Banky.cz Články Daně Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2020?

Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2020?

16.3.2021, Daně

Máte povinnost podat přiznání k dani z příjmu za rok 2020? Jaké daňové slevy můžete čerpat? Poradíme, jak správně vyplnit daňové přiznání a nepřipravit se o případný daňový přeplatek.

Musím podat DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ?

Kdo podává daňové přiznání

Přiznání k dani z příjmu podává každý, kdo měl v předchozím roce zdanitelné příjmy vyšší než 15 000 Kč (nedaněné srážkovou daní), a komu z nějakého důvodu neprovede roční zúčtování daní zaměstnavatel. Těchto důvodů může být několik:

 • souběžné zaměstnání u více zaměstnavatelů,
 • příjmy z podnikání, pronájmu, zahraničí či kapitálového majetku,
 • povinnost platit solidární daň atd.

Kdo nepodává daňové přiznání

Předmětem daně z příjmu jsou zdanitelné příjmy. Daňové přiznání tak nepodávají osoby bez zdanitelných příjmů. Mezi nezdanitelné příjmy se řadí:

 • rodičovská,
 • mateřská,
 • nemocenská,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • sociální dávky,
 • invalidní důchod,
 • starobní důchod do 36 násobku minimální mzdy (pro rok 2020 tedy do 525 600 Kč).

Daňové přiznání tak obvykle nepodávají maminky na mateřské a rodičovské, nezaměstnaní, dlouhodobě nemocní, invalidé a starobní důchodci bez zdanitelných příjmů.

Brigády, DPP a DPČ

Příjmy daněné srážkovou daní se nemusí zahrnovat do daňového přiznání.

 • DPP: do 10 000 Kč/měsíc/zaměstnavatel
 • DPČ: do 3 000 Kč/měsíc/zaměstnavatel (od roku 2021 se limit zvyšuje na 3 500 Kč)

Přestože tyto příjmy nemusíte zahrnovat do daňového přiznání, můžete to pro Vás být za určitých okolností výhodné (např. v případě nevyčerpání daňových slev).

Příklad: Student, matka na rodičovské, starobní důchodce si přivydělávají v průběhu roku pouze brigádami. Mají podepsané DPP/DPČ u více zaměstnavatelů současně. Prohlášení poplatníka ale mohli podepsat jen u jednoho zaměstnavatele, tedy u ostatních zaměstnavatelů je jim příjem daněn. Nevyčerpají-li v průběhu roku všechny daňové slevy, vyplatí se jim podat daňové přiznání dobrovolně (přestože tuto povinnost nemají). Získají tím možnost požádat o vrácení daňového přeplatku.

Roční zúčtování daní

Zatímco daňové přiznání si podává každý sám, o roční zúčtování daní můžete požádat svého zaměstnavatele (při splnění podmínek, tedy bez souběžného zaměstnání, příjmů z podnikání, atd.). Zaměstnavateli je v takovém případě nutné doručit všechny potřebné dokumenty, obvykle do 15/2.

Lhůty pro podání daňového přiznání

Do 31/3/2021 je třeba FÚ předložit daňové přiznání za rok 2020 a v případě nedoplatku i zaplatit daň. Podáváte-li daňové přiznání elektronicky přes portál mojedane.cz, prodlužuje se lhůta o 1 měsíc do 30/4/2021. Necháte-li se zastupovat daňovým poradcem, pak se termín pro podání přiznání (a placení daňového nedoplatku) posouvá na 30/6/2021. FÚ obvykle toleruje zpoždění do 5 dnů, ale spoléhat na to nelze. Odpuštění penále není nárokové. Lepší je vždy podávat daňové přiznání včas.

Mimořádné prodloužení lhůt z důvodu krize koronaviru: Vláda schválila prodloužení lhůt pro podání daňového přiznání o 1 měsíc, tedy osobně lze přiznání podat do 30/4/2021 a elektronicky do 31/5/2021.

Kam se podává daňové přiznání

Daňové přiznání se podává místně příslušnému finančnímu úřadu (dle bydliště). Daň se platí na účet krajského FÚ vedeného u centrální banky. Předčíslí účtu bude vždy 721 (značí daň z příjmu FO) a kód banky 0710 (ČNB). 

 • Finanční úřad pro hlavní město Prahu 721-77628031/0710
 • Finanční úřad pro Středočeský kraj 721-77628111/0710
 • Finanční úřad pro Jihočeský kraj 721-77627231/0710
 • Finanční úřad pro Plzeňský kraj 721-77627311/0710
 • Finanční úřad pro Karlovarský kraj 721-77629341/0710
 • Finanční úřad pro Ústecký kraj 721-77621411/0710
 • Finanční úřad pro Liberecký kraj 721-77628461/0710
 • Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 721-77626511/0710
 • Finanční úřad pro Pardubický kraj 721-77622561/0710
 • Finanční úřad pro Kraj Vysočina 721-67626681/0710
 • Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 721-77628621/0710
 • Finanční úřad pro Olomoucký kraj 721-47623811/0710
 • Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 721-77621761/0710
 • Finanční úřad pro Zlínský kraj 721-47620661/0710

NEBOJtE SE DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ

Daňové přiznání má pro běžnou nepodnikající fyzickou osobu jen dvě stránky, do kterých se s trochou nadsázky vypisují jen tři údaje (hrubý příjem, pojistné placené zaměstnavatelem a již odvedená záloha na daň), které naleznete na POZP vystavené zaměstnavatelem (Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2020). Není to žádná věda a vyplnění celého formuláře Vám nezabere více než 10 minut. 

Daňové přiznání můžete nově podat elektronicky přes portál mojedane.cz Nepotřebujete datovou schránku ani elektronický podpis, stačí Vám Bankovní IDentita.

SLEVa NA DANI

Na poplatníka (24 840 Kč): Jediná sleva, na kterou má nárok každý. Nezávisle na počtu odpracovaných měsíců máte vždy nárok na plnou slevu 24 840 Kč. Pro čerpání základní slevy na poplatníka v průběhu roku podepisujete každoročně zaměstnavatelům tzv. růžovku (Prohlášení poplatníka daně z příjmu). Pokud jste z jakéhokoliv důvodu růžovku nepodepsali a sleva Vám aplikována v průběhu roku nebyla, získáte ji zpětně podáním daňového přiznání. Od roku 2021 se sleva na poplatníka zvyšuje na 27 840 Kč a od roku 2022 na 30 840 Kč.

Na manželku/manžela (24 840 Kč): Slevu uplatňuje jeden z manželů v situaci, kdy druhý z manželů měl v roce 2020 příjmy nižší než 68 000 Kč. Nárok na slevu mají i registrovaní partneři (ale ne druhové). Trvalo-li manželství pouze po část roku, máte nárok jen na poměrnou část slevy. Je-li manžel/manželka ZTP/P, zvyšuje se sleva na dvojnásobek (49 680 Kč).

 • Do příjmů se počítá: Všechny výdělky (včetně příjmů neuváděných v DP), podpora v nezaměstnanosti, veškeré vyplácené důchody (invalidní, starobní), nemocenská, mateřská, výživné na manželku.
 • Do příjmů se nepočítá: Rodičovská, výživné na dítě (alimenty), přídavky na děti, stipendia, sociální příplatky, dávky v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení, pastelkovné, porodné, pohřebné, příspěvky na péči o osobu blízkou.

Na studenta (4 020 Kč): Nárok má student studující na státem uznané škole do 26 let věku (u prezenčního doktorského studia do 28 let). V případě studia pouze po část roku činí nárok na slevu 335 Kč za každý odstudovaný měsíc.

Na děti (15 204 Kč - 24 204 Kč): První dítě 15 204, druhé dítě 19 404 Kč, třetí a každé další dítě 24 204 Kč. Slevu můžete uplatnit na vyživované děti žijící ve společné domácnosti do 26 let věku dítěte, pokud dítě studuje. Děti musí být vlastní, osvojené, v náhradní péči či druhého z manželů. Naopak není nárok na děti druhů. Nevyčerpáte-li celou slevu na dani za děti, máte nárok na doplatek nevyčerpané části (tzv. daňový bonus), pokud Vaše příjmy činily min. šestinásobek minimální mzdy za rok 2020 (87 600 Kč). Slevu může uplatnit pouze jeden z manželů (druhý dokládá čestné prohlášení o neuplatňování slevy). Při narození dítěte (stejně jako při ukončení jeho studia) je nárok na slevu pouze za poměrnou část roku (ale máte nárok na slevu za celý měsíc, ve kterém se dítě narodilo či ukončilo studium). Je-li dítě ZTP/P, zvyšuje se sleva na dvojnásobek (30 408 Kč/38 808 Kč/48 408 Kč). Pořadí dětí si můžete stanovit zcela libovolně, až vždy musíte nejprve maximálně možně vyčerpat nižší slevy před vyššími (vyšší slevu není možné uplatňovat na více měsíců než nižší slevu).

Na invaliditu (2 520 Kč - 16 140 Kč): Za přiznaný invalidní důchod 1. a 2. stupně činí sleva 2 520 Kč, za 3. stupeň 5 040 Kč, držitelé průkazu ZTP/P 16 140 Kč. Při přiznání/zániku důchodu/ZTP/P v průběhu roku Vám náleží poměrná část slevy (nárok máte za každý měsíc, na jehož počátku jste podmínky splňovali).

Na umístění dítěte ve školce (až 14 600 Kč): Lze uplatnit slevu na dani ve výši nákladů (bez stravování, výletů, dopravy, příspěvků do třídního fondu) za umístění dítěte ve školce (dle školského zákona) nebo ekvivalentním zařízení. Náklady je nutné doložit potvrzením vydaným školkou. Sleva platí na dítě, tedy u dvou dětí až 29 200 Kč, u tří dětí až 43 800 Kč, atd. Pro rok 2021 se max. sleva navyšuje na 15 200 Kč/dítě (ekvivalent minimální mzdy).

SNÍŽENÍ DAŇOVÉHO ZÁKLADU

Mimo slev na dani výše je možné si snížit i daňový základ, ze kterého se počítá výsledná daňová povinnost. Reálná úspora na dani bude rovna 15% z částky, o kterou jste snížili základ daně.

Úroky z úvěrů na bydlení (až 150 000 - 300 000 Kč): Daňový základ můžete ponížit o úroky zaplacené za hypotéku a úvěr ze stavebního spoření. Při koupi stavebního pozemku je podmínkou zahájení výstavby do 4 let od nabytí nemovitosti. Potvrzení o zaplacených úrocích Vám banka zašle nejpozději do konce ledna 2021.

 • Úvěry sjednané do konce roku 2020: daňový základ lze ponížit až o 300 000 Kč
 • Úvěry sjednané od roku 2021: daňový základ lze ponížit až o 150 000 Kč

Pro nárok na odpočet úroků je třeba:

 • nemovitost užívat k řešení bytových potřeb svých nebo své rodiny,
 • být účastníkem úvěrové smlouvy,
 • nemovitost vlastnit.

Životní pojištění (až 24 000 Kč): Lze odečíst až 24 000 Kč zaplacených na životním pojištění.

Doplňkové penzijní spoření, Penzijní připojištění (až 24 000 Kč): Lze odečíst až 24 000 Kč, které byly zaplaceny na penzijní spoření navíc nad hranici základních 12 000 Kč, na které stát dává příspěvek až 230 Kč/měsíc. Potvrzení o zaplacených příspěvcích nad hranici základních 12 000 Kč Vám penzijní fond zašle nejpozději do konce ledna 2021.

Odborové příspěvky (až 3 000 Kč): Daňový základ je možné snížit až o 3 000 Kč zaplacených na členských příspěvcích odborovým organizacím.

Dary (max. 15% základu daně, min. 2% základu daně nebo 1 000 Kč): Je možné odečíst hodnoty darů vybraným fyzickým a právnickým osobám (obvykle školská/zdravotnická zařízení a útulky), darování krve (3 000 Kč/odběr) a orgánů/odběr krvetvorných buněk (20 000 Kč/orgán/odběr).

Další vzdělávání (až 10 000 Kč): Odečítá se částka vynaložená na úhradu odborné zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, pro zdravotně postižené se částka navyšuje na 13-15 000 Kč (dle výše postižení).

ANKETA k článku Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2020?"

Podávali jste daňové přiznání elektronicky přes portál mojedane.cz?
Počet odpovědí: 123

KOMENTÁŘE k článku Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2020?

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat