákona investován na principu nejpřísněji nastavených pravidel omezení a rozložení rizika. Zcela zde musí být eliminováno riziko měnové. Změn kurzu koruny vůči zahraničním měnám se proto investor obávat nemusí (na rozdíl od investic do fondu Růstového nebo Vyváženého )

Proč nese název Povinný konzervativní? Jde o fond, který je každá penzijní společnost ze zákona povinna založit a nabídnout. V případě NN penzijního spoření však do něj prostředky neumisťuje samotná společnost v rámci přednastavené strategie, ale o investování do tohoto fondu si rozhoduje každý klient dle vlastního uvážení. Změna je možná jen jednou za rok zdarma

Fond vznikl v roce 2013. Jeho očekávané zhodnocení činí 1 % p.a., tedy souboj s dnešní inflací budete prohrávat. Navíc se nejedná v tomto případě o garanci, pouze o očekávání.  Skutečný roční výnos Růstového fondu za poslední roky je k vidění v tabulce a grafu výše. Fond neprosazuje environmentální či sociální vlastnosti a nesleduje cíl udržitelných investic.

Depozitářem Povinného konzervativního fondu NN Penzijní společnosti je Česká spořitelna

Povinný konzervativní fond NN Penzijní společnosti je určen pro velmi konzervativní klienty, kteří chtějí investovat velmi krátkodobě, tedy do pěti let, a zároveň tu bezpečně uložit své peníze. I za cenu velmi nízkého výnosu, který nemusí stačit ani na poražení inflace.