Banky.cz Články Daně Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2023 v roce 2024?

Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2023 v roce 2024?

18.1.2024 Daně

Máte povinnost podat přiznání k dani z příjmu za rok 2023 v roce 2024? Jaké daňové slevy můžete čerpat? Poradíme, jak správně vyplnit daňové přiznání a nepřipravit se o případný daňový přeplatek.

REKLAMA
REKLAMA

Musím podat daňové přiznání?

Většině zaměstnanců bez vedlejších příjmů zpracovává roční zúčtování daní zaměstnavatel. Všem ostatním s podáním daňového přiznání pomůže náš návod. Daňové přiznání má pro běžnou nepodnikající fyzickou osobu jen dvě stránky, do kterých se s trochou nadsázky vypisují jen dva údaje (hrubý příjem a již sražená záloha na daň), které naleznete na POZP vystavené zaměstnavatelem (Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2023). Není to žádná věda a vyplnění celého formuláře Vám nezabere více než 10 minut. 

Daňové přiznání můžete podat elektronicky přes portál mojedane.cz. Nepotřebujete datovou schránku ani elektronický podpis, stačí Vám Bankovní IDentita.

Kdo podává daňové přiznání

Přiznání k dani z příjmu podává každý, kdo měl v předchozím roce zdanitelné příjmy vyšší než 15 000 Kč (nedaněné srážkovou daní), a komu z nějakého důvodu neprovede roční zúčtování daní zaměstnavatel. Těchto důvodů může být několik:

 • souběžné zaměstnání u více zaměstnavatelů,
 • příjmy z podnikání, pronájmu, zahraničí či kapitálového majetku,
 • povinnost platit solidární daň atd.

Kdo nepodává daňové přiznání

Předmětem daně z příjmu jsou zdanitelné příjmy. Daňové přiznání tak nepodávají osoby bez zdanitelných příjmů. Mezi nezdanitelné příjmy se řadí:

 • rodičovská,
 • mateřská,
 • nemocenská,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • sociální dávky,
 • invalidní důchod,
 • starobní důchod do 36 násobku minimální mzdy (pro rok 2023 tedy do 622 800 Kč).

Daňové přiznání tak obvykle nepodávají maminky na mateřské a rodičovské, nezaměstnaní, dlouhodobě nemocní, invalidé a starobní důchodci bez zdanitelných příjmů.

Brigády, DPP a DPČ

Příjmy daněné srážkovou daní se nemusí zahrnovat do daňového přiznání.

 • DPP: do 10 000 Kč/měsíc/zaměstnavatel
 • DPČ: do 4 000 Kč/měsíc/zaměstnavatel

Přestože tyto příjmy nemusíte zahrnovat do daňového přiznání, můžete to pro Vás být za určitých okolností výhodné (např. v případě nevyčerpání daňových slev).

Příklad: Student, matka na rodičovské, starobní důchodce si přivydělávají v průběhu roku pouze brigádami. Mají podepsané DPP/DPČ u více zaměstnavatelů současně. Prohlášení poplatníka ale mohli podepsat jen u jednoho zaměstnavatele, tedy u ostatních zaměstnavatelů je jim příjem daněn. Nevyčerpají-li v průběhu roku všechny daňové slevy, vyplatí se jim podat daňové přiznání dobrovolně (přestože tuto povinnost nemají). Získají tím možnost požádat o vrácení daňového přeplatku.

Roční zúčtování daní

Zatímco daňové přiznání si podává každý sám, o roční zúčtování daní můžete požádat svého zaměstnavatele (při splnění podmínek, tedy bez souběžného zaměstnání, příjmů z podnikání, atd.). Zaměstnavateli je v takovém případě nutné doručit všechny potřebné dokumenty, obvykle do 15/2.

Srovnání podnikatelských účtů pro OSVČ

Lhůty pro podání daňového přiznání

Do 31/3/2024 je třeba FÚ předložit daňové přiznání za rok 2023 a v případě nedoplatku i zaplatit daň. Podáváte-li daňové přiznání elektronicky přes portál mojedane.cz, prodlužuje se lhůta o 1 měsíc do 30/4/2024. Necháte-li se zastupovat daňovým poradcem, pak se termín pro podání přiznání (a placení daňového nedoplatku) posouvá na 30/6/2024. FÚ obvykle toleruje zpoždění do 5 dnů, ale spoléhat na to nelze. Odpuštění penále není nárokové. Lepší je vždy podávat daňové přiznání včas.

Kam se podává daňové přiznání

Daňové přiznání se podává místně příslušnému finančnímu úřadu (dle bydliště). Daň se platí na účet krajského FÚ vedeného u centrální banky. Předčíslí účtu bude vždy 721 (značí daň z příjmu FO) a kód banky 0710 (ČNB). 

Běžný účet s bonusem 3 000 Kč

 • Finanční úřad pro hlavní město Prahu 721-77628031/0710
 • Finanční úřad pro Středočeský kraj 721-77628111/0710
 • Finanční úřad pro Jihočeský kraj 721-77627231/0710
 • Finanční úřad pro Plzeňský kraj 721-77627311/0710
 • Finanční úřad pro Karlovarský kraj 721-77629341/0710
 • Finanční úřad pro Ústecký kraj 721-77621411/0710
 • Finanční úřad pro Liberecký kraj 721-77628461/0710
 • Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 721-77626511/0710
 • Finanční úřad pro Pardubický kraj 721-77622561/0710
 • Finanční úřad pro Kraj Vysočina 721-67626681/0710
 • Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 721-77628621/0710
 • Finanční úřad pro Olomoucký kraj 721-47623811/0710
 • Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 721-77621761/0710
 • Finanční úřad pro Zlínský kraj 721-47620661/0710

Daňové slevy

V rámci daňového přiznání & ročního zúčtování daní je možné uplatnit následující daňové slevy.

Sleva a poplatníka (30 840 Kč)

Jediná sleva, na kterou má nárok každý. Nezávisle na počtu odpracovaných měsíců máte vždy nárok na plnou slevu 30 840 Kč. Pro čerpání základní slevy na poplatníka v průběhu roku podepisujete každoročně zaměstnavatelům tzv. růžovku (Prohlášení poplatníka daně z příjmu). Pokud jste z jakéhokoliv důvodu růžovku nepodepsali a sleva Vám aplikována v průběhu roku nebyla, získáte ji zpětně podáním daňového přiznání. 

Daň z příjmu tak reálně neplatíte až do výše celoročního příjmu 205 600 Kč. Stále však můžete mít povinnost podat daňové přiznání.

Sleva na manželku/manžela (24 840 Kč)

Slevu uplatňuje jeden z manželů v situaci, kdy druhý z manželů měl v roce 2023 příjmy nižší než 68 000 Kč. Nárok na slevu mají i registrovaní partneři (ale ne druhové). Trvalo-li manželství pouze po část roku, máte nárok jen na poměrnou část slevy. Je-li manžel/manželka ZTP/P, zvyšuje se sleva na dvojnásobek (49 680 Kč).

 • Do příjmů se počítá: Všechny výdělky (včetně příjmů neuváděných v DP), podpora v nezaměstnanosti, veškeré vyplácené důchody (invalidní, starobní), nemocenská, mateřská, výživné na manželku.
 • Do příjmů se nepočítá: Rodičovská, výživné na dítě (alimenty), přídavky na děti, stipendia, sociální příplatky, dávky v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení, pastelkovné, porodné, pohřebné, příspěvky na péči o osobu blízkou.

Od roku 2024 se sleva na manželku/manžela výrazně omezuje - letos tak máte poslední možnost tuto slevu využít naplno. Od roku 2024 to bude možné jen u rodičů pečující o děti do 3 let.

Sleva na studenta (4 020 Kč)

Nárok má student studující na státem uznané škole do 26 let věku (u prezenčního doktorského studia do 28 let). V případě studia pouze po část roku činí nárok na slevu 335 Kč za každý odstudovaný měsíc. Od roku 2024 se sleva na studenta ruší - letos tak máte poslední možnost tuto slevu využít.

Studenti daň z příjmu tak reálně neplatí až do výše celoročního příjmu 232 400 Kč. Stále však mohou mít povinnost podat daňové přiznání.

Sleva na děti (15 204 Kč - 27 840 Kč)

První dítě 15 204, druhé dítě 22 320 Kč, třetí a každé další dítě 27 840 Kč. Slevu můžete uplatnit na vyživované děti žijící ve společné domácnosti do 26 let věku dítěte, pokud dítě studuje. Děti musí být vlastní, osvojené, v náhradní péči či druhého z manželů. Naopak není nárok na děti druhů. Nevyčerpáte-li celou slevu na dani za děti, máte nárok na doplatek nevyčerpané části (tzv. daňový bonus), pokud Vaše příjmy činily min. šestinásobek minimální mzdy za rok 2023 (103 800 Kč). 

Slevu může uplatnit pouze jeden z manželů (druhý dokládá čestné prohlášení o neuplatňování slevy). Při narození dítěte (stejně jako při ukončení jeho studia) je nárok na slevu pouze za poměrnou část roku (ale máte nárok na slevu za celý měsíc, ve kterém se dítě narodilo či ukončilo studium). Je-li dítě ZTP/P, zvyšuje se sleva na dvojnásobek (30 408 Kč/44 640 Kč/55 680 Kč). Pořadí dětí si můžete stanovit zcela libovolně, až vždy musíte nejprve maximálně možně vyčerpat nižší slevy před vyššími (vyšší slevu není možné uplatňovat na více měsíců než nižší slevu).

Sleva na invaliditu (2 520 Kč - 16 140 Kč)

Za přiznaný invalidní důchod 1. a 2. stupně činí sleva 2 520 Kč, za 3. stupeň 5 040 Kč, držitelé průkazu ZTP/P 16 140 Kč. Při přiznání/zániku důchodu/ZTP/P v průběhu roku Vám náleží poměrná část slevy (nárok máte za každý měsíc, na jehož počátku jste podmínky splňovali).

Sleva za umístění dítěte ve školce (až 17 300 Kč)

Lze uplatnit slevu na dani ve výši nákladů (bez stravování, výletů, dopravy, příspěvků do třídního fondu) za umístění dítěte ve školce (dle školského zákona) nebo ekvivalentním zařízení. Náklady je nutné doložit potvrzením vydaným školkou. Sleva platí na dítě, tedy u dvou dětí až 34 600 Kč, u tří dětí až 51 900 Kč, atd. Od roku 2024 se sleva za umístění dítěte ve školce ruší - letos tak máte poslední možnost tuto slevu využít.

Snížení daňového základu

Mimo slev na dani výše je možné si snížit i daňový základ, ze kterého se počítá výsledná daňová povinnost. Reálná úspora na dani bude rovna 15% z částky, o kterou jste snížili základ daně.

Úroky z úvěrů na bydlení (až 150 000 - 300 000 Kč)

Daňový základ můžete ponížit o úroky zaplacené za hypotéku a úvěr ze stavebního spoření. Při koupi stavebního pozemku je podmínkou zahájení výstavby do 4 let od nabytí nemovitosti. Potvrzení o zaplacených úrocích Vám banka zašle nejpozději do konce ledna 2024.

Běžný účet bez poplatků

 • Úvěry sjednané do konce roku 2020: daňový základ lze ponížit až o 300 000 Kč
 • Úvěry sjednané od roku 2021: daňový základ lze ponížit až o 150 000 Kč

Pro nárok na odpočet úroků je třeba:

 • nemovitost užívat k řešení bytových potřeb svých nebo své rodiny,
 • být účastníkem úvěrové smlouvy,
 • nemovitost vlastnit.

Odpočtu úroků z hypotéky se podrobněji věnuje samostatný článek Jak na odpočet úroků z hypotéky

Životní pojištění (až 24 000 Kč)

Lze odečíst až 24 000 Kč zaplacených na životním pojištění.

Doplňkové penzijní spoření, Penzijní připojištění (až 24 000 Kč)

Lze odečíst až 24 000 Kč, které byly zaplaceny na penzijní spoření navíc nad hranici základních 12 000 Kč, na které stát dává příspěvek až 230 Kč/měsíc. Potvrzení o zaplacených příspěvcích nad hranici základních 12 000 Kč Vám penzijní fond zašle nejpozději do konce ledna 2024.

Odborové příspěvky (až 3 000 Kč)

Daňový základ je možné snížit až o 3 000 Kč zaplacených na členských příspěvcích odborovým organizacím.

Dary 

Max. 15% základu daně, min. 2% základu daně nebo 1 000 Kč

Je možné odečíst hodnoty darů vybraným fyzickým a právnickým osobám (obvykle školská/zdravotnická zařízení a útulky), darování krve (3 000 Kč/odběr) a orgánů/odběr krvetvorných buněk (20 000 Kč/orgán/odběr).

Další vzdělávání (až 10 000 Kč)

Odečítá se částka vynaložená na úhradu odborné zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, pro zdravotně postižené se částka navyšuje na 13-15 000 Kč (dle výše postižení).

Jaké daňové slevy uplatnit nelze?

V rámci daňového přiznání & ročního zúčtování daní nelze nikterak uplatnit již zaplacenou srážkovou daň z úroků u spoření (spořicí účettermínovaný vkladatd.). Jedinou výjimkou jsou nedaněné úroky ze zahraničí (při doložení daňového domicilu zahraniční bance).

Zdanění kryptoměn

Zdanění kryptoměn se podrobněji věnuje samostatný článek Jak na zdanění kryptoměn

Další info o změnách daní v roce 2024 najdete v článku Daňové změny 2024

 

ANKETA k článku Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2023 v roce 2024?

Podávali jste daňové přiznání elektronicky přes portál mojedane.cz?

Počet odpovědí: 201

KOMENTÁŘE k článku Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2023 v roce 2024?

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Klíčové změny v roce 2024 aneb na co se připravit

10.2.2024 Daně

Začátek roku 2024 přinesl v souvislosti s konsolidačním balíčkem představeným Ministerstvem financí ČR celou řadu změn, které se dotknou takřka každého z nás. Týkají se totiž například hypoték, stavebního spoření nebo nové sazby daně z nemovitých věcí. Pojďme se na ně společně podívat.

Daň z nemovitosti na rok 2024

4.1.2024 Daně

Kdo musí platit daň z nemovitosti? Kdo musí, a kdo naopak nemusí na finanční úřad s přiznáním k této dani?  Do kdy je nutné daňové přiznání podat, na jaký formulář jej vyplnit a kam ho poslat? Jak vysoká je daň z nemovitých věcí, do kdy a jak se platí? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek už pro vás máme připraveny.

Další zdražování na obzoru: vláda chce zvýšit DPH. Co podraží právě vám?

28.6.2023 Daně

Musíme šetřit, rozhodla vláda, a představila lidem vládní konsolidační balíček. Ještě jej ani nestihla formálně schválit, a už naznal několika změn. Stabilně se zatím drží navrhované změny v dani z přidané hodnoty. Ta (až na drobné výjimky) poroste. A tím zrychlí růst už tak dost vysoké inflace. Podívejme se, co se brzy zdraží i vám.

Daň z prodeje nemovitosti

22.2.2023 Daně

Prodali jste nemovitost. Kdy musíte příjem z prodeje zdanit, a kdy se dani naopak vyhnete?

Sociální a zdravotní pojištění v roce 2023: Víte, kolik si připlatíte?

9.1.2023 Daně

Změnit trvalý příkaz a navýšit částku, kterou každý měsíc posíláte na sociální a na zdravotní pojištění. To čeká od tohoto roku podnikatele, kteří platí minimální zálohy. U každého ze zmíněných pojištění se minimální měsíční platba zvedne zhruba o 100 korun. Za rok si tak oproti loňsku připlatíte téměř 2 500 korun.

Z naší bankovní poradny

Pojmy ve slovníku

Akcie

Akcie symbolizují majetkový podíl v určité společnosti a patří mezi oblíbené investiční nástroje mnoha lidí. Když se rozhodneme investovat do akcií, můžeme očekávat atraktivní výnosy, ale musíme si být vědomi i možného rizika. Jakou roli hrají akcie v investičním světě a co bychom měli vědět?

1. Podstata a význam akcií

Co to je: Akcie reprezentují část vlastnictví v organizaci či firmě.

Kategorie akcií: Rozlišujeme mezi několika typy akcií, mezi něž patří základní, upřednostněné nebo ty, které nevyplácejí dividendy.

Finanční benefity: Majitelé akcií mohou profitovat z dividend, tedy podílu na zisku dané firmy.

Majetková a kontrolní práva: Držitelé akcií mívají často možnost hlasovat o klíčových rozhodnutích společnosti.

Obchodovatelnost: Díky burzovnímu obchodování mohou být akcie rychle prodány či zakoupeny.

2. Možná rizika a šance spojená s akciemi

Fluktuace cen: Hodnota akcií může v krátkém čase výrazně vzrůst či poklesnout v reakci na různé faktory.

Dlouhodobý pohled: Mnozí považují investice do akcií za strategii s dlouhodobým výhledem, která může v průběhu let přinést značný zisk.

Rozložení investic: Efektivní strategie často spočívá v rozložení investic mezi různé akcie, což snižuje riziko závislosti na výkonu jedné společnosti.

Výzkum a informovanost: Rozhodující je detailní zkoumání finanční situace a tržního postavení společnosti před nákupem akcií.

Neustálé učení: Aktuální informace a znalost trhu jsou nezbytné pro informované investiční rozhodování.

V investičním světě akcie představují nástroj, který může přinést významné výnosy. Přestože je s nimi spojeno určité riziko, vhodná strategie a informovanost mohou minimalizovat potenciální ztráty a maximalizovat zisky.

ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena