ČSOB fond pro penzi ČSOB Penzijní společnost


Výnos 2020 0.64
0,64 %
Výnos 2020
3,38 %
Výnos 2021
1,63 %
Výnos 2022

Vlastnosti produktu ČSOB fond pro penzi ČSOB Penzijní společnost

Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

3
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

1,63 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2019-2023)

3,56 %
Výnos 2023

Výnos penzijního fondu za rok 2023

8,59 %
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

3,38 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
0,64 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
-
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
-
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
-
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
-
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
-
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
-
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
-
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

1,00 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

15,00 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
nízké
Ostatnídalší informace o produktu
AKCE: bonus 1 000 Kč za založení spoření
Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

3
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
-
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

1,63 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
-
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2019-2023)

3,56 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
-
Výnos 2023

Výnos penzijního fondu za rok 2023

8,59 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
-
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

3,38 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

1,00 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
0,64 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

15,00 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
-
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
nízké
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
-
Ostatnídalší informace o produktu
AKCE: bonus 1 000 Kč za založení spoření
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
-

Experti hodnotí ČSOB fond pro penzi ČSOB Penzijní společnost

Jaký výkon odvedl v posledních letech ČSOB pro penzi účastnický fond (i ve srovnání s dalšími konzervativními fondy), snadno zjistíte v našem srovnání produktů: penzijní spoření, penzijní připojištění. Pořadí fondů si sestavíte v jednotlivých letech kliknutím na šipku umístěnou pod nadpisem „Výnos rok“. Lze si nechat zobrazit i právě jen konzervativní fondy (v záložce nad tabulkou).

ČSOB penzijní fond Pro penzi je nejmladším penzijním fondem této společnosti. Nabízí smíšenou konzervativní strategii, kde se nedá čekat nijak závratné zhodnocení. Ale stále jde o investici výhodnější než u povinného konzervativního fondu. Lákadlem může být minimalizace měnového rizika, protože 75 % aktiv má aktivní jištění proti výkyvům měnového kurzu. Aby bylo možné dosáhnout zajímavých výsledků je omezená část investic směřována do akcií (nesmějí překročit 30 % hodnoty majetku). 

Výhody ČSOB pro penzi účastnického fondu

  • konzervativnější investiční strategie s menší akciovou složkou
  • nižší investiční riziko
  • 75 % aktiv fondu zajištěno proti měnovému riziku
  • vhodné i pro střednědobé investování (nad 5 let)

Nevýhody ČSOB pro penzi účastnického fondu

  • nízké zhodnocení (na fond s vyšší rizikovostí - stupeň 3)
  • neporáží inflaci
  • poplatky za správu a ze zhodnocení

Popis produktu ČSOB fond pro penzi ČSOB Penzijní společnost

ČSOB pro penzi účastnický fond ČSOB Penzijní společnosti je benjamínkem na trhu penzijního spoření. Se svým datem vzniku v srpnu 2019 patří k nejmladším českým penzijním fondům. Vznikl v reakci na stoupající poptávku klientů po investicích zajištěných proti měnovému riziku. 

Na českém trhu není zdaleka tolik příležitostí k investování jako například na území členských států EU či v USA. Tam už se ale v korunách investovat nedá. Výkyvy ve směnových kurzech ohrožují vývoj hodnoty majetku na penzijním účtu účastníka. Proto Pro penzi fond zajišťuje 75 % všech investic proti riziku změny kurzu.

Strategie investování je tu smíšená konzervativní (dluhopisy a nástroje peněžního trhu), s příměsí akciové složky. Akcie tvoří maximálně 30 % hodnoty majetku fondu. Většina z prostředků fondu je investována do dluhopisů a běžných nástrojů peněžního trhu tak, aby byla zachována dostatečná likvidita fondu. Pořizovány jsou dluhopisy s vysokým ratingem (min. A-) a vydávané Českou republikou, členskými státy Evropské unie s ratingem na úrovni České republiky a vyšším, dále dluhopisy vydávané Spojenými státy americkými. I zde je požadovaný rating alespoň A-.

Investičním cílem tohoto penzijního fondu ČSOB je: „vhodným výběrem investic a jejich strukturou dosahovat růstu hodnoty penzijní jednotky“. Tento fond ČSOB není benchmarkový a nesleduje žádný index výkonnosti. Založen byl v roce 2019. Navazuje i na historii původního ČSOB penzijního připojištění (od r. 1994 v podobě Českomoravského penzijního fondu). Předpokládané zhodnocení fondu uváděno není. Skutečné zhodnocení za poslední roky vidíte v tabulce a grafu výše.

Rizikovost investování v ČSOB penzijním Fondu pro penzi je vyhodnocena na všeobecně zavedené škále do stupně 3 z celkových 7. O umístění prostředků do fondu Pro penzi si rozhoduje buď sám účastník v individuální strategii, nebo využije služby ČSOB v podobě asistovaného investování s názvem „ Strategie životního cyklu“ . Ta je pro klienty jednotná a vyvíjí se s věkem účastníka. V pozdějších letech Strategie životního cyklu je část úložek účastníka investována právě do fondu ČSOB Pro penzi. 

ČSOB penzijní společnost provozuje klientský Penzijní portál ČSOB , kde se účastníci mohou kdykoliv informovat o výkonu fondu či o stavu svého penzijního účtu, případně zde i měnit strategii svého spoření. Depozitářem ČSOB dynamického účastnického fondu je UniCredit bank

Pro penzi účastnický fond ČS je vhodný pro všechny účastníky, kteří sice chtějí využít investování do akcií, ale zároveň mají jen nízkou toleranci k investičnímu a měnovému riziku. U tohoto fondu lze skloubit konzervativní přístup, eliminaci velké části měnového rizika ještě spolu s možností zajímavějšího výdělku (než nabízí čistě Konzervativní fond ČSOB nebo Garantovaný fond ČSOB). Samotné penzijní spoření by mělo v tomto fondu trvat alespoň 5 let, raději však déle. 

ČSOB penzijko je podporováno státem. Klient od státu získá státní příspěvek a ještě i daňové odpočty. To se samozřejmě týká i ČSOB pro penzi účastnického fondu. 

K penzijnímu spoření může dostat klient až 2 760 Kč za rok jako státní příspěvek, a to v případě, kdy si na penzijku měsíčně spoří 1 000 Kč. Minimální měsíční úložka, k níž stát přidává příspěvek, je 300 Kč. V tomto případě stát vyplácí 1080 Kč za rok.

Z měsíčních úložek nad 1 000 korun se pak snižuje základ pro daň z příjmu. Při úložce 3 000 Kč měsíčně se snižuje daň z příjmu fyzických osob o 3 600 Kč za rok . Celkově tedy klient, který si měsíčně spoří na penzi 3 000 Kč, získá od státu 6 360 Kč každý rok trvání spoření. Penzijní společnost ČSOB doporučuje klientům konkrétní kroky k maximálním daňovým úsporám - skrze službu PF ČSOB „Program daňové optimalizace“.

Jestliže na penzi přispívá zaměstnavatel, poskytne mu stát další výhody z oblasti zdanění penzijního připojištění či spoření: z částky až 50 000 Kč ročně nebude muset odvádět sociální a zdravotní pojištění. Penzijní spoření je proto často využíváno jako zaměstnanecký benefit.

Nahlásit chybu
REKLAMA

Další konzervativní fondy

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena