Banky.cz Články Daně Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob

29.2.2020, Daně

Jste OSVČ nebo si k zaměstnání přivyděláváte brigádami? Pak máte pravděpodobně povinnost podat přiznání k dani z příjmu za rok 2019. Jaké příjmy podléhají zdanění?

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob obvykle řeší podnikatelé (OSVČ), v některých případech mají tuto povinnost také zaměstnanci. V daňovém přiznání se uvádí příjmy:

  • ze závislé činnosti zaměstnaní (§ 6) – obvykle se jedná o příjmy ze zaměstnání
  • z podnikání (§ 7)
  • z kapitálového majetku (§ 8) – například podíly na zisku obchodní korporace, úroky z podnikatelského účtu, přijaté úroky z poskytnutých úvěrů apod.
  • z nájmu (§ 9) – obvykle se jedná o příjem z pronajaté nemovitosti
  • ostatní příjmy (§ 10) – příležitostné příjmy, příjem z prodeje nemovitosti (pokud není osvobozený) atd.

Kdo podává daňové přiznání

V zákoně je uvedeno více případů, kdy je fyzická osoba povinna podat daňové přiznání. Nejčastěji se jedná o následující situace:

  • zaměstnanec měl příjmy z více zaměstnání současně
  • zaměstnanec, který z důvodu vysokých příjmů platil solidární zvýšení daně
  • zaměstnanec, který měl také další příjmy vyšší jak 6.000 Kč v daném roce (například z pronájmu nemovitosti)
  • podnikatelé (OSVČ), kteří mají příjmy z podnikání vyšší jak 15.000 Kč nebo vykazuje daňovou ztrátu
  • při předčasném ukončení či výběru peněz ze životního pojištění

Daňové přiznání naopak není povinen podat zaměstnanec, který měl v daném roce příjmy ze zaměstnání pouze od jednoho anebo postupně od více zaměstnavatelů (pak ale musí zaměstnavatele požádat o provedení ročního zúčtování daní a do 15/2/2020 doložit všechny dokumenty pro nárokované slevy) a nemá jiné příjmy vyšší než 6.000 Kč.

Jak se počítá daň z příjmů

Konstrukce výpočtu daňové povinnosti je zjednodušeně následující:

základ daně

- nezdanitelné odpočty

= základ daně po snížení (zaokrouhlený na stovky korun dolů)

× sazba daně 15 %

= základní částka daně

+ solidární zvýšení daně

- slevy na dani

= výsledná daň (daňový bonus)

Do kdy podat daňové přiznání

Termín pro podání daňového přiznání za rok 2019 (a zaplacení daně) je 1. dubna 2020. Pokud daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce, termín se posouvá na 1. července 2020. V tomto případě je třeba do 31. března 2020 předložit finančnímu úřadu plnou moc udělenou daňovému poradci.

Podání daňového přiznání do 5 pracovních dnů po uplynutí původní lhůty se dle daňového řádu toleruje a není za to žádná sankce.

Kdo, kdy a kam podává daňové přiznání a jaké slevy může uplatnit? Vyčerpávající daňový průvodce v našem článku Jak vyplnit daňové přiznání.

ANKETA k článku Daň z příjmů fyzických osob"

Máte povinnost podat přiznání k dani z příjmu?
Počet odpovědí: 98

KOMENTÁŘE k článku Daň z příjmů fyzických osob

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat