Banky.cz Články Daně Klíčové změny v roce 2024 aneb na co se připravit

Klíčové změny v roce 2024 aneb na co se připravit

10.2.2024 Daně

Začátek roku 2024 přinesl v souvislosti s konsolidačním balíčkem představeným Ministerstvem financí ČR celou řadu změn, které se dotknou takřka každého z nás. Týkají se totiž například hypoték, stavebního spoření nebo nové sazby daně z nemovitých věcí. Pojďme se na ně společně podívat.

REKLAMA
REKLAMA

Konsolidační balíček ovlivní jak zaměstnance, tak i podnikatele. V letech 2024 až 2026 dojde k navýšení minimálního vyměřovacího základu pojistného na sociální pojištění OSVČ z 25 % na 40 % průměrné mzdy. V těchto letech dojde ke zvýšení o 5 procentních bodů ročně, čímž se minimální vyměřovací základ přiblíží na úroveň minimální mzdy. OSVČ budou zároveň platit pojistné nejméně z 55 % namísto současných 50 % základu daně. OSVČ jsou stejně jako zaměstnanci zdaněny sazbou daně 15 % pro základ daně do 36násobku průměrné mzdy a 23 % pro část základu daně přesahujícího 36násobek průměrné mzdy.


Rok 2023

Rok 2024

Rok 2025

Rok 2026

Minimální vyměřovací základ

25 %

30 %

35 %

40 %

Běžný účet s bonusem 3 000 Kč

Vyměřovací základ

50 %

55 %

55 %

55 %

Redukce sazeb DPH a snížení daně

Zatímco ještě v roce 2023 existovaly tři sazby daně, od začátku roku budou sazby daně pouze dvě – základní 21 % a snížená 12 %. Některé vybrané služby a zboží jsou přesunuté ze snížené sazby do základní sazby DPH, od daně jsou zcela osvobozeny knihy.

Zvýšení daně z nemovitých věcí

S platností od 1. 1. 2024 došlo ke zvýšení sazby daně z nemovitosti v průměru o 80 %. V rámci navýšení sazeb daně došlo také ke zvýšení daně z 2 Kč na 3,5 Kč za každý jeden metr čtvereční nebytového prostoru, který je užívaný k podnikání. Nově se toto zvýšení daně ze staveb a jednotek dotkne všech místností v obytných domech a jednotkách neboli bytech sloužících k podnikání v oboru ubytování, a to bez ohledu na to, jestli se jedná o nebytový prostor.

Snížení státní podpory stavebního spoření u stávajících a nových smluv

Od 1. 1. 2024 došlo také ke snížení státní podpory stavebního spoření. Nově je maximální výše podpory 1 000 Kč, a to jak pro stávající, tak i pro nové smlouvy.

Srovnání spořicích účtů

Zdanění garáže a budovy pro rodinnou rekreaci

Běžný účet bez poplatků

Začátek roku přinesl i nové navázání budov garáží a domů určených pro rodinnou rekreaci na zápis do katastru nemovitostí. Až na případy, kdy je daná nemovitá věc využívaná k podnikání, nebude podstatný skutečný způsob jejího využívání a budova bude zdaněná na základě způsobu využití, který je evidovaný v katastru nemovitostí. Všechny budovy zapsané v katastru nemovitostí jinak než budovy pro rodinnou rekreaci nebo garáže budou zdaněné jako ostatní zdanitelné stavby. K tomuto zdanění dojde i v případě, že byla daná budova doposud zdaňována podle užívání jako budova pro rodinnou rekreaci nebo jako garáž.

Nová sazba daně z nemovitých věcí pro nevyužitelné pozemky

Od 1. 1. 2024 jsou pozemky druhu „ostatní plocha“ se způsobem využití pozemku neplodná půda, zamokřená plocha, mez, stráň nebo zeleň zařazeny do takzvané skupiny „nevyužitých ostatních ploch“. Použitá u nich bude sazba 0,08 Kč za m2. Tímto došlo ke snížení zdanění těchto pozemků v porovnání s předchozím stavem.

Zrušení slevy na dani na studenta a zrušení školkovného

Konsolidační balíček se nevyhne ani studentům a rodičům malých dětí. Od 1. 1. 2024 totiž došlo ke zrušení slevy na dani na studenta a současně ke zrušení takzvaného školkovného neboli slevy na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení. „Hlavním důvodem zrušení slevy na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení je, že benefit zpravidla uplatňují středně a vysokopříjmové skupiny obyvatel s dostatečně vysokým základem daně, zatímco ti nízkopříjmoví např. samoživitelé pracující na částečné úvazky po uplatnění ostatních slev tuto podporu zpravidla pro nízký základ daně nevyužijí,“ vysvětluje Ministerstvo financí ČR.

Zrušení slevy na dani na studenta a zrušení školkovného

Omezení slevy na dani na manželku/manžela

Další změnou, která platí už od začátku roku 2024, je omezení slevy na dani na druhého z manželů ve společné domácnosti. Toto omezení se nově uplatňuje pouze na ty, kteří pečují o dítě do věku 3 let.

Nové daňově zvýhodněné produkty pro finanční zajištění na stáří

Okruh možností spoření na stáří bankovního a investičního typu od 1. 1. 2024 rozšířil takzvaný dlouhodobý investiční produkt (DIP). Nejedná se o nový finanční produkt, ale o režim pro finanční produkty investičního nebo spořicího typu, které jsou v zákonech již zavedené. Dle uvážení každého jednotlivce se může jednat o konzervativní bankovní vklad, spořicí účet či kolektivní nebo individuální investování. Majetek vedený v DIP mohou tvořit pouze peněžní prostředky, akcie, dluhopisy s určitým omezením, podílové listy a deriváty určené k zajištění měnového nebo úrokového rizika. DIP, který budu moci poskytovat jen regulované finanční instituce, bude daňově zvýhodněný v případě dosažení věku minimálně 60 let a vybrání peněz nejdříve po 10 letech.

Dalším daňově zvýhodněným produktem se od začátku letošního roku stalo pojištění dlouhodobé péče. Pojistnou událostí tohoto produktu je závislost klienta, který si pojištění sjednal, nebo závislost jeho osoby blízké na pomoci jiné osoby z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odpovídajícího stupni závislosti III nebo IV podle zákona o sociálních službách. Jednat se může i o škodové pojištění se sjednaným pojistným plněním ve formě poskytnutí péče o pojistníka po celou dobu jeho závislosti odpovídající stupni závislosti III nebo IV nebo náhrady nákladů na takovou péči.

Celkový limit na všechny čtyři podporované produkty spoření na stáří (DIP, pojištění dlouhodobé péče, penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření) bude 48 000 Kč ročně na poplatníka a 50 000 Kč ročně na příspěvky poskytované zaměstnavatelem. Občané se mohou rozhodnout pro jeden nebo více produktů.

Změny státního příspěvku ve III. penzijním pilíři

Od 1. 7. 2024 dojde k navýšení minimálního příspěvku účastníka, od kterého je poskytovaný státní příspěvek, i maximálního příspěvku účastníka, za který je poskytována maximální výše státního příspěvku, a to v rozmezí od 500 do 1 700 Kč. Nově bude státní příspěvek vždy činit 20 % z vkladu účastníka za účelem motivace k vyšším měsíčním vkladům. K 1. 7. 2024 dojde také k ukončení vyplácení státního příspěvku účastníkům ve starobním důchodu.

Nové daňově zvýhodněné produkty pro finanční zajištění na stáří

Změna pravidel pro předčasné splacení hypotéky

Zpozornět by měli i lidé, kteří mají hypotéku nebo si ji plánují vzít. Od 1. 9. 2024 totiž dojde ke změně pravidel pro splacení hypotéky v průběhu doby, po kterou je fixovaná úroková sazba. Schválený návrh jasně stanovuje, jakou náhradu po vás může banka požadovat při předčasném splacení hypotéky v průběhu fixace. Novela stupňuje výši limitu náhrady na základě počtu let, které zbývají do konce fixace (maximálně 0,25 % předčasně splacené částky za každý započatý rok do konce fixace) a zároveň také snižuje celkový limit náhrady, a to maximálně na 1 % z předčasně splácené částky. „Cílem novely je nastavení vyvážených podmínek spravedlivých pro všechny spotřebitele,“ objasňuje Ministerstvo financí ČR.

ANKETA k článku Klíčové změny v roce 2024 aneb na co se připravit

Souhlasíte s omezením daňových slev?

Počet odpovědí: 105

KOMENTÁŘE k článku Klíčové změny v roce 2024 aneb na co se připravit

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2023 v roce 2024?

18.1.2024 Daně

Máte povinnost podat přiznání k dani z příjmu za rok 2023 v roce 2024? Jaké daňové slevy můžete čerpat? Poradíme, jak správně vyplnit daňové přiznání a nepřipravit se o případný daňový přeplatek.

Daň z nemovitosti na rok 2024

4.1.2024 Daně

Kdo musí platit daň z nemovitosti? Kdo musí, a kdo naopak nemusí na finanční úřad s přiznáním k této dani?  Do kdy je nutné daňové přiznání podat, na jaký formulář jej vyplnit a kam ho poslat? Jak vysoká je daň z nemovitých věcí, do kdy a jak se platí? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek už pro vás máme připraveny.

Další zdražování na obzoru: vláda chce zvýšit DPH. Co podraží právě vám?

28.6.2023 Daně

Musíme šetřit, rozhodla vláda, a představila lidem vládní konsolidační balíček. Ještě jej ani nestihla formálně schválit, a už naznal několika změn. Stabilně se zatím drží navrhované změny v dani z přidané hodnoty. Ta (až na drobné výjimky) poroste. A tím zrychlí růst už tak dost vysoké inflace. Podívejme se, co se brzy zdraží i vám.

Daň z prodeje nemovitosti

22.2.2023 Daně

Prodali jste nemovitost. Kdy musíte příjem z prodeje zdanit, a kdy se dani naopak vyhnete?

Sociální a zdravotní pojištění v roce 2023: Víte, kolik si připlatíte?

9.1.2023 Daně

Změnit trvalý příkaz a navýšit částku, kterou každý měsíc posíláte na sociální a na zdravotní pojištění. To čeká od tohoto roku podnikatele, kteří platí minimální zálohy. U každého ze zmíněných pojištění se minimální měsíční platba zvedne zhruba o 100 korun. Za rok si tak oproti loňsku připlatíte téměř 2 500 korun.

Z naší bankovní poradny

Pojmy ve slovníku

Akcie

Akcie symbolizují majetkový podíl v určité společnosti a patří mezi oblíbené investiční nástroje mnoha lidí. Když se rozhodneme investovat do akcií, můžeme očekávat atraktivní výnosy, ale musíme si být vědomi i možného rizika. Jakou roli hrají akcie v investičním světě a co bychom měli vědět?

1. Podstata a význam akcií

Co to je: Akcie reprezentují část vlastnictví v organizaci či firmě.

Kategorie akcií: Rozlišujeme mezi několika typy akcií, mezi něž patří základní, upřednostněné nebo ty, které nevyplácejí dividendy.

Finanční benefity: Majitelé akcií mohou profitovat z dividend, tedy podílu na zisku dané firmy.

Majetková a kontrolní práva: Držitelé akcií mívají často možnost hlasovat o klíčových rozhodnutích společnosti.

Obchodovatelnost: Díky burzovnímu obchodování mohou být akcie rychle prodány či zakoupeny.

2. Možná rizika a šance spojená s akciemi

Fluktuace cen: Hodnota akcií může v krátkém čase výrazně vzrůst či poklesnout v reakci na různé faktory.

Dlouhodobý pohled: Mnozí považují investice do akcií za strategii s dlouhodobým výhledem, která může v průběhu let přinést značný zisk.

Rozložení investic: Efektivní strategie často spočívá v rozložení investic mezi různé akcie, což snižuje riziko závislosti na výkonu jedné společnosti.

Výzkum a informovanost: Rozhodující je detailní zkoumání finanční situace a tržního postavení společnosti před nákupem akcií.

Neustálé učení: Aktuální informace a znalost trhu jsou nezbytné pro informované investiční rozhodování.

V investičním světě akcie představují nástroj, který může přinést významné výnosy. Přestože je s nimi spojeno určité riziko, vhodná strategie a informovanost mohou minimalizovat potenciální ztráty a maximalizovat zisky.

ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena