Banky.cz Slovník Refinancování hypotéky

Refinancování hypotéky

REKLAMA

Definice Refinancování hypotéky

Refinancování je proces, při kterém jednotlivec nebo společnost získá nový úvěr za účelem splacení stávajícího dluhu. Cílem je obvykle získat lepší úrokové sazby, nižší měsíční splátky nebo změnit podmínky původního úvěru.

Důvody pro refinancování

Lidé se často rozhodují pro refinancování z několika důvodů:

  • Nižší úrokové sazby: Hlavním důvodem pro refinancování je obvykle snaha získat nižší úrokovou sazbu. Nižší úroková sazba vede k nižším měsíčním splátkám a celkově nižším nákladům na úvěr.

  • Změna délky úvěru: Refinancování umožňuje změnu doby splácení úvěru. Například původní hypotéka s dobou splácení 30 let může být refinancována na úvěr s dobou splácení 20 let.

  • Konsolidace dluhu: Refinancování půjčky bývá také užitečné pro konsolidaci dluhu. To znamená, že několik úvěrů může být sloučeno do jediného úvěru s nižší úrokovou sazbou.

  • Změna typu úvěru: Některé úvěry, například hypotéky, mohou být buď s pevnou úrokovou sazbou, nebo s proměnnou úrokovou sazbou. Refinancování hypotéky umožňuje změnu z jednoho typu úvěru na druhý.

Rizika spojená s refinancováním

I když refinancování může mít řadu výhod, je také spojeno s určitými riziky:

  • Poplatky: Refinancování úvěru často zahrnuje řadu poplatků, včetně poplatků za vyřízení úvěru, poplatků za ocenění nemovitosti a dalších administrativních poplatků.

  • Ztráta equity: Při refinancování hypotéky může dojít k ztrátě equity v nemovitosti. To je proto, že nový úvěr může často vyžadovat nové ocenění nemovitosti, které může být nižší než původní ocenění.

  • Delší doba splácení: I když refinancování může vést k nižším měsíčním splátkám, může také prodloužit celkovou dobu splácení dluhu.

Refinancování může být užitečným nástrojem pro snížení nákladů na úvěr, konsolidaci dluhu nebo změnu podmínek původního úvěru. Je však důležité pečlivě zvážit všechna rizika a náklady spojené s refinancováním, než se rozhodnete jít tímto směrem.

Dotazy k Refinancování hypotéky

REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena